Pracovisko radiačnej onkológie

Pracovisko radiačnej onkológie v Nemocnici Bory je vybavené najmodernejšími technológiami, poskytuje vysoko špecializovanú liečbu žiarením s minimálnymi čakacími dobami na začatie liečby.

Pracovisko disponuje najnovším modelom robotického lineárneho urýchľovača CyberKnife S7 FI+ v Čechách i na Slovensku. A svetovou novinkou lineárnym urýchľovačom Elekta Harmony. Vďaka tomu vytvoríme jedinečné podmienky pre špecializovanú liečbu onkologických pacientov na Slovensku. 

Ako sa bude môcť pacient objednať na vyšetrenie?

Objednať na vyšetrenie sa môžete počas pracovných dní v čase od 7.30 do 14.00 h.

  • Telefonická rezervácia termínu na čísle 0950 105 510
  • Rezervácia termínu osobne na recepcii nemocnice

Moderná liečba onkologických pacientov

Okrem CyberKnife (kybernetický nôž) pracovisko rádioterapie využíva aj vysokovýkonný lineárny urýchľovač Elekta Harmony Pro so zdrojom žiarenia umiestneným v gentry. Z hľadiska parametrov ide len o tretiu inštaláciu tak výkonného prístroja v Európe. To znamená, že technickým vybavením a odborným zázemím poskytneme v Nemocnici Bory priestor pre mimoriadne kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre onkologických pacientov.

Lineárny urýchľovač Elekta Harmony Pro

Vďaka svojej funkcii FastTrack umožňuje lineárny urýchľovač Elekta Harmony Pro skrátiť čas pri polohovaní pacienta pred liečbou až o polovicu, čím sa zvyšuje komfort pacienta. Pomocou neho je možné liečiť desiatky indikácií ako sú:

  • rakoviny prostaty, 
  • rakovina pľúc,
  • rakovina prsníka.

Starostlivosť o onkologického pacienta v Nemocnici Bory

Nemocnica Bory nebude poskytovať celý rozsah onkologickej starostlivosti ako dve špecializované nemocnice v Bratislave špičkové zariadenia s dlhoročnou tradíciou – Národný ústav onkologických chorôb a Onkologický ústav svätej Alžbety. 

Pacientom s onkologickými diagnózami však poskytneme špičkové rádiologické technológie a s tým súvisiacu kvalitnú onkologickú liečbu, liečivé prostredie približujúce sa domácim podmienkam. O pacientov sa postarajú v prvom kroku starať naši chirurgovia, a následne na základe histologického, patologického a biologického rozsahu ochorenia, pacient prejde do starostlivosti tímu onkológov.

Viac sa dozviete vo videu s primárkou radiačnej onkológie Nemocnice Bory MUDr. Margitou Pobijákovou, PhD. 

Výkony rádioterapie

Rádioterapia v Nemocnici Bory zabezpečuje radiačnú liečbu solídnych tumorov ako sú nádory prsníka, pľúc, hrubého čreva, mozgu, obličiek, prostaty i centrálnej nervovej sústavy a podobne. V Nemocnici Bory sa nebudeme špecializovať na hematologické nádory.

Telerádioterapia

Pri telerádioterapii ide o externé ožarovanie, kedy sa zdroj ionizujúceho žiarenia nachádza mimo organizmu pacienta. K tomuto účelu bude slúžiť vysokovýkonný lineárny urýchľovač a unikátna technológia - prvý kybernetický nôž v slovenskom zdravotníctve (CyberKnife).

Brachyterapia

Brachyterapia je vnútorné ožarovanie na krátku vzdialenosť, pri ktorom sa zdroj žiarenia umiestňuje cez aplikátor do blízkosti alebo priamo do nádoru. Táto metóda sa najčastejšie používa pri liečbe zhubných nádorov krčka maternice, prostaty, prsníka a kože.

Röntgenová terapia

V Nemocnica Bory sa nachádza aj ortovoltážny röntgenový prístroj. Slúži v prevažnej miere na nenádorovú rádioterapiu pri degeneratívnych zápalových ochoreniach kostí, chronických kožných ekzémoch a podobne.

INFORMÁCIE PRE PACIENTA

AMBULANCIA - RADIAČNÁ ONKOLÓGIA

PRACOVISKO - KLINICKÁ ONKOLÓGIA

RTG TERAPIA - informácie pre pacienta