Nemocničný manažér zmeny

Pošli nám svoje CV a pridaj sa do tímu novej generácie

Nový typ pozície v rámci nemocníc Svet zdravia a v SR celkovo s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň klinických kompetencií a efektívnu medziodborovú spoluprácu. Úlohou pozície je aj manažment zdrojov (rozloženie zdravotníckeho personálu naprieč nemocnicou) ako aj manažment lôžkovej kapacity, akútnych príjmov a prekladov 24 hodín/7 dní v týždni (práca je na zmeny).

 

Úsek

Ošetrovateľský úsek

Informácie o ponuke

Náplň, právomoci a zodpovednosti

 • Zaisťuje optimálne rozloženie zdravotníckeho personálu v nemocnici prispôsobovaním obsadenosti zmien jednotlivých ošetrovateľských jednotiek ideálne v rámci príbuzných odborov
 • Spolu-zodpovedá za efektivitu manažmentu lôžkovej kapacity (vyťaženie / uvoľňovanie lôžok)
 • Zodpovedá za aktualizáciu informácií v NIS, organizáciu, koordináciu a manažment zdrojov pre prípad akútnych príjmov a prekladov
 • Operatívne monitoruje čakacie doby na urgentnom príjme, v prípade potreby posilňuje zdroje počas zmeny
 • Zodpovedá za mobilizáciu všetkých stupňov personálu nemocnice v prípade núdze a mimoriadnych situácií alebo incidentov
 • Smeruje a vedie všetky úrovne zdravotníckych pracovníkov k poskytovaniu ošetrovateľskej starostlivosti najvyššej kvality a v kompletnom súlade s nariadeniami, internými predpismi nemocnice a platnými ošetrovateľskými štandardmi
 • Podieľa sa na tvorbe, optimalizácii a aktualizácii konceptu kontinuálneho vzdelávania a adaptačného procesu
 • Efektívne komunikuje s ostatnými nemocničnými manažérmi/kami, ošetrovateľským, medicínskym a prevádzkovým manažmentom
 • Aktívne prispieva k projektom zvyšovania kvality, dodržiavania ošetrovateľských štandardov a účastní sa nemocničných/ošetrovateľských komisií
 • Zúčastňuje sa na multidisciplinárnych poradách a poradách s vedením a reportuje výsledky vzdelávania, poprípade výsledky operatívnych kontrol kvality ošetrovateľskej starostlivosti
 • V neprítomnosti vedúcej sestry dohliada na dodržiavanie ošetrovateľských štandardov, nariadení a interných predpisov, poprípade robí okamžité korekcie s team leaderom
 • Môže pôsobiť ako interný/á audítor/ka, spolupodieľa sa na kontrole kvality a včasnosti ošetrovateľskej dokumentácie a poskytuje sestrám v zmene konštruktívnu spätnú väzbu
 • Je priamo podriadený/á riaditeľovi/ke ošetrovateľstva
 • Práca je na zmeny (24 hodín / 7 dní v týždni)

Predpoklady a zručnosti osobnosti

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

 • VŠ II. stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo
 • Odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov (Manažment a administrácia v oblasti zdravia; Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health; Zdravotnícky manažment a financovanie) alebo najmenej pätnásťročnú odbornú prax
 • Výhodou je špecializácia v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti, alebo v niektorom zo špecializačných odborov, nie je však podmienkou či rozhodujúcim kritériom a zvážime kandidátov s akoukoľvek špecializáciou
 • Výhodou je Certifikát interného audítora, nie je však podmienkou či rozhodujúcim kritériom
 • Ošetrovateľská prax je podmienkou
Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Výhodou je skúsenosť na rôznych oddeleniach (špeciálne ARO, OAIM, urgent)
 • Komunikačné zručnosti (empatická a profesionálna komunikácia)
 • Flexibilita – neustále zlepšovanie a chuť na sebe pracovať
 • Strategické myslenie (skúsenosť s tvorbou procesov či strategických plánov)
 • Výborné organizačné schopnosti a skúsenosť s plánovaním zdrojov či personálu
 • Schopnosť riešiť krízové situácie a rýchle rozhodovanie sa aj pod tlakom
 • Vítaná prax v klinickej edukácii
 • Vítaná prax pri výkone interných auditov
 • Samostatnosť, spoľahlivosť a morálna bezúhonnosť
 • Veľmi dobrá skúsenosť s prácou na PC
 • Preukázateľná orientácia v právnych predpisoch a usmerneniach v oblasti poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti a pracovného práva podľa Zákonníku práce

Zamestnanecké výhody

Nemocnica Bory novým zamestnancov ponúkne okrem atraktívnych pracovných podmienok a možnosti kontinuálneho vzdelávania aj balíček benefitov orientujúcich sa na rovnováhu medzi pracovným a osobným životom. Viac o benefitoch nájdete tu: https://www.procare.sk/benefity-a-vzdelavanie/.

Plat

Podľa zákona sme povinní zverejňovať minimálnu mzdu pre inzerované pozície. Pre danú pozíciu je ponúkaná minimálna mzda násobok koeficientu náročnosti pozície podľa platnej legislatívy a priemernej mzdy v hospodárstve za predchádzajúce dva roky. Naša ponuka môže byť vyššia v závislosti od Vašich skúseností, školení, kvalifikácie a odbornej praxe. Konkrétna mzda je stanovená po osobnom pohovore. V nemocnici novej generácie Bory chceme odmeňovať spravodlivo, zohľadňujeme hodnotu, ktorú kolegovia môžu priniesť do tímu ako aj situáciu na trhu.

Prečo pracovať pre novú nemocnicu

Kontaktujte nás
Prosím vyplňte vaše meno.
Prosím vyplňte vaše priezvisko.
Prosím vyplňte váš titul.
Prosím skontrolujte vašu emailovú adresu.
Prosím vyplňte telefónne číslo vo formáte napr.: +421900 000 000
Prosím zvoľte oblasť záujmu.
Sem preneste svoje CV a/alebo motivačný list.
Max. 20MB
Pridať súbor
Nahrajte súbory v správnom formáte alebo do max. 20MB veľkosti.
Napíšte správu.
Zaškrtnite prosím súhlasím so spracovaním osobných údajov.
*Povinné polia

Formulár sa odosiela. Chvíľku strpenia.

Kontaktujte nás
Prosím vyplňte vaše meno.
Prosím vyplňte vaše priezvisko.
Prosím skontrolujte vašu emailovú adresu.
Prosím zvoľte oblasť záujmu.
Napíšte správu.
Zaškrtnite prosím súhlasím so spracovaním osobných údajov.
*Povinné polia

Formulár sa odosiela. Chvíľku strpenia.

Dajte nám
o sebe vedieť