Ambulancia radiačnej onkológie Nemocnice Bory

ambulancia radiacnej onkologie

Pracovisko radiačnej onkológie v Nemocnici Bory je vybavené najmodernejšími technológiami, poskytuje vysoko špecializovanú liečbu žiarením s minimálnymi čakacími dobami na začatie liečby.

Ambulancia radiačnej onkológie zabezpečuje konziliárne vyšetrenie pacientov s potvrdeným onkologickým ochorením odoslaných na liečbu žiarením, sledovanie pacientov počas liečby žiarením, bezprostredne po jej ukončení, a dispenzárnu starostlivosť.  

Zabezpečuje tiež prvé vyšetrenie pacientov s nenádorovým ochorením na základe odporučenia špecialistu (ortopéda, reumatológa, dermatológa), a rozhoduje o nenádorovej RTG terapii. 

  

Lekári ambulancie

 • MUDr. Margita Pobijáková, PhD.

  radiačný a klinický onkológ
 • MUDr. Marin Džongov

  radiačný onkológ

Ordinačné hodiny

 • Pondelok: 07:30 - 14:30
 • Utorok: 07:30 - 14:30
 • Streda: 07:30 - 14:30
 • Štvrtok: 07:30 - 14:30
 • Piatok: 07:30 - 14:30

Kontakty

radionko.ambulancia.bh@pentahospitals.com

Ambulancia je umiestnená na -1PP, t.j. na prvom podzemnom podlaží, v priestoroch pracoviska Rádioterapie.

Prečo si vybrať ambulanciu radiačnej onkológie

Ambulancia poskytuje komplexnú starostlivosť pacientom s onkologickým ochorením indikovaných na liečbu žiarením, vrátane konkomitantnej chemoterapie. 

Priebeh vyšetrenia v ambulancii radiačnej onkológie

K prvému vyšetreniu (konzíliu) je potrebné, aby si pacient doniesol:

 • lekársku správu od odosielajúceho lekára s odporučením,
 • prepúšťacie správy z predchádzajúcich hospitalizácií,
 • kópiu histologického vyšetrenia, operačného protokolu,
 • výsledky doterajších vyšetrení a správy z doterajšej onkologickej liečby, ak bola podávaná.

Zabezpečiť zaslanie zobrazovacích vyšetrení (MMG, CT, MR,PET/CT ) cez T3C do Nemocnice Bory, prípadne nahratie týchto vyšetrení na CD nosič.

Pacienti odoslaní na nenádorovú rtg terapiu prídu s odporučením odosielajúceho lekára a výsledkami zobrazovacích vyšetrení, ak boli realizované.

Diagnózy liečené v ambulancii radiačnej onkológie

 • Zhubné nádory potvrdené histologickým vyšetrením, vhodné na liečbu žiarením. 
 • Nezhubné nádory a nenádorové ochorenia indikované na liečbu žiarením.

Výkony ambulancie radiačnej onkológie

 • Konziliárne vyšetrenie pacienta s onkologickým ochorením s cieľom určiť rozhodnutie o spôsobe liečby
 • Príprava na liečbu žiarením a kontrola počas ožarovania
 • Konkomitantné podávanie chemoterapie
 • Kontrolné vyšetrenie po skončení liečby žiarením a dispenzárna starostlivosť
 • Vyšetrenie pacientov s nenádorovým ochorením odoslaných špecialistom na nenádorovú RTG terapiu

Ordinačné hodiny ambulancie radiačnej onkológie

 • Pondelok: 07:30 - 14:30
 • Utorok: 07:30 - 14:30
 • Streda: 07:30 - 14:30
 • Štvrtok: 07:30 - 14:30
 • Piatok: 07:30 - 14:30