Nemocnica Bory_Dobrovolnictvo a aktivity pre dobrovolnika v nemocnici

Dobrovoľníci

Dobrovoľníctvo

V nemocnici novej generácie bude pacient a jeho komfort na prvom mieste.

Naším cieľom je okrem poskytovania starostlivosti na najvyššej európskej úrovni aj zabezpečenie komfortu a pohody klienta, a to aj vďaka dobrovoľníckej činnosti.

Uvedomujeme si, že návšteva či pobyt v nemocnici môže byť zaťažujúcim časom, práve pre toto chceme zapojiť dobrovoľníkov, ktorí sa v rámci svojho voľného času budú venovať pacientom a pacientkam.

Nemocnica Bory_Praca dobrovolnikov

Dobrovoľnícka činnosť je súčasťou prosociálneho správania sa a výrazom súcitu s inými ľuďmi.
Je to prejav altruizmu, cítenia a myslenia pre iných ľudí.
Rozhodnúť sa pre službu chorým deťom a dospelým v akomkoľvek smere je hodné nesmiernej úcty a obdivu

Dobrovolnictvo v nemocnici

Kto je dobrovoľník a čo môže robiť dobrovoľník v nemocnici?

Dobrovoľník je človek, ktorý na základe svojho slobodného rozhodnutia bez nároku na finančnú odmenu vykonáva pre iného človeka s jeho súhlasom prospešnú činnosť. V našej nemocnici ide hlavne o vypĺňanie voľného času chorým v popoludňajších hodinách.

Ako dobrovoľník v nemocnici novej generácie môžete pomáhať pri:

  • podávaní informácií pri informačných / registračných kioskoch
  • návštevnej a sprevádzacej službe pacientom v nemocnici
  • pri spoločenských hrách, obohatení voľného času hospitalizovaným pacientom
  • kultúrnych akciách v nemocnici

Kto sa môže stať dobrovoľníkom?

Dobrovoľníkom sa môže stať každý, kto má záujem a chuť pomáhať druhým bez nároku na finančnú odmenu. Do dobrovoľníckej činnosti sa môžete zapojiť aj Vy, pokiaľ ste ochotní venovať svoj voľný čas pacientom a pacientkam, vyplniť im čas strávený v nemocnici či pomáhať pri sprevádzacej činnosti.

Ako poďakovanie za Vašu ochotu máme pre Vás pripravené celodenné občerstvenie.

V nemocnici novej generácie uvítame všetky kategórie dobrovoľníkov:

  • od študentov stredných škôl, ktorí zvažujú kariéru lekára/ky či sestry a chcú bližšie spoznať prostredie špičkovej nemocnice,
  • študentov medicíny a ošetrovateľstva, ktorí chcú rozšíriť svoje skúsenosti a chcú spoznať prostredie nemocnice novej generácie, ale aj dôchodcov, ktorí chcú odovzdať svoje životné skúsenosti mladším a zároveň zmysluplne stráviť časť svojho dňa

Ak Vás zaujal projekt dobrovoľníckej činnosti dajte nám o sebe vedieť prostredníctvom webového formulára, v správe prosím uveďte termín “dobrovoľníctvo”.

Dajte nám
o sebe vedieť