Informácie pre pacientov

Otvorené ambulancie a pracoviská

Potrebujete prísť na vyšetrenie do niektorej z ambulancií v Nemocnici Bory? Naše ambulancie a pracoviská sú k dispozícii pre pacientov všetkých zdravotných poisťovní. V Nemocnici Bory poskytujeme zdravotnú starostlivosť v 39 odbornostiach:

 • nemocničné ambulancie,
 • 6 diagnostických pracovísk vrátane CT a MR pracoviska,
 • fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia,
 • stacionár pre 3 odbornosti,
 • jednodňová zdravotná starostlivosť v 6 špecializáciách,
 • operácie a lôžková starostlivosť.

Kontaktné informácie

Objednať sa na vyšetrenie alebo iný výkon je možné

 • telefonicky cez kontaktné centrum na čísle 0950 105 510 v čase od 7.00 do 17.00 h.,
 • osobne na recepciách Nemocnice Bory iba v čase od 7.00 do 15.30h.

Informácie o pacientovi

 • Spojenie s urgentnym príjmom: telefonicky cez kontaktné centrum na čísle 0950 105 510, voľba 4.
 • Informácie o hospitalizovanom pacientovi: telefonicky cez kontaktné centrum na čísle 0950 105 510 v čase od 7.00 do 17.00 h, voľba 5.

Upozornenie: Pre získanie informácií budete potrebovať identifikačný kód hospitalizovaného pacienta (TOKEN).

 • Aby sme sa vedeli prepojiť na recepciu príslušného oddelenia, budeme od vás vyžadovať celé meno hospitalizovaného pacienta a takzvaný TOKEN.
 • Ide o 4-miestny kód - písmeno, za ktorým nasleduje trojčíslie.
 • Poskytovanie informácií o zdravotnom stave je možné len najbližšej rodine hospitalizovaného pacienta, prípadne osobám, ktoré pri nástupe na hospitalizáciu pacient zadefinoval.
 • Bez týchto identifikačných údajov nemôžeme vašu požiadavku vyriešiť. Obráťte sa, prosím, na priamo hospitalizovaného pacienta alebo na najbližšiu rodinu.

Aktuálny rozsah zazmluvnenej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Bory podľa poisťovní

POPLATKY V NEMOCNICI BORY

Zdravotná starostlivosť v Nemocnici Bory je pre pacientov všetkých poisťovní hradená z verejného zdravotného poistenia. V prípade, že máte záujem o služby hotelového štandardu, ako je ubytovanie príbuzného na pacientskej izbe počas vašej hospitalizácie, alebo ste samoplatca, takýto typ služieb je spoplatnený. Aktuálny cenník s poplatkami je dostupný na našom webe.