Neurochirurgická ambulancia Nemocnice Bory

Neurochirurgicka ambulancia

V neurochirurgickej ambulancii sa rieši komplexná diagnostika a indikácie chirurgickej liečby, ochorení centrálnej nervovej sústavy, miechy, periférnych nervov, ako aj podpornej sústavy (lebky a chrbtice). Ale aj iných ochorení, ktoré možno ovplyvniť chirurgickým výkonom na štruktúrach nervovej sústavy. Prevažne ide o nádorové ochorenia, cievne ochorenia a zápalové ochorenia.

Samostatnú skupinu tvoria ochorenia chrbtice, kde riziko poškodenia nervových štruktúr vyžaduje indikáciu operačnej liečby. Ambulancia slúži aj pre pacientov vyžadujúci chirurgickú liečbu úrazových a poúrazových stavov centrálneho nervového systému a periférnych nervovSúčasťou činnosti špecialistov v ambulancii je dispenzarizácia pacientov po operačných výkonoch.

Lekári ambulancie

 • MUDr. Kamil Koleják PhD., MSc.

  primár neurochirurgie
 • MUDr. Matúš Kuniak

  neurochirurg
 • MUDr. Benedikt Trnovec

  neurochirurg

Ordinačné hodiny

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 15:30
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 15:30

Ambulancia sa nachádza na prízemí - recepcia A.

Prečo si vybrať neurochirurgickú ambulanciu

Neurochirurgická ambulancia poskytuje konzultačnú činnosť v celom spektre neurochirurgických a spondylochirurgických výkonov, ako aj pooperačnú starostlivosť pre našich pacientov.

Priebeh vyšetrenia v neurochirurgickej ambulancii

Ku konzultácii v neurochirurgickej ambulancii je v prípade prvotného vyšetrenia nutné odporúčanie špecialistom (neurológ, ortopéd, traumatológ, fyziater, endokrinológ, reumatológ). Na objednanie je potrebný výmenný lístok. K prvotnému vyšetreniu je potrebné si so sebou priniesť aktuálne MR vyšetrenie na CD nosiči. V prípade kontrolných vyšetrení postačuje výmenný lístok.  

Diagnózy liečené v neurochirurgickej ambulancii

 • Nádorové ochorenia centrálneho nervového systému vyžadujúce komplexné výkony aj v anatomicky náročných, hlboko uložených a funkčných oblastiach mozgu
 • Cievne ochorenia mozgu vyžadujúce operačnú intervenciu
 • Ochorenia poruchy cirkulácie mozgomiechového moku
 • Mikrovaskulárne dekompresie pri neuralgiách hlavových nervov
 • Nádorové a cievne ochorenia miechy
 • Ochorenia periférnych nervov vyžadujúce chirurgickú liečbu
 • Degeneratívne ochorenia chrbtice (platničiek)
 • Dekompresívne a stabilizačné ochorenia chrbtice v krčnej, hrudnej aj driekovej oblasti

Výkony neurochirurgickej ambulancii

 • Podstatnú časť vyšetrenia tvorí analýza stavu pacienta so zhodnotením výsledkov vyšetrení (MR, CT, PET/CT, EMG, Rtg) a ďalších odborných vyšetrení s návrhom chirurgickej liečby.
 • Spondylochirurgické výkony – mikroskopické, endoskopické dekompresie.
 • Výkony sú realizované najmodernejším vybavením Nemocnice Bory v spolupráci s inými odbormi.

Ordinačné hodiny neurochirurgickej ambulancie

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 15:30
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 15:30