Správca majetku a techniky

Pošli nám svoje CV a pridaj sa do tímu novej generácie

Do pripravovanej Nemocnice novej generácie Bory hľadáme nového kolegu, ktorý bude zodpovedať za lokálny register majetku. Na tejto pozícii bude kandidát spolupracovať s asset managementom na úrovni holdingu a s pracoviskami nemocnice, zabezpečovať dokumentáciu a údržbu zdravotníckej techniky, využívať všetky dostupné metódy optimalizácie nákladov na údržbu a  navrhovať riešenia s cieľom kontinuálneho zvyšovania efektívnosti v oblasti správy majetku a techniky.

Nástup na danú pozíciu je plánovaný v štrvtom kvartáli 2021. Detaily Vám radi upresníme na osobnom pohovore. 

Viac o výberovom procese a ako sa pripraviť nájdete na tejto stránke: https://nemocnica-bory.sk/kariera/#vyberovy_proces

Úsek

Prevádzka a administratíva

Informácie o ponuke

Náplň, právomoci a zodpovednosti

 • Zaradzovanie a identifikácia majetku v lokálnom registri so zaslaním do centrálneho registra (potvrdenie dodacieho listu za zariadenie, registrácia majetku štítkom (čiarovým kódom, doplnenie údajov o zariadení do tlačiva o majetku, prevzatie manuálov za zariadenie, kontrola a potvrdenie zaučenia obsluhy písomnou formou, návrhy na vyradenie majetku)
 • Metrológia – kontrola a sledovanie platnosti;
 • Registrovanie opráv a údržby;
 • Posudzovanie rentabilnosti opravy zariadenia dodávateľsky spôsobom;
 • Spravovanie lokálneho registra majetku;
 • Preberanie, registrovanie, presúvanie a vyraďovanie majetku
 • Registrácia, hlásenie a objednávanie opráv zariadení a majetku;
 • Poskytovanie pracoviskám informácie, nevyhnutnú dokumentáciu v záležitostiach spojených so správou majetku;
 • Pripravovanie návrhov a zakúpenie majetku;
 • Uvádzanie majetku do prevádzky;
 • Spracovávanie pasportizácie zdravotníckej techniky, vyhradených a ostatných technických zariadení a budov;
 • Príprava podkladov za účelom týchto činností: spracovanie BP; všetkých preventívnych činností pre stavebné časti a technické zariadenia budov (činnosti, ktoré odporúča výrobca zariadení; činnosti, ktoré sa prevádzkovateľ rozhodol realizovať); všetkých nevyhnutných korektívnych činností pre stavebné časti (opravy a celoročná údržba pozemkov, budov- interiér a exteriér) a technické zariadenia budov (opravy zariadení); investícií do stavebných častí a technických zariadení budov (CAPEX/OPEX); všetkých činností vyplývajúcich z platnej legislatívy pre medicínske zariadenia (revízie elektrických častí, metrologické overenie, kalibrácia, dozimetria, skúšky stability); všetkých nevyhnutných korektívnych činností pre medicínske zariadenia (opravy); energetického manažmentu (nákup energií, evidovanie meradiel a vyhodnocovanie spotrieb, zisťovanie dôvodov odchýlok, riadenie spotreby, opatrenia vedúce k zníženiu spotrieb); dodávania medicinálnych plynov; dodávania čistej a vyžehlenej osobnej a rovnej bielizne v spolupráci s námestníkom pre ošetrovateľstvo; ochrany pred požiarmi a BOZP v spolupráci s koordinátorom pre ľudské zdroje (školenia, dokumentácia, kontrola a oprava požiarnotechnických zariadení); ochrany životného prostredia- likvidácia odpadov, emisie; evidencie majetku, zaraďovania, vyradenia a likvidácie majetku; ochrany a bezpečnosti osôb a majetku (kľúčový režim, kamerový systém, fyzická ochrana a elektronické zabezpečovacie systémy); vlastníckych a nájomných vzťahov k nehnuteľnostiam a hnuteľným veciam (LV, zmluvy, podklady k platbám, komunikácia s nájomcami; nakupovania tovarov a služieb (nábytok, spotrebný materiál, náradie, náhradné diely); skladového hospodárstva všeobecného materiálu (kancelárskeho, hygienického, čistiaceho, údržbárskeho); prevádzky motorových vozidiel (evidencia, poistenie, povinné prehliadky, servis, opravy, vyhodnocovanie); poistenia majetku; aktuálnej dokumentácie k stavbe a zariadeniam (Projektová dokumentácia, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, povolenia na prevádzku); deratizácie a dezinsekcie

Predpoklady a zručnosti osobnosti

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

 • Stredoškolské (technického alebo ekonomického smeru)
 • Znalosť práce s počítačom – Microsoft Office, internetová komunikácia – na úrovni pokročilý
 • Skúsenosť so správou majetku v akejkoľvek oblasti je veľmi vítaná

Osobnostné predpoklady a zručnosti
 • Flexibilita – neustále zlepšovanie a chuť na sebe pracovať
 • Analytické myslenie 
 • Výborné organizačné schopnosti a schopnosť pracovať samostatne
 • Samostatnosť, spoľahlivosť a morálna bezúhonnosť
 • Veľmi dobrá skúsenosť s prácou na PC a s MS Office (Word, Excel)
 • Výhodou je technické myslenie alebo afinita k práci s technikou

Zamestnanecké výhody

Nemocnica Bory novým zamestnancov ponúkne okrem atraktívnych pracovných podmienok a možnosti kontinuálneho vzdelávania aj balíček benefitov orientujúcich sa na rovnováhu medzi pracovným a osobným životom. Viac o benefitoch nájdete tu: https://www.procare.sk/benefity-a-vzdelavanie/.

Plat

Podľa zákona sme povinní zverejňovať minimálnu mzdu pre inzerované pozície. Pre danú pozíciu je ponúkaná minimálna mzda od 1040 EUR v hrubom. Naša ponuka môže byť vyššia v závislosti od Vašich skúseností, školení, kvalifikácie a odbornej praxe. Konkrétna mzda je stanovená po osobnom pohovore. V nemocnici novej generácie Bory chceme odmeňovať spravodlivo, zohľadňujeme hodnotu, ktorú kolegovia môžu priniesť do tímu ako aj situáciu na trhu.

Prečo pracovať pre novú nemocnicu

Kontaktujte nás
Prosím vyplňte vaše meno.
Prosím vyplňte vaše priezvisko.
Prosím vyplňte váš titul.
Prosím skontrolujte vašu emailovú adresu.
Prosím vyplňte telefónne číslo vo formáte napr.: +421900 000 000
Prosím zvoľte oblasť záujmu.
Sem preneste svoje CV a/alebo motivačný list.
Max. 20MB
Pridať súbor
Nahrajte súbory v správnom formáte alebo do max. 20MB veľkosti.
Napíšte správu.
Zaškrtnite prosím súhlasím so spracovaním osobných údajov.
*Povinné polia

Formulár sa odosiela. Chvíľku strpenia.

Kontaktujte nás
Prosím vyplňte vaše meno.
Prosím vyplňte vaše priezvisko.
Prosím skontrolujte vašu emailovú adresu.
Napíšte správu.
Zaškrtnite prosím súhlasím so spracovaním osobných údajov.
*Povinné polia
       

Formulár sa odosiela. Chvíľku strpenia.

Dajte nám
o sebe vedieť