Práca sestry v Nemocnici Bory

Ošetrovateľstvo v Nemocnici Bory

V Nemocnici Bory je organizácia práce iná ako v bežných zdravotníckych zariadeniach na Slovensku. Platí to pre prácu sestier ako aj iných zdravotníckych pracovníkov. Pracujeme na tom, aby sme sestry vrátili späť k lôžkam pacientov. Našou víziou je, aby sa sestry mohli plnohodnotne venovať pacientom.

Taktiež v praxi to znamená, že sú sestry odbremenené od prevádzkových, logistických a z veľkej časti aj od administratívnych činností.
Ošetrovateľskému personálu v práci pomáhajú nové technológie a inovácie ako:

Vzdelávanie ošetrovateľského personálu

Vzdelávanie sestier a ošetrovateľského personálu ide ruka v ruke s kvalitou ošetrovateľskej starostlivosti, kde je pacient na prvom mieste.

V bežnej slovenskej nemocnici vzdelávanie sestier zastrešuje personálne oddelenie. V Nemocnici Bory vzdelávanie zastrešuje spolu s ostatnými manažér vzdelávania. Vzdelávanie je zamerané na odborné oblasti ako:

 • kompetenčné vzdelávanie – posilňovanie vedomostí v oblasti kompetenčného modelu sestry na jednotlivých pracoviskách,
 • mentoring – každá sestra, ktorá príde ako nováčik alebo ako absolvent do Nemocnice Bory, absolvuje riadenú a premyslenú adaptáciu, ktorá jej umožní kvalitne sa zaradiť do pracovného procesu,
 • podpora vzdelávania prostredníctvom konferencií,
 • e-learningové školenia.

Benefity pre sestry

 • špičkové vybavenie vrátane technologických inovácií ako napr. centrálna prípravovňa liekov či potrubná pošta
 • kontinuálne vzdelávanie a podpora vo zvyšovaní kvalifikácie získavaním certifikátov, špecializácií alebo iného postgraduálneho vzdelávania
 • zamestnanecké benefity v hodnote 100€ ročne s možnosťou využitia na viac ako 1000 ponúk z rôznych oblastí
 • zľavy na vstupenky do divadiel, predplatné časopisov, na Multisport kartu, produkty elektra od Datart
 • ubytovanie v tesnej blízkosti Nemocnice Bory, vo vysokom štandarde s vlastným sociálnym zariadením
 • starostlivosť o zdravie: vernostná karta Dr. Max, zľava na poistenie od Generali, ktoré je vytvorené špeciálne na mieru skutočným rizikám
 • jedinečná kultúra plná aktivít ako je MDŽ, Športový deň, Deň sestier, Vianočný večierok a iné
 • motivujúce ohodnotenie a konkurencieschopné odmeňovanie
nemocnica-bory.sk-ubytovna-pre-zamestnancov-nemocnice

Vedenie ošetrovateľského úseku v Nemocnici Bory

Ošetrovateľský úsek v Nemocnici Bory vedie Zuzana Norovská, ktorá má pod sebou manažérky ošetrovateľstva pre:

 • plávajúce lôžka,
 • pracoviská intenzívnej medicíny,
 • ambulancie, denný onkologický a neonkologický stacionár, centrálne odberové miesto, rádiologické pracoviská, úsek dialýzy, fyziatrie a rehabilitácie aj krvnú banku s darcovským odberovým miestom.

Mgr. Zuzana Norovská sa do slovenského zdravotníctva vracia po 26 rokoch pôsobenia v Rakúsku. Najprv pracovala v ortopedickej nemocnici na oddelení detskej ortopédie, kde sa neskôr stala staničnou sestrou, následne v detskej nemocnici na novorodeneckom oddelení a vyše 10 rokov na oddelení intenzívnej medicíny. 

Náš tím

Novinkou v slovenskom zdravotníctve je pozícia nemocničných manažérok zmeny. Úlohou nemocničného manažéra zmeny je zabezpečovať medziodborovú spoluprácu, optimálne rozmiestňovanie personálu v nemocnici na jednotlivých ošetrovateľských jednotkách počas zmien, ideálne v rámci príbuzných odborov.

Ďalšou novinkou je, že proces výberu stredného zdravotníckeho personálu prebieha pod gesciou sestier. Manažérky ošetrovateľstva si vyberajú vedúce sestry a vedúce sestry si vyberajú sestry.

Záujemcovia o prácu, dajte nám o sebe vedieť! Zašlite svoj profesijný životopis prostredníctvom nášho online formuláru.

 

Vedúce sestry v Nemocnici Bory

 • Mgr. Denisa Dettersová, Ambulancie, funkčná diagnostika, logopédia, psychológia
 • Mgr. Lucia Hlucháňová, Anestézia, OPPAS, JZS
 • Mgr. Mária Žotániová, Centrálne operačné sály
 • PhDr. Anna Kocsisová, MPH, Denný stacionár, onkológia a centrálne odberové miesto
 • Bc. Nikoleta Bartakovičová, Dialýza
 • Mgr. Daniela Žalcová, Endoskopia a zákrokové sály
 • Mgr. Zuzana Maksimšuk, Detská JIS
 • Mgr. Jana Machalová, Lôžkové oddelenie G
 • PhDr. Zuzana Hrčková, MBA, Lôžkové oddelenie H
 • Mgr. Beáta Adamiová, Lôžkové oddelenie K
 • Bc. Alexandra Gajerová, Lôžkové oddelenie L - šestonedelie
 • Mgr. Jana Paulovičová, OAIM
 • Mgr. Barbora Majdanová, Vedúca pôrodná asistentka Pôrodnice Bory

Stretnutie s vedúcou sestrou

Stretnite sa s vedúcou sestrou vami vybraného úseku v Nemocnici Bory. Vedúca sestra vás:

 • prevedie svojím oddelením,
 • predstaví Nemocnicu Bory a jej pracoviská,
 • zoznámi s naším tímom a s prácou v ňom.

Počas tohto stretnutia si nepozriete len priestory najmodernejšej nemocnice na Slovensku, máte jedinečný priestor spýtať sa rôzne otázky, overiť si informácie, ktoré máte alebo ste počuli.

Stretnutie sa koná raz za mesiac, a to vždy v prvý štvrtok v mesiaci o 16:00 hod.

Prihláste sa na stretnutie s vedúcou sestrou

 

Informácie pre sestry

Benefity pre sestry

Info o Nemocnici Bory

Urgentná medicína

Intenzívna medicína