Stavba-najmodernejsej-nemocnice-na-Slovensku_Bory

Špecializácie v Nemocnici Bory

Oddelenie traumatologie a urazovej chirurgie

Nemocničné a iné špecializované ambulancie

Medzi prvými pracoviskami, ktoré v Nemocnici Bory už v marci otvoríme, bude okrem rádiodiagnostiky napríklad aj ambulantná časť. Väčšina ambulancií bude mať charakter nemocničných ambulancií, v dnešných nemocniciach sú označované aj ako ambulancie pri oddelení.

Viete, ako takéto ambulancie fungujú? Vysvetlíme vám to.

Gynekologicko porodnicke oddelenie Bory

Gynekológia a pôrodníctvo

Program Žena a dieťa zastrešuje odbory gynekológie a pôrodníctva, ktoré  sa v mnohých oblastiach prelínajú. Pokiaľ ide o úsek gynekológie, Nemocnica Bory bude okrem všeobecnej benígnej gynekológie poskytovať aj komplexnú a úplnú onkogynekologickú a urogynekologickú liečbu vrátane rekonštrukčných operácií v oblasti malej panvy. Tím odborníkov, ktorý bude patriť k najlepším v regióne strednej Európy, bude klásť maximálny dôraz na miniinvazívne výkony.

Izba pacient v nemocnici bory

Interná medicína - hospitalistka

Hospitalistika prináša inovatívny prístup k tradičnej internej medicíne na Slovensku. Koncept predstavuje novinku nielen v Nemocnici Bory, ale aj v slovenskom či európskom nemocničnom prostredí. Hlavným prínosom hospitalistiky je komplexný prístup k  pacientovi, ktorý vyžaduje lôžkovú zdravotnú starostlivosť.  Hospitalistika zavedie v Nemocnici Bory princíp jeden pacient - jeden lekár.

OMAIS_intenzivna medicina2

Oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej medicíny

Oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej medicíny bude zabezpečovať poskytovanie perioperačnej a intenzívnej starostlivosť pre všetky klinické programy Nemocnice Bory. Oddelenie bude mať špičkové vybavenie ako pre 24 lôžok intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti, tak aj pre lôžka intermediálnej starostlivosti, ktoré budú primárne využívané pre pacientov po kardiovaskulárnej a neurovaskulárnej intervencii.

Stavba nemocnice bory interier a exterier urgent5

Urgentný príjem

Oddelenie urgentného príjmu je moderne koncipované pracovisko s vysokoprahovou aj nízkoprahovou časťou. Urgentný príjem bude poskytovať špecializovanú aj regionálnu starostlivosť pacientom. Tím urgentného pracoviska bude tvoriť viac ako desať špecialistov v urgentnej medicíne spoločne s vysoko kvalifikovaným tímom zdravotných sestier a zdravotníckych záchranárov.

Nemocnica Bory_Ortopedicko traumatologicky program_Urazy hlavy a pohyboveho ustrojenstva

Ortopedické pracovisko

Integrované ortopedicko-traumatologicko-rehabilitačné pracovisko v Nemocnici Bory bude podobne ako ostatné medicínske programy založené na multidisciplinárnej spolupráci. Tento prístup prináša do zdravotnej starostlivosti vyššiu kvalitu a efektivitu. Na multidisciplinárnom pracovisku pre ortopédiu, traumatológiu a rehabilitáciu, ktoré bude komplexne pokrývať chirurgiu pohybového aparátu, sa bude uplatňovať duálny systém operatívy. Bude fungovať na úrovni špecializácie jednotlivých lekárov, ale aj na úrovni jednotlivých diagnóz. 

Oddelenie traumatológie

Oddelenie traumatológie v Nemocnici Bory bude poskytovať základnú zdravotnú starostlivosť v oblasti traumatológie vrátane viacpočetných poranení. Spoločne s ortopedickým oddelením vytvoria v rámci interdisciplinárnej starostlivosti ortopedicko-traumatologický program, keďže sa v mnohých oblastiach prekrývajú. Pri najčastejších poraneniach, ošetrovaní rán, zlomeninách končatín, poranení kĺbov si úrazový chirurg vystačí sám, no veľa krát sa pri komplikovanejších poraneniach nezaobíde bez spolupráce s inými odbormi.

Centrum intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby (CINRE)

Špičkoví odborníci a najmodernejšie technológie. Centrum intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby (CINRE) bude poskytovať pacientom s cievnou mozgovou príhodou i infarktom myokardu v Nemocnici Bory neurovaskulárnu a kardiovaskulárnu diagnostiku, miniinvazívnu liečbu, ako aj endovaskulárny program a program intervenčnej kardiológie. Vďaka personálnej a prístrojovej zastupiteľnosti, ktoré bude v rozsahu, ako iné podobné zariadenie na Slovensku nemá, bude možná funkčnosť nemocnice v prevádzkovom režime 24/7.

Objednajte sa k nám