Urogynekologická ambulancia Nemocnice Bory

Urogynekologicka ambulancia

Urogynekológia je subšpecializačný odbor v rámci gynekológie a pôrodníctva. Zaoberá sa diagnostikou a liečbou nechceného úniku moču a iných ťažkostí súvisiacich s močením, ako je časté, nočné alebo bolestivé močenie, taktiež poklesu a prepadávania rodidiel ženy. V indikovaných prípadoch je potrebné operačné riešenie, na ktoré budú pacientky cez túto ambulanciu objednané.

Lekári ambulancie

 • doc. MUDr. Ivan Hollý, Csc.

  urogynekológ
 • MUDr. Barbara Spodniaková, PhD.

  gynekológ

Ordinačné hodiny

 • Pondelok: 08:00 - 16:00
 • Utorok: 08:00 - 16:00
 • Streda: 08:00 - 16:00
 • Štvrtok: 08:00 - 16:00
 • Piatok: 08:00 - 16:00

Ambulancia sa nachádza na prízemí vľavo cez recepciu C.

Prečo si vybrať urogynekologickú ambulanciu

Ambulancia poskytuje rozhovor so zameraním na zistenie problémov pacientky, ich príčin a určenie potrebných diagnostických postupov. Po anamnéze nasleduje komplexné urogynekologické vyšetrenie vrátane urodynamiky, ultrazvuku a cystoskopie, stanovenie diagnostického záveru a návrh liečebných možností.

Priebeh vyšetrenia v urogynekologickej ambulancii

Do ambulancie môže pacientku odoslať iný lekár na základe výmenného lístka. Pacientka sa môže objednať aj sama prostredníctvom call centra alebo osobne na recepcii Nemocnice Bory.

Diagnózy liečené v urogynekologickej ambulancii

Urogynekologická ambulancia slúži pacientkám, ktoré majú nasledovné problémy:

 • nechcený únik moču a problémy súvisiace s močením
 • dráždivý močový mechúr
 • pokles vnútorných rodidiel
 • prepadávanie rodidiel

Výkony urogynekologickej ambulancie

 • diagnostika a nastavenie liečebného postupu pre pacientky s urogynekologickými ťažkosťami
 • gynekologické vyšetrenie
 • ultrazvukové vyšetrenie
 • urodynamické vyšetrenie
 • ambulantná cystoskopia
 • poučenie pacientok o cvikoch panvového dna
 • urogynekologické dotazníky

Ordinačné hodiny urogynekologickej ambulancie

 • Pondelok: 08:00 - 16:00
 • Utorok: 08:00 - 16:00
 • Streda: 08:00 - 16:00
 • Štvrtok: 08:00 - 16:00
 • Piatok: 08:00 - 16:00
Objednajte sa k nám