Jednodňová zdravotná starostlivosť

Onkologicke urologicke operacie

 

Pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Bory je moderné pracovisko, ktoré pacientom poskytuje operačné, diagnostické a vyšetrovacie výkony v týchto špecializovaných odboroch:

 • gynekológia,
 • chirurgia,
 • neurochirurgia (karpálny tunel a infiltračné techniky (PRT, FB))
 • oftalmológia,
 • ortopédia,
 • otorinolaryngológia (ORL),
 • urológia.

 

 

MEDICÍNSKE VYBAVENIE

 • Kvalitne vybavené moderné operačné sály
 • Robotická technológia da Vinci Xi pre chirurgické zákroky
 • Robotická technológia ROSA pre ortopedické zákroky
 • Mobilné RTG prístroje s C ramenom pre potreby intenzívnej starostlivosti
roboticke chirurgicke operacie

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

 

Pacient pre absolvovanie zákroku nemusí byť hospitalizovaný na lôžkovom oddelení Nemocnice Bory. Pacient prichádza do nemocnice v deň výkonu. V ten istý deň po zákroku je pacient prepustený do domáceho ošetrenia.

Pacient sa môže objednať na zákrok v rámci JZS počas pracovných dní telefonicky na čísle 0950 105 510 alebo osobne na recepcii nemocnice.

VEDENIE JZS

 • Na pracovisku za urologickú časť zodpovedá MUDr. Boris Kollárik, PhD., FEBU, ktorý je klinický líder pre ostatné chirurgické disciplíny a primár oddelenia urológie v Nemocnici Bory.
 • Primárom otorinolaryngológie je MUDr. Patrik Štefanička, PhD.
 • Primárom oftalmológie je doc. MUDr. Martin Černák, PhD.
 • Klinickým lídrom pre chirurgiu je prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.
 • Gynekológiu vedie doc. MUDr Mikuláš Redecha, PhD.
 • Ortopedickým lídrom je MUDr. Jozef Almási, PhD., MPH
 • Lídrom pre neuro odbory je MUDr. Kamil Koleják, PhD., MSc.

Vedúcou sestrou je Lucia Hlucháňová.

INFORMÁCIE O AMBULANCIÁCH A PRACOVISKÁCH

Oftalmologické pracovisko

Urologická ambulancia

ORL - všeobecná ambulancia

ORL - otologická ambulancia

ORL - rinologická ambulancia

Neurochirurgická ambulancia

Chirurgická ambulancia

Urogynekologická ambulancia

Gynekologická ambulancia