Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory

Richard Hrubý, klinický líder pre onkológiu   

Ďalším odborníkom pracujúcim v Nemocnici Bory bude Doc. MUDr. Richard Hrubý, PhD., MBA, MPH, ktorý viedol pätnásť rokov oddelenie onkológie v žilinskej nemocnici. V roku 2003 sa stal najmladším primárom onkológie na Slovensku.

Najmladší primár onkológie na Slovensku

Doc. MUDr. Richard Hrubý, PhD., MBA, MPH započal svoju profesionálnu kariéru v žilinskej nemocnici, do ktorej nastúpil v roku 1994. Ako sám priznáva, mal obrovské šťastie na vynikajúcich učiteľov, či už v odbore klinickej farmakológie, klinickej onkológie alebo radiačnej onkológie. V roku 2003 sa stal najmladším primárom onkológie na Slovensku. Mal vtedy len tridsaťdva rokov. Oddelenie onkológie v žilinskej nemocnici viedol pätnásť rokov, kým nedostal ponuku od Sveta zdravia.

TOP lekár pre onkológiu

Nastúpil na pozíciu primára a súčasne obsadil aj post námestníka riaditeľa pre liečebno-preventívnu činnosť. Spolupodieľal sa na tvorbe medicínskeho programu a ako jeho autor bol v roku 2018 vymenovaný za riaditeľa nemocnice. V tom istom roku sa Rimavská Sobota stala najlepšou nemocnicou siete. R. Hrubý získal ocenenie TOP lekár v kategórii onkológia. V Nemocnici Bory je klinickým lídrom pre onkológiu. 

Vedecko-výskumná činnosť

Po celú klinickú prax pôsobí aj ako vysokoškolský pedagóg. Už v Žiline sa mu podarilo zriadiť externé pracovisko Slovenskej zdravotníckej univerzity. Vedecko-výskumnú a pedagogickú činnosť plánuje rozvíjať aj v Nemocnici Bory. V roku 2020 habilitoval na docenta v odbore verejného zdravotníctva. Učí vybrané kapitoly v oblasti onkofarmakológie a radiačnej onkológie. V Prahe vyštudoval manažment zdravotníckych zariadení a stratégií riadenia, čo teraz využíva v praxi.

Špičkové technické vybavenie

Aj keď sa onkológii R. Hrubý v začiatkoch svojho profesionálneho pôsobenia pôvodne nechcel venovať, prudký rozvoj technológií v tejto oblasti spôsobil, že názor zmenil. Viacerými technologickými novinkami bude disponovať aj nová Nemocnica Bory. Napríklad pracovisko Radiačnej onkológie bude vybavené špičkovými prístrojmi pre telerádioterapiu, ako aj brachyterapiu.

Cyberknife-kyberneticky-noz-presna-liecba-rakoviny

Kybernetický nôž

Ako už predznamenáva prístrojové vybavenie pracoviska rádioterapie bude jednou z nosných častí novej nemocnice. Vlajkovou loďou bude robotický lineárny urýchľovač CyberKnife. Pôjde o vôbec prvú inštaláciu tohto zariadenia na Slovensku. Vytvorí podmienky pre špecializovanú liečbu onkologických pacientov, pretože umožní dosahovať vysokú presnosť a účinnosť ožarovania. CyberKnife dokáže ožarovať s 10- až 30-krát väčšou presnosťou ako bežné lineárne urýchľovače.

Reaguje aj na minimálne pohyby pacienta, takže prakticky nedochádza k poškodzovaniu okolitého tkaniva. Vďaka mimoriadnej presnosti ožarovania rozširuje možnosti liečby malých nádorov v tesnej blízkosti životne dôležitých štruktúr, napríklad v mozgu, pľúcach či pečeni, ktoré nie je možné riešiť chirurgicky.

Vysokovýkonný lineárny urýchľovač

Ako zdôrazňuje R. Hrubý, dnes na Slovensku nie je technológia, ktorá by niečo také umožňovala. „Samozrejme, že tento prístroj – nech je hocijako skvelý – by bez odborníkov, ktorí ho vedia ovládať, nič neznamenal. Tím radiačných onkológov budú tvoriť erudovaní lekári so skúsenosťami aj zo zahraničia,“ hovorí. V rámci prípravy absolvujú lekári stáže na pracoviskách, kde CyberKnife používajú.

Okrem technológie CyberKnife bude pracovisko radiačnej onkológie využívať aj vysokovýkonný lineárny urýchľovač so zdrojom žiarenia umiestneným v gentry. Technickým vybavením a odborným zázemím poskytneme v Nemocnici Bory priestor pre mimoriadne kvalitnú a vysokošpecializovanú radiačnú onkológiu.

Onkologicka liecba a chemoterapia Nemocnica Bory

Onkologické pracovisko

Onkologické pracoviská budú v novej Nemocnici Bory nadväzovať na chirurgické pracoviská. Základom bude radiačná onkológia. Okrem nej budeme poskytovať liečbu aj v odbore klinická onkológia:

  • systémovú chemoterapiu,
  • imunoterapiu a hormonálnu liečbu,
  • teda celé spektrum výkonov, ktoré ponúkajú onkologické pracoviská.

Onkologické pracovisko bude zabezpečovať liečbu solídnych tumorov, ako sú napríklad nádory prsníka, pľúc, hrubého čreva, mozgu, obličiek, prostaty, centrálnej nervovej sústavy a podobne.

V Nemocnici Bory bude situované aj pracovisko nukleárnej medicíny, ktoré bude s úsekom klinickej a radiačnej onkológie úzko spolupracovať.

Pacientom budeme poskytovať vymedzený rozsah onkologickej starostlivosti. V oblastiach, ktoré budeme pokrývať, chceme byť lídrom v kvalite a bezpečnosti pre pacienta „Budeme musieť ponúknuť pacientom niečo, čo ich presvedčí, aby si vybrali našu nemocnicu,“ hovorí R. Hrubý. Mali by to byť najmä špičkové rádiologické technológie a s tým súvisiaca kvalita onkologickej liečby, ako aj liečivé prostredie približujúce sa domácim podmienkam.

Liečivé prostredie nemocnice bory

Liečivé prostredie je jedným z benefitov zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Bory. Ako člen projektového onkologického tímu navštívil R. Hrubý viaceré špičkové európske pracoviská. Mnohé inšpiratívne veci z ich fungovania, vrátane inovatívnych technológií, sú zakomponované do projektu nemocnice novej generácie.  Na pracovisku radiačnej onkológie sa podľa neho podarilo vynikajúco vyriešiť samotný priestor s možnosťou otvorenej inštalácie ďalších technológií v budúcnosti. Dispozične je riešené tak, aby sa mohlo ďalej rozvíjať. „Bude to najkrajšia rádioterapia na Slovensku,“ konštatuje R. Hrubý.

Tímový duch nie len na onkológii

Dôležité je, aby sa aj na onkológii pacient cítil bezpečne, čo je možné dosiahnuť ľudským prístupom. Každý pacient bude mať svojho lekára a sestru, ktorých bude poznať po mene, čím sa medzi nimi vytvorí partnerský vzťah. Prejsť zložitým obdobím choroby pacientom bude pomáhať aj psychológ.

Docent Hrubý zo svojich skúseností hovorí, že najťažšia je komunikácia s ľuďmi, či už s kolegami, alebo pacientmi. Nájsť spôsob, aby boli všetci spokojní, je extrémne náročné.

„Chcel by som, aby na našom oddelení vládol tímový duch. Aby sem lekári priniesli to, čo sa im na predošlom pôsobisku páčilo, a naopak nedopustili to, čo sa im nepáčilo. Každý z mojich kolegov bude mať možnosť aktívne prispieť k formovaniu pracoviska. Sám mám určitú predstavu, ale nie je to dogma. Spoločne si nastavíme firemnú kultúru, aby sme boli všetci spokojní,“ sľubuje R. Hrubý, ktorý počas svojej kariéry už vybudoval, resp. prebudoval niekoľko onkologických pracovísk, vrátane spustenia troch nových lineárnych urýchľovačov.