Sestra so špecializáciou – inštrumentovanie v operačnej sále

Pošli nám svoje CV a pridaj sa do tímu Nemocnice Bory

Nemocnicu otvárame v roku 2023, pričom nábeh poskytovanej zdravotnej starostlivosti bude tiež postupný. Modernú nemocnicu netvorí len nová budova vybavená najmodernejšími technológiami, no predovšetkým profesionálny personál, ktorý tvorí súdržný tím a je nositeľom pozitívnej zmeny v zdravotníctve. 

Sestrám so špecializáciou s trvalým pobytom mimo Bratislavy ponúkame ubytovanie na rok zadarmo + stabilizačný príspevok.

Nemocnica Bory ponúka priestor na operačných sálach pre vysoko špeciálnu prácu a možnosť vzdelávania a prehlbovania odborných zručností. Sestra v nemocnici Bory pracuje na operačných sálach ako inštrumentárka, nie ako sanitár pre centrálnu sterilizáciu.
Je súčasťou operačného tímu a je nápomocná lekárovi. 
Na operačné sály prijímamé sestry so špecializáciou, ale aj sestry bez špecializácie, čiže absolventky. 

Ak máte záujem pripojiť sa k nám, dajte nám o sebe vedieť už teraz.

Úsek

Ošetrovateľský úsek

Informácie o ponuke

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti osobám v rozsahu štúdiom a praxou získaných vedomostí, zručností a štandardmi v ošetrovateľskej starostlivosti
 • výkon špecializovaných pracovných činností, samostatne podľa akreditovaného špecializačného študijného programu príslušného špecializačného odboru spojené s ošetrovateľskou starostlivosťou, ochranou, podporou a udržiavaním zdravia a špecializované pracovné činnosti v oblasti výchovy k zdraviu, vzdelávania a výskumu spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
 • vedenie zdravotnej dokumentácie a ďalšej dokumentácie vyplývajúcej z platných právnych predpisov
 • práca s nemocničným informačným systémom
 • pracovná prevádzka pri tejto pozícii sa môže líšiť v závislosti od zaradenia: jednozmenná (40 hodín), dvojzmenná (38,75 hodín), nepretržitá (37, 5 hodín)

Predpoklady a zručnosti osobnosti

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:

 • vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra,
 • vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo 
 • vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v študijnom odbore ošetrovateľstvo
 • odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností získaných špecializačným štúdiom v odbore inštrumentovanie v operačnej sále
 • odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností získaných certifikačnou prípravou v rôznych certifikovaných pracovných činnostiach 
 • potrebné špecializácie a certifikované pracovné činnosti sú prepojené s týmito programami: https://www.nemocnica-bory.sk/programy/

Zamestnanecké výhody

Nemocnica Bory novým zamestnancov ponúkne okrem atraktívnych pracovných podmienok a možnosti kontinuálneho vzdelávania aj balíček benefitov orientujúcich sa na rovnováhu medzi pracovným a osobným životom. Viac o benefitoch nájdete tu: Zamestnanecké benefity - Nemocnica Bory. 

Plat

Pre sestru bez špecializácie - absolventku je ponúkaná minimálna mzda od 1500€/brutto, pre sestru bez špecializácie so skúsenosťami z operačných sál - 1800€/brutto a pre sestru so špecializáciou v odbore inštrumentovanie v operačnej sále je ponúkaná minimálna mzda 2200€/brutto. Ku každej sume prislúcha výkonnostný bonus + Uhradenie stabilizačného príspevku v plnej výške!
Naša ponuka môže byť vyššia v závislosti od Vašich skúseností, školení, kvalifikácie a odbornej praxe. Konkrétna mzda je stanovená po osobnom pohovore.
V nemocnici novej generácie Bory chceme odmeňovať spravodlivo, zohľadňujeme hodnotu, ktorú kolegovia môžu priniesť do tímu ako aj situáciu na trhu.

Prečo pracovať pre novú nemocnicu

Kontaktujte nás
Prosím vyplňte vaše meno.
Prosím vyplňte vaše priezvisko.
Prosím vyplňte váš titul.
Prosím skontrolujte vašu emailovú adresu.
Prosím vyplňte telefónne číslo vo formáte napr.: +421900 000 000
Prosím zvoľte oblasť záujmu.
Sem preneste svoje CV a/alebo motivačný list.
Max. 20MB
Pridať súbor
Nahrajte súbory v správnom formáte alebo do max. 20MB veľkosti.
Napíšte správu.
Zaškrtnite prosím súhlasím so spracovaním osobných údajov.
*Povinné polia

Formulár sa odosiela. Chvíľku strpenia.

Kontaktujte nás
Prosím vyplňte vaše meno.
Prosím vyplňte vaše priezvisko.
Prosím skontrolujte vašu emailovú adresu.
Prosím zvoľte oblasť záujmu.
Napíšte správu.
Zaškrtnite prosím súhlasím so spracovaním osobných údajov.
*Povinné polia

Formulár sa odosiela. Chvíľku strpenia.

Dajte nám
o sebe vedieť