Ortopedická ambulancia Nemocnice Bory

Ortopedicka ambulancia, traumatologia

Integrované pracovisko ortopópedie a traumatológie poskytuje pacientom zdravotnú starostlivosť aj v rámci ortopedickej ambulancie. Ambulancia slúži pre pacientov s ochoreniami pohybového aparátu po vyčerpaní alebo zlyhaní možností konzervatívnej liečby a na konzultácie poúrazových stavov a pooperačných stavov. 

Upozornenie: Vzhľadom na obrovský dopyt môže byť aktuálna čakacia doba na niektoré plánované ortopedické operácie v Nemocnici Bory pol roka a viac. Prioritou nemocnice je poskytnúť dostupné termíny pre neodkladné zákroky.

Lekári v ambulancii sú pripravení poskytnúť konzultáciu ohľadom vášho zdravotného problému. Avšak v prípade indikácie operácie vám z dôvodu limitovaných kapacít nebudú vedieť v niektorých prípadoch naplánovať ortopedický operačný zákrok. Naše kapacity pravidelne prehodnocujeme a snažíme sa o skrátenie čakacích dôb.

Lekári ambulancie

 • MUDr. Jozef Almási, M.D., PhD.

  ortopéd

Ordinačné hodiny

 • Pondelok: 8:00 - 15:00
 • Utorok: 8:00 - 15:00
 • Streda: 8:00 - 15:00
 • Štvrtok: 8:00 - 15:00
 • Piatok: 8:00 - 15:00

Ambulancia sa nachádza na prízemí - recepcia A. Na objednanie je potrebný výmenný lístok.

Upozornenie: Od 1. marca 2024 je dočasne pozastavené objednávanie pre nových pacientov do ambulancie z kapacitných dôvodov. Pacienti sa môžu informovať o nových dostupných termínoch v priebehu mesiaca jún.

Pacientov MUDr. Filana, prosíme, aby kontaktovali nemocnicu našej siete Penta Hospitals Dunajská Streda na tel. čísle: 031/5571244, 031/5571169.

Priebeh vyšetrenia v ortopedickej ambulancii

Ambulancia koncového ortopedického pracoviska je určená na konzultačno-indikačnú činnosť so zameraním na pohybový aparát pre ortopedických pacientov na základe výmenného lístka od špecialistu. Multidisciplinárny prístup môže zahŕňať nielen konzultáciu ortopéda, traumatológa, chirurga, neurochirurga, ale aj neurológa, fyziatra či reumatológa.

Diagnózy liečené v ortopedickej ambulancii

Ortopedická ambulancia sa zameriava na ochorenia pohybového aparátu po vyčerpaní alebo zlyhaní možností konzervatívnej liečby, poskytuje tiež konzultácie poúrazových stavov a pooperačných stavov.

Výkony ortopedickej ambulancie

 • Pooperačná a kontrolná starostlivosť pre pacientov hospitalizovaných v Nemocnici Bory
 • Konziliárna činnosť pre ostatné pracoviská Nemocnice Bory

Ordinačné hodiny ortopedickej ambulancie

 • Pondelok: 8:00 - 15:00
 • Utorok: 8:00 - 15:00
 • Streda: 8:00 - 15:00
 • Štvrtok: 8:00 - 15:00
 • Piatok: 8:00 - 15:00