Manažér vzdelávania pre zdravotnícke pozície

Pošli nám svoje CV a pridaj sa do tímu novej generácie

Do pripravovanej Nemocnice novej generácie Bory obsadzujeme inovatívnu pozíciu v rámci ošetrovateľskej štruktúry – manažéra vzdelávania, ktorého úlohou bude nastavenie systému kompetenčného vzdelávania a vytvorenie adaptačného vzdelávania ošetrovateľského personálu. Táto pozícia priamo podriadená riaditeľke ošetrovateľstva.

Nástup na danú pozíciu je plánovaný na september 2021.

Viac o výberovom procese a ako sa pripraviť nájdete na tejto stránke: https://nemocnica-bory.sk/kariera/#vyberovy_proces

Úsek

Ošetrovateľský úsek

Informácie o ponuke

Náplň, právomoci a zodpovednosti

 • Pripravuje, vytvára, riadi a zodpovedá za vzdelávanie ošetrovateľského personálu v NNG Bory v súlade s legislatívnymi požiadavkami
 • Zodpovedá za vytvorenie a implementáciu systému kompetenčného vzdelávania zabezpečujúceho znalosti a zručnosti sestier a ošetrovateľského personálu potrebného pre prácu na hladkých lôžkach
 • Pomocou auditov kvality ošetrovateľskej starostlivosti, alebo pomocou vlastných nástrojov zhodnocuje potreby odborného, kompetenčného či iného druhu kontinuálneho vzdelávania v súčinnosti s manažérkami ošetrovateľstva (MOSE), vedúcimi sestrami (VS), nemocničným manažérom (NMZ) zmeny a HR
 • Vytvára a riadi adaptačné vzdelávanie ošetrovateľského personálu
 • Vypracováva ročný plán školení v ošetrovateľskej oblasti, kompetenčných dní, školení neodkladnej základnej a rozšírenej prvej pomoci
 • Zodpovedá za prípravu rozpočtu vzdelávania ošetrovateľského personálu a spolupracuje s HR na celkovom pláne a rozpočte vzdelávania pre NNG Bory
 • Vypracováva curricula školení, pripravuje a aktualizuje školiacie materiály – adaptačné, kompetenčné edukačné a testovacie materiály, ako aj e-learningy
 • Obstaráva externé školenia v rámci edukačného rozpočtu
 • Organizuje, školí a vedie tím interných školiteľov a inštruktorov z radov zdravotníckeho personálu v úzkej spolupráci s VS všetkých dotknutých ošetrovacích jednotiek (OŠEJ
 • Sleduje a zverejňuje externé príležitosti pre vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, ktoré generujú povinné kredity pre kontinuálne vzdelávanie
 • Pripravuje a organizuje školenia pre školiteľky pre novoprijatých zamestnancov v rámci programu mentorstva
 • Sleduje nové trendy v ošetrovateľskej starostlivosti, podieľa sa na zavádzaní a štandardizácii výsledkov ošetrovateľského výskumu v ošetrovateľskej praxi, aktívne spolupracuje s hlavnými sestrami a regionálnymi Manažérkami ošetrovateľskej starostlivosti siete PCSZ
 • Sleduje a spolupracuje s MOSE/VS/medicínskymi lídrami na manažmente mimoriadnej udalosti súvisiacej s nedostatočným vzdelávaním, pripravuje nápravné a preventívne opatrenia, napr. potrebné edukačné kampane
 • Organizuje a dozerá na priebeh odbornej prípravy žiakov a študentov zdravotníckych odborov
 • Zastrešuje vzdelávaciu a konzultačnú činnosť
 • Zastrešuje prieskum spokojnosti, hodnotenie a podanie spätnej väzby účastníkom školení, vypracováva štatistiky edukačných podujatí a reporting
 • Zdieľa výsledky edukačných aktivít s príslušnými VS/MOSE, príprava a distribúcia certifikátov
 • Plánuje a spolupracuje s hlavnými medicínskymi lídrami na príprave odborných konferencií/podujatí, zostavuje a vedie realizačný tím v spolupráci s VS dotknutých VS a MOSE odvíjajúcich sa od témy konferencie.
 • Riadi, plánuje, organizuje a kontroluje plnenie strategických a operatívnych cieľov pri poskytovaní edukácie a školení v ošetrovateľskej starostlivosti
 • Poskytuje ošetrovateľskú starostlivosti a jej supervíziu
 • Pracuje s LMS SAP

Predpoklady a zručnosti osobnosti

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

 • Vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra/ pôrodná asistentka / rádiologický technik/ fyzioterapeut/ iné zdravotnícke zameranie, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo/ pôrodná asistencia/ rádiologický technik/ fyzioterapeut/ iné zdravotnícke zameranie, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo/ fyzioterapeut/ iné zdravotnícke zameranie
 • Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore
 • Schopnosť výkonu špecializovaných pracovných činností , samostatne podľa akreditovaného špecializačného študijného programu príslušného špecializačného odboru spojené so zdravotnou starostlivosťou, ochranou, podporou a udržiavaním zdravia a špecializované pracovné činnosti v oblasti výchovy k zdraviu, vzdelávania a výskumu spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
 • Minimálne 5 ročná prax v danom odbore po získaní príslušnej špecializácie
 • Výhodou je vzdelanie a/alebo prax pedagogického zamerania

Osobnostné predpoklady a zručnosti
 • Komunikačné zručnosti (empatická a profesionálna komunikácia)
 • Flexibilita – neustále zlepšovanie a chuť na sebe pracovať
 • Strategické myslenie (skúsenosť s tvorbou procesov či strategických plánov) 
 • Výborné organizačné schopnosti a skúsenosť s plánovaním zdrojov či personálu
 • Samostatnosť, spoľahlivosť a morálna bezúhonnosť
 • Veľmi dobrá skúsenosť s prácou na PC
 • Orientácia v právnych predpisoch a usmerneniach v oblasti poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti a pracovného práva podľa Zákonníku práce je výhodou

Zamestnanecké výhody

Nemocnica Bory novým zamestnancov ponúkne okrem atraktívnych pracovných podmienok a možnosti kontinuálneho vzdelávania aj balíček benefitov orientujúcich sa na rovnováhu medzi pracovným a osobným životom. Viac o benefitoch nájdete tu: https://www.procare.sk/benefity-a-vzdelavanie/.

Plat

Podľa zákona sme povinní zverejňovať minimálnu mzdu pre inzerované pozície. Pre danú pozíciu je ponúkaná minimálna mzda násobok koeficientu náročnosti pozície podľa platnej legislatívy a priemernej mzdy v hospodárstve za predchádzajúce dva roky. Naša ponuka môže byť vyššia v závislosti od Vašich skúseností, školení, kvalifikácie a odbornej praxe. Konkrétna mzda je stanovená po osobnom pohovore. V nemocnici novej generácie Bory chceme odmeňovať spravodlivo, zohľadňujeme hodnotu, ktorú kolegovia môžu priniesť do tímu ako aj situáciu na trhu.

Prečo pracovať pre novú nemocnicu

Kontaktujte nás
Prosím vyplňte vaše meno.
Prosím vyplňte vaše priezvisko.
Prosím vyplňte váš titul.
Prosím skontrolujte vašu emailovú adresu.
Prosím vyplňte telefónne číslo vo formáte napr.: +421900 000 000
Prosím zvoľte oblasť záujmu.
Sem preneste svoje CV a/alebo motivačný list.
Max. 20MB
Pridať súbor
Nahrajte súbory v správnom formáte alebo do max. 20MB veľkosti.
Napíšte správu.
Zaškrtnite prosím súhlasím so spracovaním osobných údajov.
*Povinné polia

Formulár sa odosiela. Chvíľku strpenia.

Kontaktujte nás
Prosím vyplňte vaše meno.
Prosím vyplňte vaše priezvisko.
Prosím skontrolujte vašu emailovú adresu.
Napíšte správu.
Zaškrtnite prosím súhlasím so spracovaním osobných údajov.
*Povinné polia
       

Formulár sa odosiela. Chvíľku strpenia.

Dajte nám
o sebe vedieť