Tím Nemocnice Bory

Peter Lednický, CEO Penta Hospitals International a Nemocnice Bory

Od prvého novembra 2023 je zodpovedný za vedenie Nemocnice Bory Peter Lednický. Na pozícii strieda Ľuboša Lopatku, ktorý na projekte novej nemocnice pôsobil od mája 2022. Peter Lednický je generálnym riaditeľom medzinárodného holdingu Penta Hospitals International, ktorý prevádzkuje nemocničnú sieť okrem Slovenska aj v Česku a Poľsku.

Robert Hill, medicínsky riaditeľ

MUDr. Róbert Hill, medicínsky riaditeľ Nemocnice Bory, začínal ako lekár chirurgického oddelenia v Nových Zámkoch, kde sa neskôr začal venovať neurochirurgii. Aj keď ho po čase zlákala manažérska činnosť, verí, že vo svojej každodennej práci využíva skúsenosti z lekárskeho prostredia. Je podľa neho jednoduchšie poznať všetky procesy a stavať na svojich vlastných poznatkoch, ako hľadať nové nastavenia pre chod nemocnice v prípravách.

Viac o práci medicínskeho riaditeľa sa dozviete v článku.

Vyucbove vzdelavacie stredisko_Rober Hill

Alexander Ferko, klinický líder úseku chirurgie

Prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc. je slovák, ktorý medicínu vyštudoval a neskôr aj dlhodobo pôsobil v Hradci Králové ako prednosta chirurgickej kliniky. Titul profesora v odbore chirurgia získal na Karlovej Univerzite v Prahe. Absolvoval množstvo stáží, študijných a pracovných pobytov v zahraničí. Pôsobil v obranných zložkách ako hlavný chirurg Armády ČR na rôznych misiách.

Posledný rok sa venoval robotickej chirurgii v onkologickom centre Nový Jičín. V rámci onkochirurgie sa zameriava na pečeň, pankreas a rektum. V rámci praxe presadzuje minimálne invazívne hybridné operačné postupy, ktoré umožňujú pacientov rýchlejší návrat do aktívneho života.

Viac o Alexandrovi Ferkovi sa dozviete tu.

Mikuláš Redecha, klinický úsek Žena a dieťa

Doc. MUDr Mikuláš Redecha, PhD. vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia absolvoval študijný pobyt na univerzite v Oulu vo Fínsku a stáž na univerzite v Estónsku. Viac ako 16 rokov pôsobil na II. Gynekologicko-pôrodníckej klinike LFUK a UNB, kde sa venoval liečbe onkogynekologických ochorení, myomatózy a endometriózy.

Cieľom doc. Redechu je vrámci programu Žena a dieťa vybudovanie špičkového gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia, ktorého súčasťou je onkogynekologické centrum, urogynekologické centrum a centrum pre liečbu endometriózy a myomatózy. Snahou celého tímu je, aby sa takto vybudované pracovisko mohlo svojim prístupom a výsledkami v pôrodníctve aj gynekológii porovnávať s najlepšími pracoviskami v Európe aj mimo nej. Neoddeliteľnou súčasťou takéhoto pracoviska je aj výchova a vzdelávanie študentov medicíny, pôrodných asistentiek a predatestačná príprava lekárov v odbore gynekológia a pôrodníctvo.

Viac o Mikulášovi Redechovi sa dozviete tu.

Martin Izakovič, klinický líder internej medicíny – hospitalistiky

MUDr. Martin Izakovič sa po 25 rokoch vracia na Slovensko zo Spojených štátov amerických. Na Slovensko so sebou prináša koncept hospitalistov, ktorý predstavuje novinku nielen v Nemocnici Bory, ale aj v slovenskom nemocničnom prostredí.

V Nemocnici Bory vedie úsek hospitalistiky a pridružené subšpecializácie. „Hospitalistika je koncept efektívnej, kvalitnej a personalizovanej internej medicíny a mohli by sme ju nazvať celostnou holistickou medicínou pre hospitalizovaných pacientov,“ hovorí.

Hospitalisti sú lekári – špecialisti, ktorí poskytujú hospitalizovaným pacientom primárnu zdravotnú starostlivosť a zastrešujú ich liečbu po celú dobu hospitalizácie vrátane príjmu a prepustenia.

Viac o Martinovi Izakovičovi sa dozviete tu.

Kamil Koleják, klinický líderpre neuro vedy

MUDr. Kamil Koleják PhD., MSc.po skončení Lekárskej fakulty na Karlovej univerzity v Prahe pracoval na neurochirurgii v Nových Zámkoch. O 17 rokov neskôr prijal pozíciu primára v nitrianskej fakultnej nemocnici, kde vybudoval neurochirugucké pracovisko.

V Nemocnici Bory vedie neurochirurgiu, ktorá poskytuje najmodernejšiu neurochirurgickú starostlivosť pre všetkých pacientov. So svojím tímom zabezpečuje zdravotnú starostlivosť ochorení, ktoré sú  komplexné a technicky najnáročnejšie, a ktorých liečbu je v súčasnosti vďaka multidisciplinárnej spolupráci tímov Nemocnice Bory možné sústrediť do jednej nemocnice.

Jan Blatný, klinický líder pre internú a ambulantnú medicínu a primár oddelení hematológie a pediatrie

Prvým predstaveným je doc. MUDr. Jan Blatný, PhD., ktorý prichádza z rodnej Českej republiky, kde vybudoval jedno z referenčných hemofilických centier. Špecializuje sa prevažne na vrodené a získané poruchy krvnej zrážanlivosti, život ohrozujúce krvácania a trombózy. Svoje znalosti získal aj v Írsku či Veľkej Británii. V súčasnosti je, okrem iného, aj viceprezidentom Európskej asociácie pre hemofíliu a príbuzné choroby EAHAD. Svoju akademickú činnosť vyvíja i po príchode do Nemocnice Bory. Dúfa, že sa mu podarí nadviazať spoluprácu aj s Lekárskou fakultou Univerzity Komenského.

V Nemocnici Bory pôsobí ako klinický líder pre internú a ambulantnú medicínu a primár oddelení hematológie a pediatrie.

Viac o doc. MUDr. Blatnom si môžete prečítať v našom blogu.

 

Jozef Almási, klinický líder pre ortopédiu

MUDr. Jozef Almási, PhD., MPH je svetovo uznávaný ortopéd. V najmodernejšej nemocnici na Slovensku - Nemocnici Bory pôsobí ako klinický líder pre pohybový aparát v rámci multiodborového ortopedicko-traumatologicko-rehabilitačného pracoviska, kde má na starosti jeho ortopedickú časť.

MUDr. Almási vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Svoju profesionálnu kariéru odštartoval na 2. ortopedickej klinike v ružinovskej nemocnici, odkiaľ šiel pracovať do vojenskej nemocnice v Győri, jednej z najprestížnejších nemocníc v Maďarsku. V tom čase začal externe spolupracovať aj s nemocnicou v Dunajskej Strede, kde neskôr vybudoval ortopedické oddelenie a stal sa jeho primárom. Ide o pracovisko, ktoré má vynikajúce renomé v blízkom aj vzdialenejšom okolí. 

Viac o Jozefovi Almásim sa dozviete tu.

 

Józef Almasi klinicky lider pre ortopedi Nemocnice Bory

Boris Kollárik, klinický líder pre ostatné chirurgické disciplíny

MUDr. Boris Kollárik, PhD., FEBU je klinický líder pre ostatné chirurgické disciplíny a primár oddelenia urológie v Nemocnici Bory. Taktiež je hlavný odborník pre urológiu na Slovensku. Svoju kariéru začal po úspešnom skončení Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Zúčastnil sa viacerých zahraničných stáží a doktorandské štúdium ukončil na tému spektroskopickej analýzy moču pri diagnostike rakoviny močového mechúra. Od apríla 2023 pracuje ako primár urológie v Nemocnici Bory, kam prišiel z Univerzitnej nemocnice v Bratislave. Na svoj tím nedá dopustiť a spolu s ním chce vytvoriť prvotriedne pracovisko urológie na Slovensku. 

Profesijne sa špecializuje na onkourológiu a venuje sa hlavne realizácii radikálnych chirurgických výkonov pri karcinóme močového mechúra a miniinvazívnej chirurgii, teda laparoskopickým a robotickým operáciám. Vďaka svojmu špecializovanému zameraniu a recenziám na jeho prácu sa stal vyhľadávaným operatérom pacientmi z celého Slovenska.

V rámci svojho odborného rastu sa venuje neustálemu vzdelávaniu a svoje vedomosti odovzdáva lekárom prostredníctvom vlastnej publikačnej činnosti. Dôsledkom jeho zručností je aj fakt, že sa stal hlavným odborníkom pre urológiu na Slovensku. Významnú časť jeho profesionálneho života tvorí pôsobenie vo výboroch odborných spoločností – Európska urologická spoločnosť, Slovenská urologická spoločnosť a Societé Internationale Urologie.

 

Ivan Vulev, klinický líder pre CINRE

MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, FCIRSE  je špičkový intervenčný rádiológ, ktorý spolu so svojím tímom vybudoval a riadi Centrum intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby (CINRE) v Bratislave. Centrum intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby (CINRE) poskytuje pacientom s cievnou mozgovou príhodou i infarktom myokardu v Nemocnici Bory neurovaskulárnu a kardiovaskulárnu diagnostiku, miniinvazívnu liečbu, ako aj endovaskulárny program a program intervenčnej kardiológie. 

Tím CINRE tvorí v Nemocnici Bory 240 zamestnancov, z toho 60 lekárov, vrátane lekárov z Českej republiky, Maďarska či Slováci, ktorí sa vrátili z Nemecka a Rakúska. Vďaka personálnej a prístrojovej zastupiteľnosti, ktoré je v rozsahu, ako iné podobné zariadenie na Slovensku nemá, jr možná funkčnosť nemocnice v prevádzkovom režime 24/7.

Viac o Ivanovi Vulevovi sa dozviete tu.

 

Klinický líder pre onkológiu Richard Hrubý

Ďalším odborníkom pracujúcim v Nemocnici Bory je doc. MUDr. Richard Hrubý, PhD., MBA, MPH, ktorý viedol pätnásť rokov oddelenie onkológie v žilinskej nemocnici. V roku 2003 sa stal najmladším primárom onkológie na Slovensku. V Nemocnici Penta Hospitals Rimavská Sobota sa ako primár onkológie spolupodieľal na tvorbe medicínskeho programu a ako jeho autor bol v roku 2018 vymenovaný za riaditeľa nemocnice. Po celú klinickú prax pôsobí aj ako vysokoškolský pedagóg. Je držiteľom ocenenia TOP lekár v kategórii onkológia. 

V Nemocnici Bory pôsobí ako klinický líder pre onkológiu a plánuje tiež rozvíjať vedecko-výskumnú a pedagogickú činnosť.

Viac o doc. MUDr. Hrubom si môžete prečítať v našom blogu.

 

Roman Škulec, klinický líder intenzívnej a akútnej medicíny

Doc. MUDr. Roman Škulec, Ph.D. vyštudoval 2. lekársku fakultu Karlovej univerzity v Prahe a postupne získal atestáciu z internej medicíny, kardiológie a tiež z urgentnej medicíny a medicíny katastrof. Klinickou i experimentálnou urgentnou a intenzívnou medicínou sa zaoberá už 20 rokov. Výskumne sa zameriava najmä na problematiku náhlych zástav srdca, taktiež na skorú poresuscitačnú intenzívnu starostlivosť a využitie ultrasonografie v urgentnej a intenzívnej medicíne. 

Jednou z odlišností, ktoré Roman Škulec zaviedol vo fungovaní urgentného príjmu, je využívanie point-of-care ultrasonografie už pri úvodnom vyšetrení. Je to koncept práce s ultrazvukom ako primárnej zobrazovacej diagnostickej metódy, ktorý je novinkou posledných desať rokov.

Viac o Romanovi Škulecovi sa dozviete tu.

 

Marián Križko, primár Pôrodnice Bory

MUDr. Marián Križko, PhD. štúdium medicíny ukončil na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2002. Následne viac ako 20 rokov pôsobil na II. Gynekologicko-pôrodníckej klinike LFUK a UNB, kde od roku 2016 viedol celý tím oddelenia pre rizikovú tehotnosť. V rámci postgraduálneho štúdia sa venoval problematike diagnostiky vrodených vývojových chýb plodu s využitím 3D sonografie. Atestáciu v odbore Gynekológia a pôrodníctvo získal v roku 2010.

Počas svojho doterajšieho pôsobenia pracoval MUDr. Križko v tíme, ktorý sa venoval komplexnej prenatálnej diagnostike vrodených vývojových chýb plodu až po  invazívne vnútromaternicové výkony. Jeho ambíciou bolo v krátkom čase vybudovať Centrum fetálnej medicíny, ktoré na Slovensku chýba. To sa mu aj podarilo. V rámci tohto centra sú, v prípade potreby,  realizované komplexné vnútromaternicové výkony na samotnom plode.

Viac o Mariánovi Križkovi sa dozviete tu.

Irena Dobišová, primárka neontalógie

Primárka novorodeneckého je neonatologička MUDr. Irena Dobišová. Medicínu vyštudovala na Masarykovej Univerzite v Brne, po absolutóriu pôsobila na detskom oddelení Nemocnice Třinec.

Do Nemocnice Bory prichádza po 13 ročnom pôsobení v pericentre na Novorodeneckej klinike M. Rusnáka v Bratislave, kde bola od roku 2018 primárom novorodeneckého oddelenia. Bohaté klinické skúsenosti v starostlivosti o donosených aj extrémne nezrelých novorodencov významne podporuje unikátnou podporou dojčenia a vzdelávaním profesionálnych laktačných poradcov po získaní medzinárodného titulu IBCLC.

Viac o Irene Dobišovej sa dozviete tu.

Primárka rádiodiagnostiky Anna Šebová

Pozíciu primárky rádiodiagnostiky zastáva v Nemocnici Bory MUDr. Anna Šebová. Po skončení medicíny na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach jej pracovné kroky viedli na Kliniku rádiodiagnostiky a nukleárnej medicíny v Košiciach. Istý čas žila v Kanade a po návrate na Slovensko pracovala na Rádiologickom oddelení v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave. Pracovala aj na pozícii vedúceho lekára pracoviska magnetickej rezonancie na Rádiologickej klinike vo Fakultnej nemocnici v Trnave. 

V Nemocnici Bory pôsobí ako primárka pre pracovisko rádiodiagnostiky, ktoré disponuje špičkovou medicínskou technikou ako napríklad dva MR prístroje (1,5-teslový Magnetom Altea  a 3-teslový Magnetom Vida) a dva CT prístroje od firmy Siemens Healthineers.

Viac o MUDr. Šebovej si môžete prečítať v našom blogu.

Zuzana Norovská, riaditeľka ošetrovateľstva

Mgr. Zuzana Norovská sa do slovenského zdravotníctva vracia po 26 rokoch pôsobenia v Rakúsku. Najprv pracovala v ortopedickej nemocnici na oddelení detskej ortopédie, kde sa neskôr stala staničnou sestrou, následne v detskej nemocnici na novorodeneckom oddelení a vyše 10 rokov na oddelení intenzívnej medicíny. 

Ako riaditeľka pre ošetrovateľstvo chce vrátiť sestry späť k lôžkam pacientov, a tiež posilniť ich kompetencie.

Viac o Zuzane Norovskej sa dozviete tu.

Andrea Bučuričová, manažérka ošetrovateľstva pre pracoviská intenzívnej medicíny

Andrea Bučuričová ako manažérka ošetrovateľstva Nemocnice Bory pre oddelenia ÁRO, urgentný príjem, jednotku intenzívnej starostlivosti a anestézie, pod ktorú spadá jednodňová zdravotná starostlivosť a prebúdzacia miestnosť, prináša novú kultúru ošetrovateľského zdravotníctva na Slovensku. V Nemocnici Bory je multiodborové pracovisku typu ÁRO s 24 lôžkami intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti v samostatných oddelených boxoch kvôli individuálnemu prístupu k pacientovi.

Andrea Bučuričová aktívne podieľala na tvorbe konceptu novej Nemocnice Bory a výbere personálu. V tíme sa zaujíma najmä o témy bezpečnosti pacienta, a to nielen z hľadiska poskytovania zdravotnej starostlivosti, ale aj o to, aby sa on sám cítil bezpečne a komfortne.

Viac o Andrei Bučuričovej sa dozviete tu.

osetrovatelstvo andrea bucuricova

Manažérka ošetrovateľstva Silvia Šimončičová

Zanietená manažérka Mgr. Silvia Šimončičová pracuje v Nemocnici Bory ako manažérka ošetrovateľstva. V profesijnom živote sa jej najviac pod kožu dostala onkológia. Stála pri zrode Antonius senior centra v Sládkovičove. Jej úlohou bolo vybudovať celý zdravotný systém zariadenia, zostaviť, obsadiť a riadiť multidisciplinárny tím. V Nemocnici Bory pôsobí ako manažérka ošetrovateľstva.

Zodpovedá za ambulancie, denný onkologický a neonkologický stacionár, centrálne odberové miesto, rádiologické pracoviská, úsek dialýzy, fyziatrie a rehabilitácie aj krvnú banku s darcovským odberovým miestom.

Viac o Silvii Šimončičovej si môžete prečítať v našom blogu.

Tatiana Izakovič, klinická epidemiologička

MUDr. Tatiana Izakovič, MHA, MSC prichádza do Nemocnice Bory po siedmich rokoch strávených v Spojených štátoch amerických. V programe nemocničnej epidemiológie rovnako pôsobila aj v univerzitnej nemocnici v americkom Iowa City.  Spolu s ďalšími piatimi epidemiológmi bola Tatiana Izakovič súčasťou veľkého oddelenia na meranie klinickej kvality zdravotnej starostlivosti. 

V Nemocnici Bory sa stala klinickou epidemiologičkou. Klinický epidemiológ je ochranným štítom pre pacientov, zdravotníkov i návštevníkov nemocnice. Úlohou klinických epidemiológov je navrhovať, zavádzať a kontrolovať uplatňovanie opatrení, ktoré umožňujú predchádzať vzniku nemocničných infekcií. Ak sú hygienické protokoly dobre nastavené a personál ich uplatňuje, chránia celú nemocnicu. 

Viac o Tatiane Izakovič sa dozviete tu.

 

Martina Handulová, manažérka ošetrovateľstva pre plávajúce lôžka

Manažérka ošetrovateľskej starostlivosti pre „hladké lôžka“ Nemocnice Bory je Mgr. Martina Handulová, ktorá mala na neurologickom oddelení topoľčianskej nemocnice na starosti tím sestier, praktických sestier a sanitárok. Je aj hlavnou sestrou pre odbor neurológie v sieti Penta Hospitals Slovensko.

Martina Handulová riadi šesť vedúcich sestier, z ktorých každá bude mať na starosti maximálne 35 počet lôžok, resp. pacientov.lôžkovej časti Nemocnice Bory sa bude nachádzať spolu 210 plávajúcich lôžok. Okrem nich však niektoré pracoviská, ako napríklad gynekológia, budú mať aj svoje vlastné lôžka. Manažér ošetrovateľstva pre plávajúce lôžka bude mať na starosti logistiku plávajúcich lôžok, jednak z hľadiska zabezpečenia optimálneho počtu sestier a pomocného personálu, efektívne využívanie lôžkovej kapacity, materiálno-technické zabezpečenie lôžok či sledovanie prevádzkových ukazovateľov.

Viac o Martine Handulovej sa dozviete tu.

Alexandra Gajerová, vedúca sestra pre šestonedelie a rizikovú graviditu

Bc. Alexandra Gajerová získala svoje skúsenosti v zahraničí v Nórsku a v nemocnici na Kramároch. Alexandra Gajerová má špecializáciu v pôrodníctve a gynekológii a je vedúcou sestrou pre šestonedelie a rizikovú graviditu.

Viac o Alexandre Gajerovej sa dozviete tu.

veduca sestra sestonedelia alecandra gajerova

Vedúcou sestrou neonatológie je Zuzana Maksimčuk

Mgr. Zuzana Maksimčuk je  sestra so špecializáciou z neonatológie, ktorá má bohaté skúsenosti z neonatologickej praxe, ktoré získala na Neonatologickej klinike na Antolskej.

Lucia Lieskovská, manažérka vzdelávania pre zdravotnícke pozície

Manažérka vzdelávania pre zdravotnícke pozície je špecifický typ pozície, s ktorým sa asi v nemocniciach na Slovensku bežne nestretneme. Riadeniu vzdelávania sa zväčša venujú námestníčky pre ošetrovateľstvo, manažérky ošetrovateľstva alebo vedúce sestry jednotlivých pracovísk v rámci nemocníc.

Nová Nemocnica Bory s množstvom inovatívnych postupov, novým nemocničným informačným systémom a cieleným kompetenčným vzdelávaním zdravotníckych pracovníkov si doslova vyžiadala vznik tejto pozície. Boli to práve viac ako dvadsaťročné skúsenosti z oblasti výchovy a vzdelávania budúcich sestier, zdravotníckych asistentov/praktických sestier na pôde stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania, ktoré priviedli PhDr. Luciu Lieskovskú  až k výberovému konaniu do Nemocnice Bory.

Viac o Lucii Lieskovskej sa dozviete tu.

Zuzana Krajčovič, nemocničná manažérka zmeny

Nemocničná manažérka zmeny, ktorá väčšinu svojho profesijného života pracovala v súkromnej sfére slovenského zdravotníctva ako sestra pre domácu ošetrovateľskú starostlivosť a zodpovedná osoba pre zdravotnú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb, bude Mgr. Zuzana Krajčovič.

Nemocničný manažér zmeny je nová funkcia, ktorá v slovenských nemocniciach nemá obdobu. Jeho úlohou je zabezpečovať medziodborovú spoluprácu, optimálne rozmiestňovanie personálu v nemocnici na jednotlivých ošetrovateľských jednotkách počas zmien, ideálne v rámci príbuzných odborov. Zároveň zodpovedá za efektívne využívanie lôžkovej kapacity a koordináciu akútnych prípadov, resp. preklady pacientov na iné pracoviská. Taktiež monitoruje čakacie doby na urgentnom príjme a v prípade potreby posilňovať personálne zdroje. 

Viac o Zuzane Krajčovič sa dozviete tu.

Zuzana Krajčovič manažerka pre plavajuce lozka

Helga Kajanová, manažérka pre klinické procesy

MUDr. Helga Kajanová pracovala 4 roky na projekte prípravy Nemocnice Bory. Počas tohto obdobia navrhovala, nastavovala a štruktúrovane zaznamenávala do QPR mapy klinické procesy, ktoré v súčasnosti po otvorení nemocnice uvádza do praxe školeniami zdravotníckeho personálu. Takisto sa podieľa na vývoji nového nemocničného informačného systému, ktoré tieto moderné a najmä bezpečné procesy podporuje a je ich neoddeliteľnou súčasťou.

Sú to najmä procesy ako cesta ambulantného, hospitalizovaného, urgentného pacienta, manažment operačného programu a riadenia operačných sál, kolobeh inštrumentária, manažment lôžok a mnohé iné. Svoje skúsenosti na elektronizáciu zdravotníctva čerpá zo svojej lekárskej praxe, pôvodným povolaním lekárka anestéziológie a intenzívnej medicíny, dlhoročnej praxe revízneho lekára a sedem ročného pôsobenia na celoštátnom projekte eZdravie na poste medicínskeho garanta projektu.

Nemocničná manažérka zmeny Katarína Šromovská

Ďalšou výraznou posilou z radu zdravotníkov, ktorí sa, aj vďaka novej Nemocnici Bory, vracajú po rokoch v zahraničí späť na Slovensko, je Katarína Šromovská. Takmer dvanásť rokov pôsobila vo Veľkej Británii, najmä ako špecializovaná pohotovostná sestra na urgentnom príjme. Približne rok pracovala aj ako zdravotný dôstojník na amerických výletných lodiach na oceáne a po tejto skúsenosti sa opäť vrátila do Británie na urgent do University College Hospital v Londýne. 

V Nemocnici Bory Katarína zastáva pozíciu nemocničnej manažérky zmeny. 

Viac o Kataríne Šromovskej si môžete prečítať v našom blogu.

Renáta Šiňanská, nemocničná manažérka zmeny

PhDr. Renáta Šiňanská prichádza zo siete nemocníc Penta Hospitals, až z košickej nemocnice. Do Železničnej nemocnici v Košiciach nastúpila na novootvorené oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, neskôr sa stala sestrou chirurgickej ambulancie a nakoniec sa ako vedúca sestra podieľala na uvedení novovzniknutého oddelenia centrálnej sterilizácie do prevádzky a jeho ďalšej činnosti. 

V Nemocnici Bory sa Renáta stala nemocničnou manažérkou zmeny. Na Slovensku ide o novú pozíciu, ktorá je vo veľkej miere známa skôr v západných krajinách. Úlohou nemocničných manažérov je koordinovať viaceré činnosti, ktoré sa týkajú pacientov aj personálu, a to najmä v nočných hodinách či cez víkendy a sviatky, keď sa v nemocnici iní vedúci pracovníci nenachádzajú. 

Viac o Renáte Šiňanskej sa dozviete tu.