Nemocnica Bory_Workshopy_Principy procesy zdravotnictva novej generacie

Tím Nemocnice Bory

Ľuboš Lopatka, riaditeľ Nemocnice Bory

Nemocnica Bory má od začiatku mája nového generálneho riaditeľa. Stal sa ním Ľuboš Lopatka, ktorý sa do nemocničnej skupiny Penta Hospitals vrátil po piatich rokoch s cieľom úspešného uvedenia najväčšej súkromnej investície v dejinách slovenského zdravotníctva do praxe.

Ľuboš Lopatka vyštudoval Strojnícku fakultu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Od roku 1998 do 2010 zastával vedúce pozície vo viacerých nadnárodných papierenských spoločnostiach. V rokoch 2010 až 2012 počas vlády Ivety Radičovej bol generálnym riaditeľom Sociálnej poisťovne. Následne v rokoch 2013 až 2017 bol generálnym riaditeľom siete nemocníc Svet zdravia.

Počas jeho éry narástla sieť z osem na 17 nemocníc a zahájila výstavbu novej nemocnice v Michalovciach. Neskôr viedol Výskumný ústav zváračský. Od mája 2020 pôsobil ako generálny riaditeľ a predseda predstavenstva štátnej spoločnosti MH Manažment. V roku 2012 získal v ankete Trendu TOP ocenenie manažér roka.

Viac o Ľubošovi Lopatkovi sa dozviete tu.

Vladimír Černý, líder klinického úseku anestéziológie a intenzívnej medicíny

Český lekár prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM bude v Nemocnici Bory viesť Oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej medicíny. V Českej republike patrí medzi vedúcich predstaviteľov oboru anestéziológie a intenzívnej medicíny.

Nemocnica Bory je treťou nemocnicou, kde prof. MUDr. Černý prijal poverenie vybudovať oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny. Kliniky v Hradci Králove a Ústí nad Labem si pod jeho vedením vydobyli postavenie rešpektovaných pracovísk, a to nielen po stránke medicínskej, ale aj organizačnej a edukačnej. Dlhú dobu pracoval v zahraničí, pôsobil v USA, Saudskej Arábii či Kanade.

Viac o Vladimírovi Černém sa dozviete tu.

Martin Izakovič, klinický líder internej medicíny – hospitalistiky

MUDr. Martin Izakovič sa po 25 rokoch vracia na Slovensko zo Spojených štátov amerických. Na Slovensko so sebou prináša koncept hospitalistov, ktorý predstavuje novinku nielen v Nemocnici Bory, ale aj v slovenskom nemocničnom prostredí.

V Nemocnici Bory bude viesť úsek hospitalistiky a pridružené subšpecializácie. „Hospitalistika je koncept efektívnej, kvalitnej a personalizovanej internej medicíny a mohli by sme ju nazvať celostnou holistickou medicínou pre hospitalizovaných pacientov,“ hovorí.

Hospitalisti sú lekári – špecialisti, ktorí poskytujú hospitalizovaným pacientom primárnu zdravotnú starostlivosť a zastrešujú ich liečbu po celú dobu hospitalizácie vrátane príjmu a prepustenia.

Viac o Martinovi Izakovičovi sa dozviete tu.

Roman Hunák, primár traumatológie

MUDr. Roman Hunák bol prvou tvárou, ktorú sme v roku 2019 predstavili ako budúceho klinického lídra pripravovanej Nemocnice Bory v Bratislave. Práve on povedie oddelenie traumatológie, ktoré bude úzko spolupracovať s ortopedickým oddelením. MUDr. Hunák v súčasnosti pracuje ako zástupca primára na klinike ortopédie a úrazovej chirurgie v nemeckom meste Greiz.

K návratu domov ho okrem zaujímavej práce motivovalo splnenie osobného záväzku. Chcel pomôcť rozvoju zdravotníctva na Slovensku aj s využitím poznatkov z doterajšej praxe v zahraničí. Teraz sa na to naskytla vhodná príležitosť. MUDr. Hunák ako primár povedie oddelenie traumatológie, ktoré bude úzko spolupracovať s ortopédiou a spoločne vytvoria integrované ortopedicko-traumatologické pracovisko. Pri najčastejších poraneniach, ošetrovaní rán, zlomeninách končatín, poranení kĺbov si úrazový chirurg vystačí sám, no veľakrát sa pri komplikovanejších poraneniach nezaobíde bez spolupráce s inými odbormi.

Viac o Romanovi Hunákovi sa dozviete tu.

primar traumatologie mudr roman hunak

Jozef Almási, klinický líder pre ortopédiu

MUDr. Jozef Almási, PhD., MPH je svetovo uznávaný ortopéd. V najmodernejšej nemocnici na Slovensku -  Nemocnici Bory bude pôsobiť ako klinický líder pre pohybový aparát v rámci multiodborového ortopedicko-traumatologicko-rehabilitačného pracoviska, kde bude mať na starosti jeho ortopedickú časť.

MUDr. Almási vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Svoju profesionálnu kariéru odštartoval na 2. ortopedickej klinike v ružinovskej nemocnici, odkiaľ šiel pracovať do vojenskej nemocnice v Győri, jednej z najprestížnejších nemocníc v Maďarsku. V tom čase začal externe spolupracovať aj s nemocnicou v Dunajskej Strede, kde neskôr vybudoval ortopedické oddelenie a stal sa jeho primárom. Ide o pracovisko, ktoré má vynikajúce renomé v blízkom aj vzdialenejšom okolí. 

Viac o Jozefovi Almásim sa dozviete tu.

 

Józef Almasi klinicky lider pre ortopedi Nemocnice Bory

Ivan Vulev, klinický líder pre CINRE

MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, FCIRSE  je špičkový intervenčný rádiológ, ktorý spolu so svojím tímom vybudoval a riadi Centrum intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby (CINRE) v Bratislave. Centrum intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby (CINRE) bude poskytovať pacientom s cievnou mozgovou príhodou i infarktom myokardu v Nemocnici Bory neurovaskulárnu a kardiovaskulárnu diagnostiku, miniinvazívnu liečbu, ako aj endovaskulárny program a program intervenčnej kardiológie. 

Tím CINRE bude v Nemocnici Bory tvoriť 240 zamestnancov, z toho 60 lekárov, vrátane lekárov z Českej republiky, Maďarska či Slováci, ktorí sa vrátili z Nemecka a Rakúska. Vďaka personálnej a prístrojovej zastupiteľnosti, ktoré bude v rozsahu, ako iné podobné zariadenie na Slovensku nemá, bude možná funkčnosť nemocnice v prevádzkovom režime 24/7.

Viac o Ivanovi Vulevovi sa dozviete tu.

 

Roman Škulec, primár urgentného príjmu

Doc. MUDr. Roman Škulec, Ph.D. vyštudoval 2. lekársku fakultu Karlovej univerzity v Prahe a postupne získal atestáciu z internej medicíny, kardiológie a tiež z urgentnej medicíny a medicíny katastrof. Klinickou i experimentálnou urgentnou a intenzívnou medicínou sa zaoberá už 20 rokov. Výskumne sa zameriava najmä na problematiku náhlych zástav srdca, taktiež na skorú poresuscitačnú intenzívnu starostlivosť a využitie ultrasonografie v urgentnej a intenzívnej medicíne. 

Jednou z odlišností, ktoré chce Roman Škulec zaviesť vo fungovaní urgentného príjmu, je využívanie point-of-care ultrasonografie už pri úvodnom vyšetrení. Je to koncept práce s ultrazvukom ako primárnej zobrazovacej diagnostickej metódy, ktorý je novinkou posledných desať rokov.

Viac o Romanovi Škulecovi sa dozviete tu.

 

Tatiana Izakovič, klinická epidemiologička

MUDr. Tatiana Izakovič, MHA, MSC prichádza do Nemocnice Bory po siedmich rokoch strávených v Spojených štátoch amerických. V programe nemocničnej epidemiológie rovnako pôsobila aj v univerzitnej nemocnici v americkom Iowa City.  Spolu s ďalšími piatimi epidemiológmi bola Tatiana Izakovič súčasťou veľkého oddelenia na meranie klinickej kvality zdravotnej starostlivosti. 

V Nemocnici Bory sa stane klinickou epidemiologičkou. Klinický epidemiológ je ochranným štítom pre pacientov, zdravotníkov i návštevníkov nemocnice. Úlohou klinických epidemiológov je navrhovať, zavádzať a kontrolovať uplatňovanie opatrení, ktoré umožňujú predchádzať vzniku nemocničných infekcií. Ak sú hygienické protokoly dobre nastavené a personál ich uplatňuje, chránia celú nemocnicu. 

Viac o Tatiane Izakovič sa dozviete tu.

 

Lucia Lieskovská, manažérka vzdelávania pre zdravotnícke pozície

Manažérka vzdelávania pre zdravotnícke pozície je špecifický typ pozície, s ktorým sa asi v nemocniciach na Slovensku bežne nestretneme. Riadeniu vzdelávania sa zväčša venujú námestníčky pre ošetrovateľstvo, manažérky ošetrovateľstva, alebo vedúce sestry jednotlivých pracovísk v rámci nemocníc.

Nová Nemocnica Bory s množstvom inovatívnych postupov, novým nemocničným informačným systémom a cieleným kompetenčným vzdelávaním zdravotníckych pracovníkov si doslova vyžiadala vznik tejto pozície. Boli to práve viac ako dvadsaťročné skúsenosti z oblasti výchovy a vzdelávania budúcich sestier, zdravotníckych asistentov/praktických sestier na pôde stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania, ktoré priviedli PhDr. Luciu Lieskovskú  až k výberovému konaniu do Nemocnice Bory.

Viac o Lucii Lieskovskej sa dozviete tu.

Alena Kendrick, riaditeľka ošetrovateľstva

Alena Kendrick, RN, BScN, MSc Clin Edu po štúdiu vo Veľkej Británii a pôsobení v českej Fakultnej nemocnici v Hradci Králové získala ďalších 17 rokov skúsenosti v arabských krajinách. Najprv pôsobila v Spojených arabských emirátoch na katetrizačnej jednotke, následne v roku 2001 odcestovala do Saudskej Arábie. Ako sestra a manažérka pracovala na jednotke intenzívnej starostlivosti v kardiochirurgickej nemocnici v Rijáde, ktorá sa riadila britskými a austrálskymi štandardmi, a neskôr v nemocnici v Dahráne, kde zase vládli americké štandardy.

Do Nemocnice Bory aj vďaka tomu prináša nové, cenné pohľady. Ako riaditeľka pre ošetrovateľstvo chce najmä vrátiť sestry späť k lôžkam pacientov, a tiež posilniť ich kompetencie.

Viac o Alene Kendrick sa dozviete tu.

Martina Handulová, nemocničný manažér zmeny

Nemocničný manažér zmeny je v slovenskom zdravotníctve neznáma pozícia, pričom prvý raz bude zavedená v Nemocnici Bory. Jedným zo štyroch budúcich manažérov zmeny bude Mgr. Martina Handulová, ktorá má na neurologickom oddelení topoľčianskej nemocnice na starosti tím sestier, praktických sestier a sanitárok. Je aj hlavnou sestrou pre odbor neurológie v sieti Svet zdravia.

Nemocničný manažér zmeny je nová funkcia, ktorá v slovenských nemocniciach nemá obdobu. Jeho úlohou bude zabezpečovať medziodborovú spoluprácu, optimálne rozmiestňovanie personálu v nemocnici na jednotlivých ošetrovateľských jednotkách počas zmien, ideálne v rámci príbuzných odborov. Zároveň bude zodpovedať za efektívne využívanie lôžkovej kapacity a koordináciu akútnych prípadov, resp. preklady pacientov na iné pracoviská. Bude tiež monitorovať čakacie doby na urgentnom príjme a v prípade potreby posilňovať personálne zdroje. 

Viac o Martine Handulovej sa dozviete tu.

Andrea Bučuričová, manažérka ošetrovateľstva pre pracoviská intenzívnej medicíny

Andrea Bučuričová ako manažérka ošetrovateľstva Nemocnice Bory pre oddelenia ÁRO, urgentný príjem, jednotku intenzívnej starostlivosti a anestézie, pod ktorú spadá jednodňová zdravotná starostlivosť a prebúdzacia miestnosť, prináša novú kultúru ošetrovateľského zdravotníctva na Slovensku. V Nemocnici Bory bude multiodborové pracovisku typu ÁRO s 24 lôžkami intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti v samostatných oddelených boxoch kvôli individuálnemu prístupu k pacientovi.

Už dnes sa Andrea Bučuričová aktívne podieľa na tvorbe konceptu novej Nemocnice Bory a výbere personálu. V tíme sa zaujíma najmä o témy bezpečnosti pacienta, a to nielen z hľadiska poskytovania zdravotnej starostlivosti, ale aj o to, aby sa on sám cítil bezpečne a komfortne.

Viac o Andrei Bučuričovej sa dozviete tu.

osetrovatelstvo andrea bucuricova

Zuzana Krajčovič, manažérka ošetrovateľstva pre plávajúce lôžka

Budúca manažérka ošetrovateľskej starostlivosti pre „hladké lôžka“ Nemocnice Bory, ktorá väčšinu svojho profesijného života pracovala v súkromnej sfére slovenského zdravotníctva ako sestra pre domácu ošetrovateľskú starostlivosť a zodpovedná osoba pre zdravotnú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb, bude Mgr. Zuzana Krajčovič.

Zuzana Krajčovič bude riadiť šesť vedúcich sestier, z ktorých každá bude mať na starosti maximálne 35 počet lôžok, resp. pacientov.lôžkovej časti Nemocnice Bory sa bude nachádzať spolu 210 plávajúcich lôžok. Okrem nich však niektoré pracoviská, ako napríklad gynekológia, budú mať aj svoje vlastné lôžka. Manažér ošetrovateľstva pre plávajúce lôžka bude mať na starosti logistiku plávajúcich lôžok, jednak z hľadiska zabezpečenia optimálneho počtu sestier a pomocného personálu, efektívne využívanie lôžkovej kapacity, materiálno-technické zabezpečenie lôžok či sledovanie prevádzkových ukazovateľov. 

Viac o Zuzane Krajčovič sa dozviete tu.

Zuzana Krajčovič manažerka pre plavajuce lozka

Zuzana Norovská, manažérka ošetrovateľstva pre program Žena a dieťa

Mgr. Zuzana Norovská sa do slovenského zdravotníctva vracia po 26 rokoch pôsobenia v Rakúsku. Najprv pracovala v ortopedickej nemocnici na oddelení detskej ortopédie, kde sa neskôr stala staničnou sestrou, následne v detskej nemocnici na novorodeneckom oddelení a vyše 10 rokov na oddelení intenzívnej medicíny. 

 V Nemocnici Bory sa stane manažérkou ošetrovateľstva pre program Žena a dieťa. V Nemocnici Bory bude Zuzana viesť tím šiestich vedúcich sestier, ktoré zodpovedajú za jednotlivé úseky. Jej hlavnou úlohou bude koordinácia a nastavenie procesných a kompetenčných štandardov, ale taktiež spustenie jednotlivých úsekov postupne v štyroch etapách.

Viac o Zuzane Norovskej sa dozviete tu.

Renáta Šiňanská, nemocničná manažérka zmeny

PhDr. Renáta Šiňanská prichádza zo siete nemocníc Svet zdravia, až z košickej nemocnice. Do Železničnej nemocnici v Košiciach nastúpila na novootvorené oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, neskôr sa stala sestrou chirurgickej ambulancie a nakoniec sa ako vedúca sestra podieľala na uvedení novovzniknutého oddelenia centrálnej sterilizácie do prevádzky a jeho ďalšej činnosti. 

V Nemocnici Bory sa Renáta stane nemocničnou manažérkou zmeny. Na Slovensku ide o novú pozíciu, ktorá je vo veľkej miere známa skôr v západných krajinách. Úlohou nemocničných manažérov bude koordinovať viaceré činnosti, ktoré sa týkajú pacientov aj personálu, a to najmä v nočných hodinách či cez víkendy a sviatky, keď sa v nemocnici iní vedúci pracovníci nenachádzajú. 

Viac o Renáte Šiňanskej sa dozviete tu.

Dajte nám
o sebe vedieť