Robotické centrum Nemocnice Bory

ROBOTICKÉ CENTRUM NEMOCNICE BORY

Operačné sály v Nemocnici Bory disponujú najmodernejšími laparoskopickými vežami, ale aj najmodernejšími kombinovateľnými optikami. Zároveň, robotická operačná sála disponuje prístrojom v konfigurácii da Vinci Xi. Ide o viacramenný endoskopický operačný systém simulujúci pohyby ľudských rúk v tele pacienta.

Operatér sedí pri ovládacej konzole, kde operačné pole vidí pomocou stereoskopického zobrazovacieho kanála, pomocou joystickov ovláda robotické ramená, ktoré cez vpichy v koži pacienta veľmi precízne vykonávajú samotný výkon v tele pacienta. Súčasťou je aj špeciálny pohyblivý operačný stôl, ktorý dokáže vykonávať pohyby v súčinnosti s ramenami robota. Táto kombinácia významne pomáha napríklad pri programoch hepato-pankreato-biliárnej oblasti chirurgie, kde je potrebné meniť polohu pacienta v priebehu operačného výkonu.

TÍM CHIRURGICKÉHO PRACOVISKA

Chirurgický tím je vedený lídrom prof. MUDr. Alexandrom Ferkom, CSc., a bol obohatený o významných chirurgov z Európy ako prof. Amjad Parvaiz z Anglicka, prof. Bjørn Edwin z Nórska, a prof. Joep Knol z Belgicka.

Laparoskopická chirurgia – prof. Bjørn EDWIN (Nórsko)

Bjørn Edwin je svetovým priekopníkom v laparoskopickej chirurgii. Pôsobí v univerzitnej nemocnici v nórskom Osle. Ide o pracovisko, ktoré v súčasnosti v Európe silno dominuje v hepato-pankreato-biliárnej chirurgii. V rámci intervenčného centra univerzitnej nemocnice je aj riaditeľom klinického výskumu. Pracovisko v Osle ako prvé ukázalo, po 28 rokoch výskumu, že laparoskopický zákrok na pečeni je lepší oproti otvorenej operatíve.

Kolorektálna robotická chirurgia – prof. Amjad PARVAIZ (Anglicko)

Amjad Parvaiz je svetová špička v kolorektálnej robotickej chirurgii.  Má za sebou vyše 1 200 resekcií rekt prostredníctvom robotického systému DaVinci, ktorý sa bude používať aj v Nemocnici Bory. Pochádza z Anglicka, kde pôsobí ako chirurg vo všeobecnej nemocnici v Poole. Súčasne je aj vedúcim laparoskopicko-robotického pracoviska Champalimaud v Lisabone.

Laparoskopická kolorektálna chirurgia prof. Joep KNOL (Belgicko)

Joep Knol je špecialista na nerobotickú laparoskopickú kolorektálnu chirurgiu so špecializáciou na poruchy panvového dna. Rodený Holanďan pôsobí v nemocnici ZOL v belgickom Genku a v nemocnici Maas en Kempen v Maaseiku. Súčasne spolupracuje aj s univerzitnou nemocnicou v Catánii. Je spoluzakladateľom neziskového združenia iLappSurgery, ktoré sa zaoberá digitálnym vzdelávaním v oblasti laparoskopickej chirurgie.

WORKSHOP ROBOTICKÉHO CENTRA / ROBOTIC CENTER WORKSHOP

Workshop robotického centra / Robotic center workshop

"(Povinné / Required)" označuje povinné polia

Meno / Name(Povinné / Required)
Adresa / Address
Súhlas(Povinné / Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

VIDEO GALÉRIA