urologia v nemocnici Bory

Urologické pracovisko

Urológia je medicínska špecializácia, ktorá sa venuje chirurgickej liečbe ochorení močovopohlavného systému.

V Nemocnici Bory sa urológia chce zamerať na tri subšpecializácie:

 • onkologická urológia,
 • rekonštrukčná urológia,
 • liečba urolitiázy.

Rekonštrukčná urológia

V Nemocnici Bory, na urológii, sme pripravení sa postarať aj o pacientov, ktorí budú vyžadovať rekonštrukčné operácie močových ciest a predpokladáme, že medzi najčastejšie z nich budú patriť plastické operácie močovej rúry u mužov, ktoré sa odborne nazývajú uretroplastiky.

Liečba močových kameňov

Pri liečbe urolitiázy (močových kameňov) sa na pracovisku urológie v Nemocnici Bory snažíme o čo najmenej invazívny postup. Vďaka najmodernejšiemu endourologickému vybaveniu sa nám to aj darí. Myslím si, že technicky aj personálne sme na to pripravení.

Onkologická urológia

V Nemocnici Bory sa venujeme okrem iného aj pacientom s nádormi močových ciest, obličiek, mechúra a prostaty. Cieľom onkourológie je komplexná starostlivosť o týchto pacientov so zameraním na chirurgickú liečbu. Vďaka multidisciplinárnemu tímu, zloženého z onkológov, rádiológov, rádioterapeutov a urológov, dokážme pacientom s urologickými nádormi poskytnúť komplexnú liečbu.

Onkologicke urologicke operacie

Urologické operačné výkony a vyšetrenia

 • laparoskopická adrenalektómia
 • laparoskopická nefrektómia
 • laparoskopická nefroureterektómia
 • laparoskopická operácia varikokély
 • laparoskopická pyeloplastika
 • laparoskopická radikálna prostatektómia
 • laparoskopická resekcia obličky
 • biopsia tkaniva semenníka pre reprodukciu (MESA, TESE)

 • roboticky asistovaná pyeloplastika
 • roboticky asistovaná radikálna prostatektómia
 • roboticky asistovaná reimplantácia močovodu
 • roboticky asistovaná resekcia obličky
 • roboticky asistovaná radikálna cystektómia

 • dilatácia močovej trubice (uretry)
 • drtenie a odsávanie kameňa v močovom mechúri (cystolitotrypsia)
 • excízia malých ložisiek na koži
 • extrakoproporálna litotrypsia (LERV) – juxtavezikálna ureterolitiáza
 • extrakoproporálna litotrypsia (LERV) – nefrolitiáza
 • extrakoproporálna litotrypsia (LERV) – subrenálna ureterolitiáza
 • frenuloplastika
 • plastická úprava cystoenterorektokély
 • nefrostomogram
 • operácia hydrokély
 • operácia hypospádie
 • operácia nádoru retroperitonea
 • operácia penisu pre nádor
 • operácia spermatokély
 • operácia varikokély mikrochirurgickou technikou
 • optická uretrotómia
 • orchiektómia, epididymektómia
 • otvorená inguinálna lymfadenektómia
 • otvorená nefrektómia/radikálna nefrektómia
 • otvorená nefroureterektómia
 • otvorená pyeloplastika
 • otvorená radikálna cystektómia s kontinentnou deriváciou moču - muž
 • otvorená radikálna cystektómia s kontinentnou deriváciou moču - žena
 • otvorená radikálna cystektómia s ureteroileostómiou - muž
 • otvorená radikálna cystektómia s ureteroileostómiou - žena
 • otvorená radikálna prostatektómia
 • otvorená reimplantácia močovodu
 • otvorená resekcia obličky
 • otvorená retroperitoneálna lymfadenektómia
 • perkutánna extrakcia konkrementu (PEK)
 • plastické operácie na penise
 • punkcia renálnej cysty
 • punkčná epicystostómia
 • punkčná nefrostómia
 • radikálna orchiektómia, resekcia nádoru semenníka, revízia semenníka pre nádor
 • operačná repozícia parafimózy, dorzálna incízia
 • revízia obsahu mieška pre nenádorové stavy
 • transrektálna biopsia prostaty
 • transperineálna biopsia prostaty
 • transperineálne/transrektálne zavedenie zŕn pred rádioterapiou
 • transperineálne zavedenie ochranného gélu pred rádioterapiou
 • transuretrálna incízia prostaty
 • transuretrálna resekcia prostaty
 • transuretrálna resekcia nádoru močového mechúra (TUR)
 • transvezikálna (otvorená) prostatektómia (TVPE)
 • ureterorenoskopia - endopyelotómia, endoureterotómia (EPT, EUT)
 • ureterorenoskopia - odstránenie močového konkrementu
 • uretroplastika
 • urodynamické vyšetrenie
 • výmena epicystostómie
 • výmena nefrostómie
 • zavedenie alebo výmena ureterálneho stentu

Urologická operácia s da Vinci Xi

Robotické operácie

Tím MUDr. Borisa Kollárika  má za sebou úspešné urologické operácie s prístrojom da Vinci Xi. Roboticky asistovanú chirurgia sa využila napríklad pri vysokorizikového pacienta s diagnózou karcinóm prostaty, ktorý prešiel celou operáciou bez komplikácií. Podarila sa mu urobiť rekonštrukcia močových ciest bez nejakého leaku. Viac si môžete pozrieť vo videu.

VEDENIE UROLOGICKÉHO PRACOVISKA

MUDr. Boris Kollárik, PhD., FEBU je primár oddelenia urológie v Nemocnici Bory. Taktiež je hlavný odborník pre urológiu na Slovensku.

Svoju kariéru začal po úspešnom skončení Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Zúčastnil sa viacerých zahraničných stáží a doktorandské štúdium ukončil na tému spektroskopickej analýzy moču pri diagnostike rakoviny močového mechúra.

Urologické pracovisko Nemocnice Bory má tri ciele:

 • tímovosť,
 • poskytovanie excelentnej zdravotnej starostlivosti,
 • výučbu a vzdelávanie mladých lekárov a medikov.
Urologicky tim nemocnice Bory

AMBULANCIE A PRACOVISKÁ

Urologická ambulancia

Jednodňová zdravotná starostlivosť