Odborný pracovník – zdravotechnik / mechanik v oblasti zdravotníckej techniky

Pošli nám svoje CV a pridaj sa do tímu Nemocnice Bory

Najmodernejšia nemocnica na Slovensku sa už úspešne stará o zdravie pacientov v ambulanciách i o hospitalizovaných pacientov po operáciách. Nemocnicu Bory netvorí len nová budova vybavená najmodernejšími technológiami, ale predovšetkým profesionálny personál, ktorý tvorí súdržný tím a chce byť pozitívnou zmenou v zdravotníctve. Postupne vyberáme aj nových kolegov, preto ak máte záujem pripojiť sa k nám, dajte nám o sebe vedieť už teraz.

Úsek

Prevádzka a administratíva

Informácie o ponuke

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • Vedie evidenciu žiadaniek na opravu, nákup spotrebného materiálu, náhradných dielov a príslušenstva zdravotníckej techniky s označením prístroja, NS,  žiadaného tovaru a údajov o dodávke objednávaného tovaru a využíva na to určené softwarové programy
 • Na základe schválených požiadaviek vypracováva žiadanky na nákup tovaru prostredníctvom MTZ a OZT s uvedením žiadateľa, NS, posúdením technickej správnosti a odôvodnenosti nákupu, presným označením tovaru vr. obj. čísla, ceny a adresy dodávateľa
 • Preberá a kontroluje správnosť dodaného tovaru a príslušných dokladov a zabezpečuje odovzdanie tovaru, alebo jeho montáž žiadateľovi
 • Samostatne vykonáva odborné práce pri opravách prístrojov zdravotníckej techniky na všetkých oddeleniach, vrátane nemocničnej lekárne, prípadne diagnostikuje poruchy týchto zložitých prístrojov a zariadení a stanovuje postup resp. technológiu odstránenia porúch
 • Vykonáva preventívne prehliadky a dielčie elektrické revízie prístrojov na vybraných pracoviskách a vystavuje protokoly nameraných hodnôt
 • Sleduje zásoby materiálu a náhradných dielov, potrebných na zabezpečenie opráv zdravotníckych prístrojov
 • Organizuje práce, prislúchajúce mechanikom OZT a dohliada na ich včasné a kvalitné vykonanie
 • Podľa potreby vykonáva inštruktáž a zaškolovanie personálu na obsluhu a laickú údržbu zdravotníckych prístrojov
 • Upozorňuje a dohliada na správne používanie zdravotníckej techniky na všetkých oddeleniach, vrátane nemocničnej lekárne
 • Kontroluje opotrebovanosť prístrojov a zariadení zdravotníckej techniky, ktoré nezodpovedajú predpisom EN, OBP, STN a hygienickým normám a spolupracuje pri ich vyradení z evidencie majetku
 • Plánuje a zabezpečuje metrologickú kontrolu, revízie zdravotníckej techniky a skúšky dlhodobej stability prístrojov s ionizujúcim žiarením v zmysle zákonov
 • Pri práci prísne dodržiava bezpečnostné predpisy, pracovný poriadok a rešpektuje špecifické hygienické podmienky zdravotníckych pracovísk.
 • Dbá o dôsledne dodržiavanie zásad finančnej a materiálovej hospodárnosti

Predpoklady a zručnosti osobnosti

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:

 • úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • vyššie odborné vzdelanie
 • vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 
 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

 • vzdelanie v technickom odbore výhodou
 • prax v odbore zdravotechnika výhodou

Zamestnanecké výhody

V Nemocnici Bory ponúkame širokú škálu výhod a benefitov pre našich zamestnancov, vrátane:

 • možnosti neustáleho vzdelávania a získavania odborných certifikátov a špecializácií,
 • tímové akcie a podujatia, ako napríklad deň športu, teambuildingové aktivity a oslavy sviatkov,
 • family friendly benefity - Mikuláš, Deň detí, 1. školský deň Vášho prváčika,
 • multisport karta a zľavová karta Dr Max,
 • ubytovanie pre zamestnancov,
 • bezplatné parkovanie,
 • výber z viac ako 1000 rôznych benefitov v systéme Cafeteria v hodnote 100 EUR ročne.

Tieto benefity sú navrhnuté s cieľom zlepšiť pracovné prostredie našich zamestnancov. Viac o benefitoch nájdete na stránke: Zamestnanecké benefity - Nemocnica Bory

Plat

Podľa zákona sme povinní zverejňovať minimálnu mzdu pre inzerované pozície. Pre danú pozíciu je ponúkaná minimálna mzda od 1800€ v hrubom + výkonnostný bonus. **Naša ponuka môže byť vyššia v závislosti od Vašich skúseností, školení, kvalifikácie a odbornej praxe. Konkrétna mzda je stanovená po osobnom pohovore.** V nemocnici novej generácie Bory chceme odmeňovať spravodlivo, zohľadňujeme hodnotu, ktorú kolegovia môžu priniesť do tímu ako aj situáciu na trhu.

Prečo pracovať pre novú nemocnicu

Kontaktujte nás
Prosím vyplňte vaše meno.
Prosím vyplňte vaše priezvisko.
Prosím vyplňte váš titul.
Prosím skontrolujte vašu emailovú adresu.
Prosím vyplňte telefónne číslo vo formáte napr.: +421900 000 000
Prosím zvoľte oblasť záujmu.
Sem preneste svoje CV a/alebo motivačný list.
Max. 20MB
Pridať súbor
Nahrajte súbory v správnom formáte alebo do max. 20MB veľkosti.
Napíšte správu.
Zaškrtnite prosím súhlasím so spracovaním osobných údajov.
*Povinné polia

Formulár sa odosiela. Chvíľku strpenia.

Kontaktujte nás
Prosím vyplňte vaše meno.
Prosím, vyplňte vaše priezvisko.
Prosím, skontrolujte vašu emailovú adresu.
Prosím, zvoľte oblasť záujmu.
Napíšte správu.
Zaškrtnite, prosím, súhlasím so spracovaním osobných údajov.
*Povinné polia

Formulár sa odosiela. Chvíľku strpenia.