Nemocnica Bory_Kardiovaskularny program_Ultrazvukove a CT vysetrenia

Kardiologická ambulancia Nemocnice Bory

Nemocnica Bory_Kardiovaskularny program

Kardiologická ambulancia je zameraná na diagnostiku, liečbu a prevenciu ochorení srdcovo-cievneho systému. Srdcovo-cievne ochorenia sú najčastejšou príčinou chorobnosti a úmrtnosti vo väčšine krajín. Mnohé z nich patria k tzv. civilizačným ochoreniam, ktoré sú dôsledkom nesprávnej životosprávy a dlhodobého pôsobenia rizikových faktorov.

Spoločným koncovým štádiom srdcových ochorení je srdcová slabosť, ktorá svojími ťažkými príznakmi zhoršuje kvalitu prežívania a skracuje dĺžku života. Liečba srdcovo-cievnych ochorení zahŕňa kombináciu zmien v životnom štýle, optimálneho nastavenia liekov a v niektorých prípadoch aj intervenčných a chirurgických zákrokov. Včasná diagnóza a liečba srdcovo-cievnych ochorení tak môže výrazne predĺžiť život a zlepšiť jeho kvalitu.

 

Lekári ambulancie

 • MUDr. Róbert Popovič

  kardiológ

Ordinačné hodiny

 • Pondelok: 08.00 - 16.00
 • Utorok: 08.00 - 16.00
 • Streda: 08.00 - 16.00
 • Štvrtok: 08.00 - 16.00
 • Piatok: 08.00 - 16.00

Kontakty

UPOZORNENIE: Od 1. marca 2024 je dočasne pozastavené objednávanie nových pacientov do kardiologickej ambulancie z kapacitných dôvodov.

Ambulancia sa nachádza na prízemí - recepcia A.

Na prvé vyšetrenie je potrebné prísť s výmenným lístkom, zoznamom užívaných liekov a zdravotnou dokumentáciou.

kardiologia.ambulancia.bh@pentahospitals.com

Upozornenie: E-mailová adresa slúži pre existujúcich pacientov kardiologickej ambulancie na konzultáciu a predpis receptu. Neslúži na objednávanie nových pacientov.

Prečo si vybrať kardiologickú ambulanciu

Naše odborné skúsenosti a moderné prístrojové vybavenie sú u nás sprevádzané rešpektom a individuálnym prístupom k potrebám a požiadavkám pacienta.

Priebeh vyšetrenia v kardiologickej ambulancii

Vyšetrenie pozostáva z anamnézy, fyzikálneho vyšetrenia, cieleného krvného rozboru a doplňujúcich prístrojových vyšetrení podľa ťažkostí pacienta. Na základe zistených nálezov a stanovenej diagnózy nasleduje oboznámenie pacienta s príčinou a možnosťami liečby jeho ochorenia.

Diagnózy liečené v kardiologickej ambulancii

 • poruchy prekrvenia srdca (koronárna choroba srdca a infarkt srdca)
 • ochorenia srdcového svalu (kardiomyopatie, zápal srdcového svalu)
 • srdcová slabosť
 • poruchy srdcového rytmu
 • ochorenia srdcových chlopní
 • ochorenia osrdcovníka
 • vysoký krvný tlak
 • ochorenia srdcovnice
 • vrodené choroby srdca v dospelost

Výkony kardiologickej ambulancie

 • Klinické a prístrojové vyšetrenie srdca a jeho hlavných odstupových ciev.
 • Edukácia zameraná na životosprávu a srdcovo-cievne rizikové faktory.
 • Konzultačná činnosť pred plánovanými operačnými výkonmi v Nemocnici Bory.
 • Prípadné kontroly pacientov prepustených z Nemocnice Bory v rámci následnej starostlivosti.

Ordinačné hodiny kardiologickej ambulancie

 • Pondelok: 08.00 - 16.00
 • Utorok: 08.00 - 16.00
 • Streda: 08.00 - 16.00
 • Štvrtok: 08.00 - 16.00
 • Piatok: 08.00 - 16.00