Klinický fyzik

Pošli nám svoje CV a pridaj sa do tímu novej generácie

Nemocnicu otvárame v roku 2023, pričom nábeh poskytovanej zdravotnej starostlivosti bude tiež postupný. Modernú nemocnicu netvorí len nová budova vybavená najmodernejšími technológiami, no predovšetkým profesionálny personál, ktorý tvorí súdržný tím a je nositeľom pozitívnej zmeny v zdravotníctve. Postupne budeme vyberať aj nových kolegov, preto ak máte záujem pripojiť sa k nám, dajte nám o sebe vedieť už teraz.

Úsek

Ošetrovateľský úsek

Informácie o ponuke

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • Vypracovanie systému kontroly kvality prístrojovej techniky na pracovisku nukleárnej medicíny a jeho praktické vykonávanie (pravidelná kontrola kalibrátorov dávok, kontrola kvality zobrazovacích diagnostických zariadení – PPET/CT, SPECT/CT, kontrola kvality ostatnej prístrojovej techniky) a vedenie záznamov o kontrole.
 • Preberanie a uvádzanie do prevádzky novej medicínskej techniky a technológie 
 • Spolu s vedúcim pracoviska (primárom) navrhuje a zodpovedá za správnosť a optimalizáciu medicínskych vyšetrovacích protokolov
 • Zodpovedá za vykonanie pravidelných skúšok a overení medicínskych zariadení a meradiel, zodpovedá za platnosť certifikátov prístrojov
 • Vykonáva pravidelné monitorovanie pracoviska a okolia pracoviska a vedie dokumentáciu
 • Zodpovedá za kalibračné zdroje na pracovisku (objednáva, skladuje, vedie evidenciu o ich životnosti, zabezpečuje bezpečné odstránenie)
 • Vykonáva premeranie rádioaktívneho odpadu z pracoviska nukleárnej medicíny (rádioaktívne striekačky, ihly, tampóny, iný jednorazový materiál a.i.) a zabezpečuje jeho bezpečné uskladnenie a likvidáciu
 • V prípade potreby vykonáva odborné konzultácie a usmernenia v oblasti radiačnej ochrany a radiačného zaťaženia
 • Vedie zdravotnú dokumentáciu a ďalšiu dokumentáciu vyplývajúcu z platných právnych predpisov
 • Pracuje s nemocničným informačným systémom.
 • Plní ordinácie lekára.
 • Práca je v jednozmennej prevádzke.

Predpoklady a zručnosti osobnosti

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:

 • Vysokoškolské vzdelania druhého stupňa:
  a) v inžinierskom študijnom programe v študijnom odbore fyzikálne inžinierstvo, v študijnom odbore biomedicínske inžinierstvo, v študijnom odbore informatika alebo v študijnom odbore elektronika
  b) v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore fyzika, v študijnom odbore informatika alebo v kombinácii študijných odborov fyzika – matematika, fyzika – informatika, fyzika – biológia alebo fyzika – chémia
 • Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore klinická fyzika

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
 • tímovosť, rešpekt, zodpovednosť
 • empatická a profesionálna komunikácia
 • flexibilita - neustále zlepšovanie, neustále učenie sa
 • IT gramotnosť - praktická práca s PC (Word, Excel) a internetom

Zamestnanecké výhody

Nemocnica Bory novým zamestnancov ponúkne okrem atraktívnych pracovných podmienok a možnosti kontinuálneho vzdelávania aj balíček benefitov orientujúcich sa na rovnováhu medzi pracovným a osobným životom. Viac o benefitoch nájdete tu: https://www.procare.sk/benefity-a-vzdelavanie/.

Plat

Podľa zákona sme povinní zverejňovať minimálnu mzdu pre inzerované pozície. Pre danú pozíciu je ponúkaná mzda: od 1537,97€ brutto + ročný výkonnostný bonus. Naša ponuka môže byť vyššia v závislosti od Vašich skúseností, školení, kvalifikácie a odbornej praxe. Konkrétna mzda je stanovená po osobnom pohovore. V nemocnici novej generácie Bory chceme odmeňovať spravodlivo, zohľadňujeme hodnotu, ktorú kolegovia môžu priniesť do tímu ako aj situáciu na trhu.

Prečo pracovať pre novú nemocnicu

Kontaktujte nás
Prosím vyplňte vaše meno.
Prosím vyplňte vaše priezvisko.
Prosím vyplňte váš titul.
Prosím skontrolujte vašu emailovú adresu.
Prosím vyplňte telefónne číslo vo formáte napr.: +421900 000 000
Prosím zvoľte oblasť záujmu.
Sem preneste svoje CV a/alebo motivačný list.
Max. 20MB
Pridať súbor
Nahrajte súbory v správnom formáte alebo do max. 20MB veľkosti.
Napíšte správu.
Zaškrtnite prosím súhlasím so spracovaním osobných údajov.
*Povinné polia

Formulár sa odosiela. Chvíľku strpenia.

Kontaktujte nás
Prosím vyplňte vaše meno.
Prosím vyplňte vaše priezvisko.
Prosím skontrolujte vašu emailovú adresu.
Prosím zvoľte oblasť záujmu.
Napíšte správu.
Zaškrtnite prosím súhlasím so spracovaním osobných údajov.
*Povinné polia

Formulár sa odosiela. Chvíľku strpenia.

Dajte nám
o sebe vedieť