Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory
Nemocnica-Bory-Vyberove konanie manazerskych pozicii

Začali sme s výberom kolegov pre vedúce pozície

Začiatkom tohto roka sme na našej stránke uverejnili všetky pozície stredného manažmentu v ošetrovateľskej štruktúre. Keďže výberový proces prebieha vo viacerých kolách, ukončenie výberových konaní je plánované do polovice roka 2021.

Často sa stretávame so spätnou väzbou, že je ešte priskoro vyberať manažérov, keďže spustenie nemocnice je plánované na začiatok roka 2023. Naším cieľom je však vybraných kolegov a kolegyne zapájať postupne do spolupráce a prípravy nemocnice. Môžu sa podieľať na výbere zariadenia v novej nemocnici či na nastavení medziodborových medicínskych procesov.  Zapojíme ich tiež do školení týkajúcich sa odborných, procesných, ale aj manažérskych zručností a budú participovať aj na personálnom zostavení svojich vlastných tímov. Budú mať teda právo rozhodnúť o jeho zložení.

Online pohovory na manažérske pozície

Na situáciu spojenú so šírením ochorenia COVID-19 reagujeme flexibilne a kandidátom dávame možnosť absolvovať prvé kolá pohovorov aj v bezpečnom online prostredí. Máme za sebou sériu  prvých stretnutí, ktoré potvrdili, že z online pohovorov netreba mať strach.

Mnoho kandidátov je v situácii, že už roky na žiadnom pohovore neboli a môže ísť pre nich o stresujúcu situáciu. Plne si to uvedomujeme a snažíme sa s každým kandidátom v úvode stretnutia dohodnúť na štruktúre a obsahu pohovoru. Okrem predstavenia nemocnice a pracovnej pozície sa venujeme aj spoznaniu pracovných skúseností a osobnosti kandidáta. Otázkami zisťujeme, či kandidát má zručnosti a schopnosti, ktoré mu umožnia byť u nás na pozícii úspešným.

Príprava na pohovor

Všetky otázky na pohovore, či už môžu pôsobiť ako príjemné alebo nepríjemné, majú svoj význam. Odporúčame preto príprave venovať dostatok času. Užitočné je zamyslieť sa nad konkrétnymi situáciami a príkladmi z praxe, s ktorými sa mohol kandidát stretnúť  a ktoré poukazujú na jeho schopnosti. Ktoré schopnosti u kandidátov hľadáme sú uvedené v popise inzerovanej pozície. Čo však ocení každý personalista a manažér je úprimnosť a schopnosť podeliť sa aj s negatívnymi skúsenosťami.

Vybraní budúci manažéri v Nemocnici novej generácie Bory budú mať dostatočné množstvo času na prípravu na svoju prácu. Manažérska skúsenosť je preto výhodou, ale nie našou podmienkou. Spoločnou črtou, ktorú hľadáme u všetkých, je však empatia, rešpekt a flexibilita, tak aby následne korešpondovali s princípmi v nemocnici.

Ak máte záujem dozvedieť sa viac o otvorených pozíciách, kliknite na https://nemocnica-bory.sk/pozicie/