Do Nemocnice Bory sa predregistrovalo už 50-tisíc ľudí

Do Nemocnice Bory sa od februára predregistrovalo už viac ako 50-tisíc ľudí. Prvá koncová nemocnica siete Svet zdravia je aktuálne dokončená na 86 percent a otvoriť ju plánujeme v marci 2023.

Inštalácia medicínskej techniky v Nemocnici Bory

Najmodernejšia nemocnica na Slovensku je dokončená na 86 percent. Práce sú v plnom prúde aj v exteriéri Nemocnice Bory, kde už môžete vidieť množstvo novovysadenej zelene či budúcu autobusovú zastávku umiestnenú priamo pred hlavným vstupom do nemocnice. V interiéri prebieha inštalácia najmodernejšej medicínskej techniky. Akej? To vám práve prezradíme.

Predstavujeme vám ďalšie tváre Nemocnice Bory

Nemocnica Bory, ktorú plánujeme v Bratislave otvoriť už v marci budúceho roka, predstavuje ďalšiu päticu medicínskych a ošetrovateľských tvárí.

Martin Izakovič, klinický líder internej medicíny – hospitalistiky

MUDr. Martin Izakovič sa po 25 rokoch vracia na Slovensko zo Spojených štátov amerických. Na Slovensko so sebou prináša koncept hospitalistov, ktorý predstavuje novinku nielen v novej bratislavskej nemocnici, ale aj v slovenskom nemocničnom prostredí.

Józef Almasi klinicky lider pre ortopedi Nemocnice Bory

Jozef Almási, klinický líder pre ortopédiu

MUDr. Jozef Almási, PhD., MPH je svetovo uznávaný ortopéd. V najmodernejšej nemocnici na Slovensku - Nemocnici Bory bude pôsobiť v rámci multiodborového ortopedicko-traumatologicko-rehabilitačného pracoviska, kde bude mať na starosti jeho ortopedickú časť.

Lucia Lieskovská, manažérka vzdelávania pre zdravotnícke pozície

Manažérka vzdelávania pre zdravotnícke pozície je špecifický typ pozície, s ktorým sa asi v nemocniciach na Slovensku bežne nestretneme. Riadeniu vzdelávania sa zväčša venujú námestníčky pre ošetrovateľstvo, manažérky ošetrovateľstva, alebo vedúce sestry jednotlivých pracovísk v rámci nemocníc.

Martina Handulová, nemocničný manažér zmeny

Nemocničný manažér zmeny je v slovenskom zdravotníctve neznáma pozícia, pričom prvý raz bude zavedená v Nemocnici Bory. Jeho úlohou bude zabezpečovať medziodborovú spoluprácu. Jedným zo štyroch budúcich manažérov zmeny bude Mgr. Martina Handulová, ktorá tvrdí, že urobí maximum, aby sa posilnilo postavenie sestier.

Zuzana Krajčovič manažerka pre plavajuce lozka

Zuzana Krajčovič, manažérka ošetrovateľstva pre plávajúce lôžka

Budúca manažérka ošetrovateľskej starostlivosti pre "hladké lôžka" Nemocnice Bory, ktorá väčšinu svojho profesijného života pracovala v súkromnej sfére slovenského zdravotníctva ako sestra pre domácu ošetrovateľskú starostlivosť a zodpovedná osoba pre zdravotnú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb, bude Mgr. Zuzana Krajčovič. Ako vedúca sestra bola súčasťou tvorby novej Neurochirurgickej kliniky v Univerzitnej nemocnici Bratislava.

Nemocnica Bory Lucia Lieskovska vzdelavanie zdravotnikov

Ako bude vyzerať vzdelávanie zdravotníkov v Nemocnici Bory?

Nemocnica je zložitý komplexný systém, v ktorom je potrebné zosúladiť veľké množstvo ľudí. Ich skúsenosti a pracovné postupy sa prirodzene líšia, preto sa musia „zladiť“ do jedného štandardu. Celý proces vzdelávania a adaptácie nových zamestnancov v Nemocnici Bory má na starosti manažérka vzdelávania pre zdravotnícke pozície Lucia Lieskovská.

Práca sestry na operačných sálach v Nemocnici Bory

Štrnásť špičkových operačných sál sa bude nachádzať v Nemocnici Bory na druhom poschodí v susedstve s oddelením intenzívnej starostlivosti a pracoviskami jednodňovej starostlivosti.

Dajte nám
o sebe vedieť