Dobrovoľníci

Dobrovoľníctvo

V Nemocnici Bory je pacient a jeho komfort na prvom mieste. Preto sme súčasťou dobrovoľníckeho projektu Krajší deň.

Naším cieľom je okrem poskytovania starostlivosti na najvyššej európskej úrovni aj zabezpečenie komfortu a pohody pacientov. Veríme, že to dosiahneme aj vďaka dobrovoľníckej činnosti.

Uvedomujeme si, že návšteva či pobyt v nemocnici môže byť zaťažujúcim časom. Práve pre toto chceme zapojiť dobrovoľníkov do liečebného procesu, aby sa v rámci svojho voľného času mohli venovať pacientom a pacientkam.

Dobrovoľnícka činnosť je súčasťou prosociálneho správania sa a výrazom súcitu s inými ľuďmi. Je to prejav altruizmu, cítenia a myslenia pre iných ľudí. Rozhodnúť sa pre službu chorým pacientom v akomkoľvek smere je hodné nesmiernej úcty a obdivu

Kto je dobrovoľník?

Dobrovoľník je človek, ktorý na základe svojho slobodného rozhodnutia bez nároku na finančnú odmenu vykonáva pre iného človeka s jeho súhlasom prospešnú činnosť. V našej nemocnici ide hlavne o vypĺňanie voľného času chorým pacientom v popoludňajších hodinách.

Čo môže robiť dobrovoľník v nemocnici?

Ako dobrovoľník v Nemocnici Bory môžete pomáhať pri:

  • podávaní informácií pri informačných/registračných kioskoch,
  • návštevnej a sprevádzacej službe pacientom v nemocnici,
  • obohatení voľného času hospitalizovaných pacientov,
  • kultúrnych akciách v nemocnici.

Kto sa môže stať dobrovoľníkom?

Dobrovoľníkom sa môže stať každý, kto má záujem a chuť pomáhať druhým bez nároku na finančnú odmenu.

Do dobrovoľníckej činnosti sa môžete zapojiť aj vy, pokiaľ ste ochotní venovať svoj voľný čas pacientom a pacientkám.  Vašou prítomnosťou môžete vyplniť pacientom čas strávený v nemocnici či pomáhať im pri sprevádzacej činnosti.

V Nemocnici Bory uvítame všetkých dobrovoľníkov

  • Študentov stredných škôl, ktorí zvažujú kariéru lekára/ky či sestry a chcú bližšie spoznať prostredie špičkovej nemocnice.
  • Študentov medicíny a ošetrovateľstva, ktorí chcú rozšíriť svoje skúsenosti a chcú spoznať prostredie nemocnice.
  • Dôchodcov, ktorí chcú odovzdať svoje životné skúsenosti mladším a zároveň zmysluplne stráviť časť svojho dňa.

Pridajte sa k našim dobrovoľníkom

Chcete sa stať dobrovoľníkom v Nemocnici Bory? Dajte nám o sebe vedieť:

  • Chcete nám ešte niečo povedať? Alebo máte na nás otázku? Pýtajte sa.
Objednajte sa k nám