Vedúca sestra – Centrálna sterilizácia

Plný úväzok
Pošli nám svoje CV a pridaj sa do tímu Nemocnice Bory

Nemocnicu plánujeme otvoriť v roku 2023, pričom nábeh poskytovanej zdravotnej starostlivosti bude postupný. Modernú nemocnicu netvorí len nová budova vybavená najmodernejšími technológiami, no predovšetkým profesionálny personál, ktorý tvorí súdržný tím a je nositeľom pozitívnej zmeny v zdravotníctve.

V nemocnici sa budeme venovať 6 medicínskym programom, ktoré zastrešujú približne 30 medicínskych špecializácií.

Aktuálne hľadáme do nemocnice vedúcu sestru Centrálnej sterilizácie, ktorá bude riadiť ošetrovateľský tím v rámci centrálnej sterilizácie. 

Nástup na túto pozíciu je ASAP, preto ak máte záujem, dajte nám o sebe vedieť už teraz!

Úsek

Ošetrovateľský úsek

Informácie o ponuke

Popis práce

 • výkon špecializovaných pracovných činností, samostatne podľa akreditovaného špecializačného študijného programu príslušného špecializačného odboru spojené s ošetrovateľskou starostlivosťou, ochranou, podporou a udržiavaním zdravia a špecializované pracovné činnosti v oblasti výchovy k zdraviu, vzdelávania a výskumu spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • samostatný výkon certifikovanej pracovnej činnosti ošetrovateľskej starostlivosti podľa akreditovaného certifikačného študijného programu príslušnej certifikovanej pracovnej činnosti.
 • riadenie, plánovanie, organizovanie a kontrola plnenia strategických a operatívnych cieľov pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti príslušnej odbornosti
 • poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti a jej supervízia
 • práca je jednozmenná (40 hodín týždenne)
 • je priamym/ou nadriadeným/ou pre kolektívy sestier a zdravotníckych pracovníkov (v priemere 37 pracovníkov) a je priamo podriadený/á manažérke ošetrovateľstva
 • Inovatívny typ stredného manažmentu v zdravotníctve, ktorého úlohou je organizačné zabezpečenie chodu jednej alebo viacerých ošetrovacích jednotiek v riadiacej pôsobnosti. Cieľom danej pozície je poskytovanie vysokokvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti, v ktorej je pacient, jeho potreby a bezpečnosť na prvom mieste a zároveň rozvíjanie odborných kompetencií spolupracovníkov. Je nositeľom/ľkou odbornosti a konzultantom/kou pre príslušnú špecializáciu. 

Ďalšie informácie

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

 • ukončené VŠ II. stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo 
 • odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov (Manažment a administrácia v oblasti zdravia; Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health; Zdravotnícky manažment a financovanie) alebo najmenej pätnásťročnú odbornú prax
 • špecializácia v ošetrovateľskom odbore inštrumentovanie v operačnej sále
 • výhodou certifikát o odbornej spôsobilosti na výkon certifikovanej pracovnej činnosti v zdravotníckom povolaní sestra: endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch: sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok, popr. endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch

Predpoklady a zručnosti osobnosti

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Skúsenosť s vedením ľudí je výhodou, nie však podmienkou
 • Skúsenosť s prácou na pracovisku centrálnej sterilizácie/oddelení pre sterilizáciu a dezinfekciu zdravotníckych pomôcok a/alebo v inštrumentovaní v operačnej sále
 • Komunikačné zručnosti (empatická a profesionálna komunikácia)
 • Flexibilita – neustále zlepšovanie a chuť na sebe pracovať
 • Strategické myslenie (skúsenosť s tvorbou procesov či strategických plánov) 
 • Výborné organizačné schopnosti a skúsenosť s plánovaním zdrojov či personálu
 • Samostatnosť, spoľahlivosť a morálna bezúhonnosť
 • Veľmi dobrá skúsenosť s prácou na PC

Zamestnanecké výhody

Nemocnica Bory novým zamestnancov ponúkne okrem atraktívnych pracovných podmienok a možnosti kontinuálneho vzdelávania aj balíček benefitov orientujúcich sa na rovnováhu medzi pracovným a osobným životom. Viac o benefitoch nájdete tu: Zamestnanecké benefity - Nemocnica Bory. 

Plat

Podľa zákona sme povinní zverejňovať minimálnu mzdu pre inzerované pozície. Pre danú pozíciu je ponúkaná minimálna mzda 2200EUR/brutto + výkonnostný bonus.
Uhradenie stabilizačného príspevku v plnej výške!
Naša ponuka môže byť vyššia v závislosti od Vašich skúseností, školení, kvalifikácie a odbornej praxe. Konkrétna mzda je stanovená po osobnom pohovore. V nemocnici novej generácie Bory chceme odmeňovať spravodlivo, zohľadňujeme hodnotu, ktorú kolegovia môžu priniesť do tímu ako aj situáciu na trhu.

Prečo pracovať pre novú nemocnicu

Kontaktujte nás
Prosím vyplňte vaše meno.
Prosím vyplňte vaše priezvisko.
Prosím vyplňte váš titul.
Prosím skontrolujte vašu emailovú adresu.
Prosím vyplňte telefónne číslo vo formáte napr.: +421900 000 000
Prosím zvoľte oblasť záujmu.
Sem preneste svoje CV a/alebo motivačný list.
Max. 20MB
Pridať súbor
Nahrajte súbory v správnom formáte alebo do max. 20MB veľkosti.
Napíšte správu.
Zaškrtnite prosím súhlasím so spracovaním osobných údajov.
*Povinné polia

Formulár sa odosiela. Chvíľku strpenia.

Kontaktujte nás
Prosím vyplňte vaše meno.
Prosím vyplňte vaše priezvisko.
Prosím skontrolujte vašu emailovú adresu.
Prosím zvoľte oblasť záujmu.
Napíšte správu.
Zaškrtnite prosím súhlasím so spracovaním osobných údajov.
*Povinné polia

Formulár sa odosiela. Chvíľku strpenia.

Dajte nám
o sebe vedieť