Otorinolaryngologická ambulancia – všeobecná ORL ambulancia

Otorinolaryngologická (ušno-nosovo-krčná) ambulancia sa zaoberá diagnostikou a liečbou dospelých a detských pacientov so zápalovými chorobami, vrodenými vývojovými vadami v dutine ústnej, hltane, hrtane, nose, prínosových dutinách.

V ORL ambulancii rozhodujeme o indikácii chirurgických výkonov v tejto oblasti - chirurgické odstránenie nosohltanovej mandle, podnebných mandlí, fistúl a cýst hlavy a krku, atď.

Zároveň ambulanciu navštevujú pacienti odoslaní od kožného lekára s indikáciou na odstránenie kožných lézií v oblasti hlavy a krku. V ambulancii je tiež zabezpečovaná pooperačná starostlivosť o pacienta.

Lekári ambulancie

 • doc. MUDr. Patrik Štefanička, PhD

  otorinolaryngológ
 • MUDr. Gabriela Pavlovčinová, PhD

  otorinolaryngológ
 • MUDr. Samuel Kunzo

  otorinolaryngológ

Ordinačné hodiny

 • Pondelok: 08:00 - 16:00
 • Utorok: 08:00 - 16:00
 • Streda: 08:00 - 16:00
 • Štvrtok: 08:00 - 16:00
 • Piatok: 08:00 - 16:00

Ambulancia sa nachádza na prízemí - recepcia A.

Prečo si vybrať otorinolaryngologickú ambulanciu

Ambulancia poskytuje odbornú starostlivosť o pacientov s ochoreniami uší, nosa, hrdla a krku. Je vybavená najnovšou prístrojovou technikou potrebnou k špecializovanému vyšetreniu pacienta.

Priebeh vyšetrenia v otorinolaryngologickej ambulancii

Vyšetrenie začína prediskutovaním ťažkostí pacienta so zameraním najmä na ORL ťažkosti pacienta. Nasleduje klinické vyšetrenie orgánov ORL oblasti (uši, dutina ústna, hltan, hrtan, nosová dutina, lymfatický systém krku). V prípade potreby endoskopické vyšetrenie. V indikovaných prípadoch aj vyšetrenie sluchu. Tiež sa hodnotí zobrazovacia dokumentácia. Pacientovi je navrhnutá liečba, či už konzervatívna, alebo chirurgická, prípadne je odporučené ďalšie sledovanie a kontroly.

Režim ambulancie

 • špecializovaná referenčná ambulancia t.j. objednať resp. odporučiť môže pacienta len iný lekár špecialista
 • ambulancia určená na dispenzarizáciu pacientov hospitalizovaných alebo inak liečených v Nemocnici Bory
 • bez odporučenia sú ošetrení len pacienti s neodkladným zdravotným problémom (krvácanie, dusenie)

Diagnózy liečené v otorinolaryngologickej ambulancii

V ambulancii sa riešia:

 • zápalové choroby,
 • úrazy a poúrazové stavy,
 • vrodené vývojové vady v ušiach, dutine ústnej, hltane, hrtane, nose, prínosových dutinách.

Výkony otorinolaryngologickej ambulancie

 • otomikroskopické vyšetrenie 
 • klinické vyšetrenie orgánov ORL oblasti (dutina ústna, hltan, hrtan, nosová dutina, lymfatický systém krku) 
 • flexibilné, rigídne endoskopické vyšetrenia 
 • audiometrické vyšetrenie
 • posudzovanie zobrazovacej dokumentácie

Ordinačné hodiny otorinolaryngologickej ambulancie

 • Pondelok: 08:00 - 16:00
 • Utorok: 08:00 - 16:00
 • Streda: 08:00 - 16:00
 • Štvrtok: 08:00 - 16:00
 • Piatok: 08:00 - 16:00