Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory

Je povolanie sestry len pre ženy? Čo môžete študovať na zdravotke?

V minulosti stredné zdravotnícke školy výlučne navštevovali dievčatá, hlavne odbory ako detská sestra. Napríklad technickejšie odbory ako zdravotnícky alebo farmaceutický laborant navštevovali aj chlapci, rozhodne však dievčatá boli v prevahe. Meniacim sa časom navštevujú zdravotnícke školy čoraz viac aj chlapci. 

Ako je to v praxi? Sú oddelenia, kde nájdete aj mužské zastúpenie?

Práve oddelenia intenzívnej medicíny alebo urgentný príjem sú tie pracoviská, kde je v praxi naozaj veľký počet mužov. Čo je vítané, pretože ich uplatnenie je naozaj široké. Je len škoda, že ich nie je viac.

Asi každý z nás ako pacient sa už stretol s mužským členom ošetrovateľského personálu. Viete, ako osloviť správne sestru – muža? Je to pán doktor, zdravotný brat alebo ošetrovateľ? Odpoveď sa dozviete v novom diele podcastu Študuj zdravotku. 

Aké odbory môžu žiaci študovať na strednej zdravotníckej škole? 

Študijné odbory sa na rôznych zdravotníckych školách môžu líšiť. Absolventi základných škôl môžu študovať okrem odboru ako je zdravotnícky asistent (v súčasnosti praktická sestra – asistent), aj odbory ako napríklad:

  • zdravotnícky laborant,
  • farmaceutický laborant,
  • asistent výživy,
  • masér,
  • zubný asistent,
  • očný optik,
  • ortopedický technik.

Nie je to len o praktickej sestre. Okrem štvorročného štúdia na strednej zdravotníckej škole, si môžu študenti zvoliť aj odbory v rámci vyššieho odborného vzdelávania ako napríklad diplomovaná všeobecná sestra alebo diplomovaný fyzioterapeut.  

Ako sa líši ich štúdium? 

V určitých oblastiach denného štúdia je to rovnaké, napríklad žiaci majú rovnaké predmety  všeobecného zamerania ako je matematika, slovenský jazyk, cudzí jazyk. Odborné predmety sa líšia podľa jednotlivých študijných odborov.

Napríklad odbor praktická sestra – asistent má predmet Psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia. Aj študenti odboru masér majú tento istý predmet, ale obsah učiva sa mierne líši v porovnaní s tým, čo sa v ňom učí praktická sestra – asistent.

Praktické predmety na zdravotke

Praktické predmety sa líšia od daného odboru a vyplývajú z jednotlivých činností, ktoré budú študenti reálne vykonávať počas odbornej praxe v prostredí nemocnice alebo zdravotníckeho zariadenia.

Praca-v-nemocnici-pre-absolventov-zdravotnych-skol

Ako prebiehajú prijímačky na zdravotku?

Prijímačky napríklad na odbor praktická sestra – asistent sú z dvoch predmetov:

  • slovenský jazyk
  • biológia, najmä biológia pre 7. ročník základných škôl, ktorá je zameraná na ľudský organizmus, základnú anatómiu, jednotlivé sústavy.

O ktoré odbory majú žiaci v súčasnosti najväčší záujem? Môžu študenti zdravotky pokračovať ďalej vo vzdelávaní? 

Odpovede aj na tieto otázky vám prezradia v novom podcaste:

Vypočujte si ho!