Onkogynekologická ambulancia

Onkogynekologicka-ambulancia

Onkológia v gynekológii je medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou a liečbou rakovinových ochorení ženských pohlavných orgánov a prekanceróz.
Medzi tieto ochorenia patria zhubné nádory krčka maternice, vaječníkov, vajíčkovodov, tela maternice, pošvy a vulvy a ich predrakovinové štádiá.

Onkogynekologická ambulancia sa nachádza na čísle C 27 a C28 (podľa rozpisu) na prízemí Nemocnice Bory, pred príchodom sa pacientka zaregistruje na recepcii C.

Lekári a sestry ambulancie

 • Doc. MUDr. Mikuláš Redecha, PhD.

  gynekológ
 • prof. MUDr. Miloš Mlynček, Csc.

  gyneklóg
 • MUDr. Lubica Hammerová, PhD.

  gynekológ-pôrodník
 • MUDr. Miroslav Cako

  gynekológ-pôrodník
 • Mgr. Ľubica Šesták

  sestra

Ordinačné hodiny

 • Pondelok: 08:00 - 16:00
 • Utorok: 08:00 - 16:00
 • Streda: 08:00 - 16:00
 • Štvrtok: 08:00 - 16:00
 • Piatok: 08:00 - 16:00

Rakovina pohlavných orgánov je častým ochorením u žien

V prípade jej včasnej diagnostiky, v ešte predrakovinovom štádiu alebo skorom štádiu rakoviny, je vysoká miera vyliečenia pacientiek. V prípade jej neskoršej diagnostiky môžu mať tieto ochorenia závažné následky. Onkogynekologická ambulancia slúži pre pacientky odosielané z obvodných alebo aj špecializovaných gynekologických aj negynekologických ambulancií na konziliárne vyšetrenie.

Cieľom je diagnostika prítomnosti prekanceróz a onkogynekologického ochorenia, ich úplná a detailná diagnostika, vrátane zobrazovacích metód, ako sú ultrazvukové vyšetrenie, CT, MRI a PET-CT vyšetrenia. Naši odborníci komplexne posúdia možnosti a vhodnosť operačnej a prípadnej adjuvantnej liečby.

Onkogynekologická ambulancia je určená aj pre pacientky po onkogynekologickej liečbe, u ktorých je potrebné dlhodobé sledovanie ich stavu a kontrola pre prípadnú recidívu nádorového ochorenia. Ambulancia je určená aj pre pacientky už hospitalizované alebo inak liečené v Nemocnici Bory.

Ambulancia je priamo napojená na multidisciplinárny onkogynekologický panel expertov (onkoboard) alebo onkoseminár v zložení:

 • Onkogynekológ,
 • Rádiodiagnostik,
 • Patológ,
 • Radiačný onkológ
 • Klinický onkológ

Prečo si vybrať onkogynekologickú ambulanciu

Náš tím lekárov poskytuje komplexnú starostlivosť o pacientky s podozrením alebo už diagnostikovaným onkogynekologickým ochorením. Pacientke je poskytnutá individuálna starostlivosť od diagnostiky až po samotnú liečbu rakovinového ochorenia.

Súčasťou liečby týchto ochorení je častokrát aj rozsiahly a pomerne zložitý operačný výkon. V našom onkogynekologickom centre poskytujeme úplné spektrum operačných techník a prístupov, vrátane robotickej chirurgie. Spolu s pacientkou rozhoduje o liečenom procese multidisciplinárny tím lekárov, ktorý hodnotí stav pacientky zo všetkých pohľadov tak, aby bol dosiahnutý maximálny efekt liečby a vyliečenie.

V onkogynekolgickej ambulancii sú pacientky sledované aj po ukončení liečby, aby sa včas diagnostikovala prípadná recidíva nádorového ochorenia. V nevyhnutných prípadoch je potrebné poskytnúť aj paliatívnu a podpornú liečbu.

PRVÁ ONKOGYNEKOLOGICKÁ OPERÁCIA

ONKOLOGICKÁ OPERÁCIA S DA VINCI XI

Priebeh vyšetrenia v onkogynekologickej ambulancii

 • Pri príchode do onkogynekologickej ambulancie sa lekár s pacientkou porozpráva o jej ťažkostiach a problémoch spojených s jej ochorením. Detailne získa anamnézu pacientky.
 • Následne je pacientka vyšetrená gynekologicky, so zhodnotením nálezu na krčku maternice, kolposkopickým vyšetrením a v prípade potreby aj odobratím cytologického steru (LBC) z krčka maternice. Súčasťou vyšetrenia je aj vaginálne a abdominálne ultrazvukové vyšetrenie.
 • V indikovaných prípadoch, aby nedošlo k prípadnému krvácaniu z nádoru krčka maternice, je možné vykonať aj ultrazvukové vyšetrenie cez konečník.
 • V závislosti od nádorového ochorenia alebo stavu pacientky zhodnotí lekár potrebu ďalších vyšetrení, ako je CT, MRI, PET-CT vyšetrenie, odber krvi na sledovanie onkomarkerov.
 • V situácii, keď je potrebná operačná intervencia, rádioterapia alebo chemoterapia, je stav zhodnotený multidisciplinárnou onkokomisiou.
 • V našej onkogynekologickej ambulancii sú priania a rozhodnutia pacientky neoddeliteľnou a samozrejmou súčasťou celého diagnostického rozhodovania a liečebného procesu.

Diagnózy liečené v onkogynekologickej ambulancii

 • Predrakovinové štádiá (lézie) krčka maternice
 • Zhubné nádory krčka maternice
 • Zhubné nádory vulvy a ich prekancerózy
 • Zhubné nádory pošvy a ich prekancerózy
 • Zhubné nádory sliznice maternice a ostatných častí tela maternice
 • Zhubné nádory vaječníkov a vajíčkovodov
 • Zhubné nádory počas tehotenstva

Výkony onkogynekologickej ambulancie

 • Konzultačná činnosť pri onkogynekologických ochoreniach
 • Multidisciplinárny seminár rozhodujúci o liečbe pacientky s onkogynekologickým ochorením
 • Úplná príprava pacientky na onkogynekologický operačný výkon, vrátane robotickej operácie, podľa ERAS protokolov
 • Ultrazvuková diagnostika onkogynekologických ochorení
 • Cytologické vyšetrenia lézií krčka maternice

Ordinačné hodiny onkogynekologickej ambulancie

 • Pondelok: 08:00 - 16:00
 • Utorok: 08:00 - 16:00
 • Streda: 08:00 - 16:00
 • Štvrtok: 08:00 - 16:00
 • Piatok: 08:00 - 16:00

Praktické informácie

Možnosť objednania na prvovyšetrenie: kontaktné centrum, osobne na recepcii

Potrebná dokumentácia pri prvom vyšetrení: nález/lekárska spáva od odosielajúceho špecialistu, výmenný lístok od lekára špecialistu

Kontakt na spojenie s ambulanciou (pacienti po prvovyšetrení):

Možnosť objednania na kontrolné vyšetrenie: kontaktné centrum, osobne na recepcii

Zmluvy so zdravotnými poisťovňami: VŠZP, Dôvera, Union

Vek ošetrovaných pacientov: od 18 rokov

Dátum sprístupnenia nových termínov: 2024-08-15

Stav zaplnenia termínov ambulancie: informácia o termínoch na kontaktnom centre/recepcii

Neprítomnosti na ambulancii: doc. MUDr. Redecha: 26.8.2024