stavba-najmodernejsej-nemocnice-na-Slovensku

O nemocnici

Svet zdravia predstavuje projekt svojej prvej koncovej nemocnice na Slovensku. Najväčšia sieť aktuálne 17 regionálnych nemocníc, je pripravená prevziať zodpovednosť aj za tie najnáročnejšie prípady v Nemocnici Bory.

onkologia-kybernetickynoz-cyberknife-2

Najmodernejšia nemocnica na Slovensku

14 špičkových operačných sál, urgentný príjem novej generácie, osem intímnych pôrodných izieb namiesto boxov, centrálna robotická prípravovňa liekov, zdravotná starostlivosť organizovaná v multidisciplinármych programoch, inovatívne procesy a moderné rádiodiagnostické vybavenie, jednolôžkový štandard pre pacienta či liečivé prostredie. Aj taká bude prvá koncová nemocnica siete Svet zdravia, ktorá práve vyrastá na bratislavských Boroch.

Nemocnica Bory bude poskytovať plánovanú i akútnu zdravotnú starostlivosť na najvyššej európskej úrovni, ktorá bude plne hradená z verejného zdravotného poistenia.

Pacient na prvom mieste

Ambíciou Nemocnice Bory je prilákať najlepších lekárov a zdravotné sestry zo Slovenska aj zo zahraničia. V kombinácii so špičkovým materiálno-technickým vybavením, s hotelovými službami a s procesmi zameranými

na potreby pacienta vytvárame funkčný model modernej pacientsky orientovanej zdravotnej starostlivosti. Nemocnica Bory má slúžiť pacientom všetkých zdravotných poisťovní. Našou ambíciou je spustenie prevádzky pri priaznivej epidemiologickej a ekonomickej situácii čo najskôr v roku 2023.

Nemocnica Bory - izba pacienta

PREDSTAVENIE NEMOCNICE BORY

Základné fakty o Nemocnici Bory

 • prvá koncová nemocnica novej generácie siete Svet zdravia;
 • plánovaná a akútna zdravotná starostlivosť na najvyššej európskej úrovni;
 • pripravená prevziať zodpovednosť aj za pacientov s ochoreniami vyžadujúcimi najnáročnejšiu liečbu;
 • jednolôžkový štandard a moderné technické vybavenie;
 • zdravotná starostlivosť pre všetkých pacientov, hradená z verejného zdravotného poistenia;
 • atraktívna práca aj pre najlepších lekárov a sestry z domova aj zo zahraničia;
 • ambícia vytvoriť akademické zázemie najmä pre postgraduálne štúdium;
 • začiatok výstavby v roku 2018 a plná prevádzka v roku 2023;
 • najväčšia súkromná investícia do slovenského zdravotníctva – 240 mil. EUR

Medicínske parametre

 • plánovaný počet hospitalizácii – 35.000/rok a plánovaný počet ambulantných vyšetrení – 350.000/rok;
 • celkovo 400 lôžok, všetky izby pre hospitalizovaných pacientov v jednolôžkovom štandarde;
 • inovatívne medicínske a prevádzkové procesy podporované informačným systémom novej generácie;
 • 14 moderných operačných sál s 1 robotickou operačnou sálou;
 • 24 izieb multiodborovej intenzívnej starostlivosti pre dospelých;
 • urgentný príjem novej generácie;
 • pôrodnica novej generácie s ôsmimi modernými pôrodnými izbami a rodinne orientovanou jednotkou intenzívnej starostlivosti pre novorodencov;
 • nadštandardné rádiodiagnostické vybavenie: 3 CT, MR, PET/CT, SPECT-CT
 • automatizovaný systém potrubnej pošty;
 • automatická centrálna prípravovňa liekov.

Budova a technické parametre Nemocnice Bory

 • lokalita Bory s výbornou dopravnou napojenosťou;
 • 5 podlaží s celkovou plochou 53-tisíc m2;
 • 8 výťahov a oddelené logistické toky;
 • architektúra vytvárajúca liečivé prostredie;
 • moderný informačný systém podporujúci mobilné aplikácie pre personál a pacientov;

PARTNERI PROJEKTU

logo Dutch Health Architects

Generálny projektant

Tím nemocnice novej generácie Bratislava

nemocnica-bory.sk riaditel lubos lopatka
Ľuboš Lopatka
Generálny riaditeľ Nemocnice Bory
Nemocnica Bory bude dôležitá nielen pre sieť nemocníc Svet zdravia, pre ktorú bude tvoriť koncové pracovisko, ale zároveň bude dopĺňať a skvalitňovať starostlivosť o pacientov v Bratislave a v okolí. Naším záujmom je neustále posúvať zdravotnú starostlivosť na Slovensku ďalej z pohľadu kvality, bezpečnosti alebo dostupnosti. Nemocnica Bory bude všetky tieto atribúty spĺňať v najvyššej kvalite a čo je najdôležitejšie, bude dostupná pre všetkých bez rozdielu. Poskytnutá zdravotná starostlivosť v novej bratislavskej nemocnici bude hradená z verejného zdravotného poistenia.
výberový proces v Nemocnici Bory
nemocnica bory vyberovy proces novej generacie pohovor sestra manazer interview stol notebook

Výberový proces
novej generácie

Modernú nemocnicu netvorí len nová budova vybavená najmodernejšími technológiami, no predovšetkým profesionálny personál, ktorý tvorí súdržný tím a je nositeľom zmeny v zdravotníctve.

Princípy Nemocnice
novej generácie

Nemocnica Bory sa riadi 7 kľúčovými princípmi, ktoré kladú bezpečnosť a komfort pacienta na prvé miesto.

Nemocnica Bory_7 principov_optimalizacia logickych krokov
Optimalizácia logistických tokov
Nemocnica Bory_7 principov_Digitalna forma dokumentov o pacientoch
Nemocnica bez papierov
Nemocnica Bory_7 principov_Orientacia na pacienta
Orientácia na pacienta
Nemocnica Bory_7 principov_Efektivna starostlivost
Efektívna prevádzka
Nemocnica Bory_7 principov_Prijemne liecive prostredie
Liečivé prostredie nemocníc
Nemocnica Bory_7 principov_Neustale zlepsovanie medicinskych procesov
Neustále zlepšovanie medicínskych procesov
Nemocnica Bory_7 principov_Neustaly rozvoj
Pripravenosť na budúci rozvoj
Nemocnica Bory - Sme tu pre vás.

Nemocnica Bory je nemocnicou pre všetkých a bude poskytovať plánovanú i akútnu zdravotnú starostlivosť plne hradenú z verejného zdravotného poistenia. Avšak bude pre pacientov k dispozícii aj režime samoplatcu. Zapíšte sa do nášho newslettra a my Vás budeme informovať o všetkých novinkách: chcem sa zapísať.

Prvých pacientov privíta Nemocnica Bory v roku 2023. Ak by ste sa chceli pridať k 83 %, ktorí by sa chceli dať ošetriť už dnes, môžete sa prihlásiť na odber newslettra na stránke 83 %.

Nemocnica Bory je určená pre pacientov z celého Slovenska nielen pre obyvateľov Bratislavy. Nemocnica Bory bude dôležitá nielen pre pacientov siete nemocníc Svet zdravia, pre ktorú budú tvoriť koncové pracovisko. Rovnako aj pre všetkých pacientov zo spádovej oblasti a regiónu.  Pacienti si budú môcť vybrať Nemocnicu Bory pre akútnu i plánovanú zdravotnú starostlivosť, pričom pacientom bude na to stačiť ich preukaz poistenca. Viac sa dozviete v článku.

Áno, v Nemocnici Bory plánujeme aj služby telemedicíny. Nemocnica Bory bude skutočne digitálna nemocnica. Pacienti sa na vyšetrenia budú objednávať telefonicky alebo elektronicky cez internet. Po príchode do nemocnice sa pacient zaeviduje a od tejto chvíle sa o neho nemocnica už postará. Keďže zdravotná starostlivosť sa bude v Nemocnici Bory poskytovať tzv. integrovaným spôsobom, pacient bude teda vopred vedieť, aké vyšetrenia a zákroky ho čakajú. Taktiež, aké všetky úkony mu nemocnica zabezpečí.  Viac sa dozviete na stránke 83 %.

Ambulancie všeobecných lekárov budú lokalizované v poliklinike Bory Mall, ktorá prejde v najbližšom období rekonštrukciou a zväčšením kapacity, takže obyvatelia lokality Bory Home si budú môcť svojho všeobecného lekára vybrať tam. Nemocnica Bory ako taká bude primárne riešiť pacientov, ktorých aktuálny zdravotný stav vyžaduje lôžkovú starostlivosť. Bude ale poskytovať aj starostlivosť v jednodňovej chirurgii a v špecializovaných ambulanciách.

Nie. Nemocnica Bory bude poskytovať plánovanú i akútnu zdravotnú starostlivosť hradenú zo všeobecného zdravotného poistenia pre všetkých pacientov. Pacientom na ošetrenie bude stačiť ich preukaz poistenca.

Nemocnica Bory je nemocnicou pre všetkých. Klienti polikliník ProCare budú môcť prísť na akútne alebo plánované ošetrenie do Nemocnice Bory v rámci všeobecného zdravotného poistenia. Ak vás zaujímajú aktuálne benefity ako manažment klienta, ktoré polikliniky ProCare poskytujú, nájdete ich na webe: https://www.procare.sk/ponuka/.

Nová moderná bratislavská pôrodnica v Nemocnici Bory bude disponovať ôsmimi pôrodnými izbami, ktoré budú vybavené ako plnohodnotné pôrodné sály, pre bezpečné zvládnutie prirodzeného pôrodu. V nemocnici urobíme všetko preto, aby budúca mamička mala komfort a dostatok súkromia v pôrodnej izbe a umožnil sa jej prirodzený pôrod v čo najpríjemnejšom prostredí. Viac sa dozviete v článku.

Predpokladáme, že čakacie doby budú v Nemocnici Bory po spustení kratšie ako u iných poskytovateľov aj vďaka tomu, že nemocnica bude disponovať 2 MR prístrojmi. Samozrejme aj Nemocnica Bory má svoju limitovanú kapacitu.

Nemocnica Bory bude mať celkovú kapacitu 400 lôžok, z nich sa asi 200 bude nachádzať priamo na lôžkových oddeleniach. Pacienti budú umiestnení systémom tzv. plávajúcich lôžok na aktuálne voľné lôžka v jednoposteľových izbách, s prihliadnutím na ich diagnózu. Pacienti nebudú ležať na klasických oddeleniach, preto vedľa seba môže mať izbu chirurgický aj interný pacient. Zabezpečí sa tým efektívna prevádzka, kde namiesto preplnených a poloprázdnych oddelení v rovnaký čas, dokážeme naraz prijať a postarať sa o väčší počet pacientov, bez toho aby sme preťažovali zdravotnícky personál nemocnice. Čakacie doby budú závisieť od počtu pacientov. Pre každého pacienta chceme zabezpečiť, aby sa na operáciu dostal včas s ohľadom na zdravotný stav.

Nemocnica Bory bude mať dostatok kvalifikované personálu. Záujem o prácu v nemocnici je veľký.

Ubytovňa bude k dispozícii zamestnancom Nemocnice Bory. Prioritne nováčikom, či už ošetrovateľskému personálu alebo lekárom na obdobie adaptácie. Výšku nájomného práve finalizujeme. Viac sa dozviete v článku o ubytovni.

Do Nemocnice Bory sa pacient bude môcť dopraviť verejnou hromadnou dopravou. Zastávka autobusových liniek č. 21, 25, 36, 92, 123 bude pri nákupnom centre BORY MALL. Pre pacientov, ktorí prídu do Nemocnice Bory svojím automobilom, bude k dispozícii parkovisko pred budovou nemocnice.

Áno, výkony v rámci plastickej chirurgie sú v pláne.

Nemocnica Bory je nemocnicou pre všetkých. Klienti polikliník ProCare budú môcť prísť na akútne alebo plánované ošetrenie do Nemocnice Bory v rámci všeobecného zdravotného poistenia. Ak vás zaujímajú aktuálne benefity ako manažment klienta, ktoré polikliniky ProCare poskytujú, nájdete ich na webe: https://www.procare.sk/ponuka.

Výberové konania zamestnancov prevádzky budeme spúšťať postupne počas roku 2022. Sledujte náš web, kde v časti Kariéra nájdete aktuálne voľné pozície. Prípadne zašlite svoj životopis do našej evidencie a po otvorení výberového konania Vás oslovíme priamo my. Pozrite si otvorené pracovné pozície.

Áno, prítomnosť blízkej osoby počas hospitalizácie bude spoplatnená. Výnimkou bude hospitalizácia rodiča, ktorý sprevádza dieťa. Výška poplatku bude stanovená pred otvorením nemocnice.

Mamičky, pre ktoré je dôležitým kritériom pre výber pôrodnice prítomnosť otecka pri pôrode, máme dobrú správu. Vieme, že podpora a prítomnosť partnera veľmi pozitívne pôsobí na psychiku budúcej mamičky. Preto pri pôrodnom plánovaní máte možnosť si zvoliť prítomnosť jednej blízkej osoby pri pôrode. Ak to dovolí zdravotný stav rodičky, váš partner alebo manžel bude môcť byť pri vás v pôrodnici Bory po celý čas pôrodu. Viac sa dozviete v článku.

Kontaktujte nás
Prosím vyplňte vaše meno.
Prosím vyplňte vaše priezvisko.
Prosím vyplňte váš titul.
Prosím skontrolujte vašu emailovú adresu.
Prosím vyplňte telefónne číslo vo formáte napr.: +421900 000 000
Prosím zvoľte oblasť záujmu.
Sem preneste svoje CV a/alebo motivačný list.
Max. 20MB
Pridať súbor
Nahrajte súbory v správnom formáte alebo do max. 20MB veľkosti.
Napíšte správu.
Zaškrtnite prosím súhlasím so spracovaním osobných údajov.
*Povinné polia

Formulár sa odosiela. Chvíľku strpenia.

Kontaktujte nás
Prosím vyplňte vaše meno.
Prosím vyplňte vaše priezvisko.
Prosím skontrolujte vašu emailovú adresu.
Prosím zvoľte oblasť záujmu.
Napíšte správu.
Zaškrtnite prosím súhlasím so spracovaním osobných údajov.
*Povinné polia

Formulár sa odosiela. Chvíľku strpenia.

     

Mimoriadne spokojný pacient
môže byť aj vaša práca

Modernú nemocnicu netvorí len nová budova vybavená najmodernejšími technológiami, no predovšetkým profesionálny tím, ktorý kladie pacienta na prvé miesto. Prihláste sa už teraz.

Prečítajte si viac

Objednajte sa k nám