Informácie pre pacientov

Otvorené ambulancie a pracoviská

Potrebujete prísť na vyšetrenie do niektorej z ambulancií v Nemocnici Bory? Naše ambulancie a pracoviská sú k dispozícii pre pacientov všetkých zdravotných poisťovní. V Nemocnici Bory poskytujeme zdravotnú starostlivosť v 39 odbornostiach:

  • nemocničné ambulancie,
  • 6 diagnostických pracovísk vrátane CT a MR pracoviska,
  • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia,
  • stacionár pre 3 odbornosti,
  • jednodňová zdravotná starostlivosť v 6 špecializáciách,
  • operácie a lôžková starostlivosť.

Aktuálny rozsah zazmluvnenej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Bory podľa poisťovní

POPLATKY V NEMOCNICI BORY

Zdravotná starostlivosť v Nemocnici Bory je pre pacientov všetkých poisťovní hradená z verejného zdravotného poistenia. V prípade, že máte záujem o služby hotelového štandradu, ako je ubytovanie príbuzného na pacientskej izbe počas vašej hospitalizácie, alebo ste samoplatca, takýto typ služieb je spoplatnený. Aktuálny cenník s poplatkami je dostupný na našom webe.