Ambulancia klinickej farmakológie Nemocnice Bory

Ambulancia klinickej farmakologie

Klinická farmakológia je interdisciplinárny odbor, ktorý aplikuje poznatky experimentálnej farmakológie v klinických odboroch. Jej cieľom je zlepšiť starostlivosť o pacienta podporou bezpečnejšieho a účinnejšieho užívania liekov. 

Klnická farmakológia presadzuje zásady racionálnej farmakoterapie - aby správny pacient dostal správny liek, v správnom čase, v správnej dávke a najlepšou cestou podania.

Lekári ambulancie

 • doc. MUDr. Andrea Demitrovičová, PhD.

  klinický farmakológ

Ordinačné hodiny

 • Pondelok: 08:00 - 15:00
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 08:00 - 15:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30

Ambulancia sa nachádza na prízemí.

Priebeh vyšetrenia v ambulancii klinickej farmakológie

Do ambulancie je možné sa priamo objednať na základe odporučenia lekára špecialistu alebo všeobecného lekára. Pacient musí priniesť na vyšetrenie so sebou aj výmenný lístok.

DIAGNÓZY LIEČENÉ V AMBULANCII KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE

Ambulancia poskytuje konziliárnu činnosť racionálnej farmakoterapie v oblastiach:

 • antimikrobiálna liečba so zameraním na ťažko liečiteľné infekcie a infekcie spôsobené polyrezistentnými baktériami
 • sekvenčná liečba u pacientov prepustených z nemocnice s potrebou prolongácie liečby
 • antimikrobiálna liečba u pacientov s polyvalentnou liekovou alergiou
 • liečba infekcií v gravidite a laktácii
 • profylaxia a liečba infekcií u pacientov s poruchami imunity
 • posúdenie liekového rizika, nežiaducich účinkov liekov a liekových interakcií pri kombinovanej farmakoterapii
 • posúdenie teratogenity liečiv užívaných v tehotenstve 
 • posúdenie bezpečnosti farmakoterapie u osobitných skupín pacientov - v pediatrii, geriatrii, úprava dávkovania u pacientov s poruchou obličkových a pečeňových funkcií
 • interpretácia terapeutického monitorovanie liečiv (TDM), individualizácia liečby na základe výsledku TDM

Výkony ambulancie klinickej farmakológie

 • klinicko-farmakologické vyšetrenia
 • konziliárne vyšetrenia u hospitalizovaných pacientov v Nemocnici Bory
 • Pondelok: 08:00 - 15:00
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 08:00 - 15:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30

Praktické informácie

Možnosť objednania na prvovyšetrenie: kontaktné centrum, osobne na recepcii

Potrebná dokumentácia pri prvom vyšetrení: výmenný lístok od všeobecného lekára alebo od lekára špecialistu

Kontakt na spojenie s ambulanciou (pacienti po prvovyšetrení):

Možnosť objednania na kontrolné vyšetrenie: kontaktné centrum, osobne na recepcii

Zmluvy so zdravotnými poisťovňami: VŠZP, Dôvera, Union

Vek ošetrovaných pacientov: od 18 rokov

Dátum sprístupnenia nových termínov:

Stav zaplnenia termínov ambulancie:

Neprítomnosti na ambulancii: