nemocnica bory priprava na vyberove konanie

Ako sa pripraviť
na výberové konanie?

Aby sme záujemcom o prácu v novej nemocnici priblížili medicínsku a ošetrovateľskú oblasť, technológie a procesy, ale aj kultúru spoločnosti, pravidelne organizujeme informačné workshopy. Ich absolvovaním získate detailný obraz o fungovaní novej nemocnice a pomôžu sa Vám aj zorientovať v pracovných pozíciách a úsekoch nemocnice. Akonáhle to situácia dovolí, zorganizujeme nové termíny a budeme o nich informovať v našich novinkách.

Naša webová stránka obsahuje množstvo informácií, videí, podcastov ktoré prezentujú jednotlivé oblasti novej nemocnice.

Pravidelne sa zúčastňujeme rôznych veľtrhov práce a dní otvorených dverí škôl a univerzít, kde môžete nielen spoznať nemocnicu, ale sa aj vo virtuálnej realite v nemocnici Bory „poprechádzať".

nemocnica bory - priprava na vyberove konanie workshopy konferencie
nemocnica bory ako sa pripravit na vyberove konanie lekar sestra z domu

Ako sa pripraviť na pohovor?

Pred osobným stretnutím si vyhľadajte základné informácie o našej nemocnici a sieti ProCare Svet zdravia, a.s. - história, organizačná štruktúra, aktuality, tlačové správy, informácie o produktoch a službách. Prejavíte tým seriózny záujem o nás ako zamestnávateľa.

Dôležitá je dochvíľnosť na osobnom alebo virtuálnom stretnutí. Pripravte si  časovú rezervu v prípade možných komplikácií - napr. dopravná nehoda, vzdialené parkovisko. Ak viete, že to včas nestihnete, informujte telefonicky kontaktnú osobu a ospravedlňte sa za meškanie. Rovnaká časová príprava platí aj pred virtuálnym stretnutím - formou telefonického hovoru, či videohovoru.

Je pozitívne, ak je uchádzač primerane aktívny, ale zároveň načúva. Prvý dojem, ktorý zanecháte, je veľmi dôležitý. Začína sa už vaším príchodom a vstupom do miestnosti, či prijatím videohovoru. Odporúčame neutrálnu vizáž a formálne oblečenie.

Pripravte si otázky,
ktoré vás zaujímajú.

 • Aká je podrobná náplň práce?
 • Ako prebieha adaptačný proces nového zamestnanca?
 • Aké sú ciele tejto pracovnej pozície?
 • Aká je štruktúra oddelenia?
 • Aký odborný rast je možný v nemocnici Bory?
 • Aké sú ďalšie pracovné podmienky?
 • Kedy je predpokladaný nástup?
 • Aké je miesto výkonu práce?
 • Kto je priamym nadriadeným?

Skúste si premyslieť odpoveď na otázku ohľadom vami očakávanej mzdy na ponúkané miesto. Neodpovedajte protiotázkou. Je dobré, ak sa viete reálne ohodnotiť. Finálne ponúkaná výška mzdy je pri niektorých postoch komunikovaná iba vybraným kandidátom formou akceptačného listu.

Behaviorálne otázky

Osobný pohovor väčšinou prebieha formou osobného rozhovoru, ktorého súčasťou sú tiež tzv. behaviorálne otázky, ako napríklad:

 • Skúste nám opísať posledný projekt/pracovnú úlohu, ktoré sa vám v poslednom čase podarili? Ako ste ich riešili? Ako ste postupovali? Opíšte úlohu z predchádzajúcej práce, pre študentov to môže byť školský projekt.
 • Povedzte nám o najväčšej zmene, s ktorou ste sa museli v predchádzajúcom zamestnaní vysporiadať. Ako ste ju zvládli?
 • Riešili ste niekedy náročnú situáciu s nadriadeným? Ako to dopadlo?
 • Uveďte príklad situácie, kedy ste spravili niečo mimo vášho popisu práce a povinností. Na koho to malo dopad?
 • Popíšte situáciu, kedy ste museli náhle prerušiť/zmeniť váš naplánovaný program. Čím ste sa riadili?
nemocnica bory vyberove konanie interview pohovor behavioralne otazky 2