Oddelenie anesteziológie, perioperačnej a intenzívnej medicíny

Pracovisko OAPIM

Oddelenie anesteziológie, perioperačnej a intenzívnej medicíny poskytuje perioperačnú a intenzívnu starostlivosť pre všetky klinické programy Nemocnice Bory. 

Oddelenie má špičkové vybavenie ako pre 24 lôžok intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti, tak aj pre lôžka intermediálnej starostlivosti, ktoré sú primárne využívané pre pacientov po kardiovaskulárnej a neurovaskulárnej intervencii.

Celé pracovisko disponuje veľkým počtom ultrazvukových prístrojov s využitím v rámci anestéziologickej starostlivosti, intenzívnej a urgentnej starostlivosť, zahájenia činnosti unikátneho edukačného centra “point of care ultrasound” pre lekárov a sestry.

 

Vedenie intenzívnej medicíny

Klinickým lídrom Oddelenia anestéziológie, perioperačnej a intenzívnej medicíny a Oddelenia urgentnej medicíny v Nemocnici Bory je doc. MUDr. Roman Škulec, Ph.D.

Klinickou i experimentálnou urgentnou a intenzívnou medicínou sa zaoberá už 20 rokov. Výskumne sa zameriava najmä na problematiku náhlych zástav srdca, taktiež na skorú poresuscitačnú intenzívnu starostlivosť a využitie ultrasonografie v urgentnej a intenzívnej medicíne. 

Vízia oddelenia

Pracovisko anestéziológie, perioperačnej a intenzívnej medicíny v Nemocnici Bory budujeme na troch základných pilieroch:

 1. Poskytovanie odborne správnych, bezpečných a nových poznatkov reflektujúcich zdravotnú starostlivosť.
 2. Prepracovaný a efektívny systém vzdelávania, ktorý je v súlade so vzdelávacími systémami pregraduálnej a postgraduálnej výuky vyspelých krajín sveta.
 3. V neposlednom rade - výskum.

Výskumná činnosť

Do niekoľkých rokov je našou víziu posilniť práve výskumnú a edukačnú funkciu pracoviska OAPIM. Chceme vybudovať rešpektované a žiadané miesto pre lekárov, ktorí sa chcú vzdelávať v obore anestéziológie a intenzívnej medicíny v súlade so štandardmi vyspelých zemí sveta a obstoja profesijne kdekoľvek. Vzdelávanie pre mladých lekárov je koncipované s cieľom byť pripravený i na získanie európskeho diplomu.

intenzivna medicina a anesteziologia

Náš tím

Na oddelení vedenom doc. Škulecom v plnej prevádzke pôsobí vyše 40 lekárov. Máme tím lekárov, ktorí sa chcú podieľať na vzniku a rozvoji oddelenia, kde sú unikátne podmienky a dostatočný priestor pre osobné, profesijné a pracovné naplnenie každého člena tímu.

Záujemcovia o prácu, dajte nám o sebe vedieť! Zašlite svoj profesijný životopis prostredníctvom nášho online formuláru.

Kultúra a pracovné prostredie

Vysoká odbornosť, implementácia nových, vedecky podložených postupov a mimoriadne silný dôraz na systematické vzdelávanie sú kľúčovými princípmi odborného chodu oddelenia.

Smerom k pacientom budujeme kultúru profesionality, empatie a rešpektu k dôstojnosti chorých. V oblasti anestéziologickej starostlivosti presadzujeme prístup - anestéziológ je “advokátom” svojho pacienta a “sprievodcom” v celom procese od indikácie k operácii až po ukončenie pooperačnej starostlivosti.

Školenie Point-of-Care ultrasonografie v akútnej medicíne pre nelekárov

Cieľom školenia je zoznámiť sestry so špecializáciou v intenzívnej medicíne so základnými princípmi Point-of-Care ultrasonografie v akútnej medicíne. Základom kurzu bude:

 • Teoretická časť podporená interaktívnym rozborom reálnych nálezov z klinickej praxe.
 • Praktická časť s nácvikom zobrazenia na zdravých figurantoch.
 • Okrem toho bude k dispozícii simulačná stanica na nácvik kanylácie pod ultrazvukovou kontrolou.

Odborným garantom vzdelávacej časti je doc. MUDr. Roman Škulec, Ph.D, klinický líder intenzívnej a urgentnej medicíny v Nemocnici Bory.

Urgentny prijem - vysetrenie

Program vzdelávacej časti

8.30 – 9.00 - Registrácia

Blok 1

 • 9.00 – 9.05 - Privítanie a úvod
 • 9.05 – 9.30 - Základné princípy
 • 9.30 – 10.00 - Fyzikálne princípy Point-of-Care ultrasonografie a ovládanie prístroja

10.00 – 10.15 - Prestávka

Blok 2

 • 10.15 – 11.30 - Vaskulárna Point-of-Care ultrasonografia – diagnostika hlbokej žilovej trombózy - teória a praktický nácvik.

11.30 – 11.15 - Prestávka

Blok 3

 • 11.15 – 12.45 - Vaskulárna Point-of-Care ultrasonografia – ultrasonograficky navigovaná kanylácia periférneho žilového systému - teória a praktický nácvik.
 • 12.45 – 13.00 - Diskusia a záver

13.00 – 13.45 - Obed

Prehliadka

 • 13.45 – 14.15 - Prehliadka oddelení urgentnej a intenzívnej medicíny

Prihláste sa na školenie

PRACOVISKO OAPIM

ANESTÉZIOLOGICKÁ AMBULANCIA

ODDELENIE URGENTNEJ MEDICÍNY

Kontaktujte nás
Prosím vyplňte vaše meno.
Prosím vyplňte vaše priezvisko.
Prosím vyplňte váš titul.
Prosím skontrolujte vašu emailovú adresu.
Prosím vyplňte telefónne číslo vo formáte napr.: +421900 000 000
Prosím zvoľte oblasť záujmu.
Sem preneste svoje CV a/alebo motivačný list.
Max. 20MB
Pridať súbor
Nahrajte súbory v správnom formáte alebo do max. 20MB veľkosti.
Napíšte správu.
Zaškrtnite prosím súhlasím so spracovaním osobných údajov.
*Povinné polia

Formulár sa odosiela. Chvíľku strpenia.

Kontaktujte nás
Prosím vyplňte vaše meno.
Prosím vyplňte vaše priezvisko.
Prosím skontrolujte vašu emailovú adresu.
Prosím zvoľte oblasť záujmu.
Napíšte správu.
Zaškrtnite prosím súhlasím so spracovaním osobných údajov.
*Povinné polia

Formulár sa odosiela. Chvíľku strpenia.

Aktuality

Princípy Nemocnice
novej generácie

Nemocnica Bory sa riadi 7 kľúčovými princípmi, ktoré kladú bezpečnosť a komfort pacienta na prvé miesto.

Nemocnica Bory_7 principov_optimalizacia logickych krokov
Optimalizácia logistických tokov
Nemocnica Bory_7 principov_Digitalna forma dokumentov o pacientoch
Nemocnica bez papierov
Nemocnica Bory_7 principov_Orientacia na pacienta
Orientácia na pacienta
Nemocnica Bory_7 principov_Efektivna starostlivost
Efektívna prevádzka
Nemocnica Bory_7 principov_Prijemne liecive prostredie
Liečivé prostredie nemocnice
Nemocnica Bory_7 principov_Neustale zlepsovanie medicinskych procesov
Neustále zlepšovanie medicínskych procesov
Nemocnica Bory_7 principov_Neustaly rozvoj
Pripravenosť na budúci rozvoj
Nemocnica Bory - Sme tu pre vás.