Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory
nemocnica bory je vynimocna aj vo firemej kulture

Nemocnica Bory je výnimočná nielen vo svojej architektúre, procesoch, ale aj firemnej kultúre

Zdravotníctvo na celom svete čelí výzvam v podobe rastúcich nákladov na zdravotnú starostlivosť, starnúcej populácie a odlivu pracovnej sily do iných odvetví. Taktiež sa ukazuje potreba zvýšenia IT zručností a schopností zdravotníkov na ovládanie nových medicínskych technológií.

Aj na tieto výzvy reaguje Nemocnica novej generácie Bory v Bratislave svojím architektonickým dizajnom, novými technológiami, inovatívnymi medicínskymi procesmi, ale najmä firemnou kultúrou, ktorú buduje.

Viac o firemnej kultúre, ktorá bude v novej Nemocnici Bory, nám povedala Jana Pálenčárová, HR riaditeľka Nemocnice Bory.

DNA našej kultúry je flexibilita

Výziev sa nebojíme, vnímame meniaci sa svet a dobu vôkol nás. Snažíme sa nimi inšpirovať a pretaviť ich do našej kultúry, ktorá z Nemocnice Bory vytvorí jedinečné pracovné prostredie založené na pacientskej orientácii, rešpekte, zodpovednosti, tímovosti a vysokej úrovni vzájomnej komunikácie. Dôležitou zložkou jej DNA našej kultúry je zároveň flexibilita.

Ako sa v takejto kultúre bude pracovať? Pocítia rozdiel aj samotní zamestnanci?

Kultúru spoločnosti tvorí široká kombinácia aspektov. Našou úlohou je zabezpečiť ich správny mix. Veľkú úlohu zohráva nastavenie organizačnej štruktúry.

Tradičná formálna, hierarchická štruktúra s koncentráciou moci na vrchole pyramídy nahráva direktívnemu rozhodovaniu a jednosmernému toku informácií.

Vyberovy proces nemocnice Bory_firemna kultura
Výberový proces a firemná kultúra nemocnice Bory

Rotovanie vedenia dáva šancu vyrásť a prejaviť sa talentom

Naopak, organizačná štruktúra s rotujúcimi vedúcimi rolami, v ktorej manažéri nemajú doživotný nárok na svoje miesto, ale sú skôr konzultantmi ostatných, podnecuje manažérov, aby sa stále zlepšovali vo svojich schopnostiach viesť ľudí a vytvárali pozitívnu atmosféru.

Zdieľané tímy umožňujú poznať dobre všetky oddelenia nemocnice a nedeliť kolegov na „tých  svojich” a „tých druhých“. Plochá štruktúra umožňuje tok komunikácie zdola nahor.

Absolútne najdôležitejšiu rolu v budovaní kultúry majú manažéri

Manažér je ten, kto najviac ovplyvňuje pracovnú atmosféru v tíme. Je vzorom v správaní a práve svojim správaním ukazuje čo je a čo nie je akceptovateľné.

Práve preto sa zameriavame na získanie manažérov, ktorí sú nositeľmi kultúry, ktorú spoločne budujeme. Manažéri, ktorí prejavujú nielen vysokú odbornosť, ale aj ľudskosť a zároveň flexibilitu potrebnú pre prácu v meniacom sa prostredí.

Sme radi, že nachádzame veľa odborne zdatných kolegov a kolegýň, ktorí zároveň preukazujú vysoké ľudské kvality. Mnohí z nich však doteraz vedú svoje tímy skôr intuitívne, bez znalosti manažérskej „abecedy“ či vhodných manažérskych vzorov, ktoré by kopírovali.

Inšpiratívni lídri priťahujú k sebe podobných kolegov

Už dnes, jeden a pol roka pred spustením nemocnice do prevádzky ich preto zapájame do manažérskeho vzdelávania.

Na interaktívnych workshopoch spoznávajú svoje osobné preferencie vo vedení ľudí a cvičia si nové techniky. Počas tréningov sa zameriavajú na prvky empatického, asertívneho a aktívneho počúvania, poskytovania spätnej väzby a podpory zamestnancovi a pacientovi. Učia sa zvládať emočne napäté a konfliktné situácie, viesť konštruktívny dialóg a podávať situačnú a konštruktívnu spätnú väzbu. Spoznávajú rozdiely medzi manažmentom a líderstvom a osvojujú si iné štýly vedenia.

Ochutnajte spoločne s nami, aké to bude pracovať v nemocnici Bory buď formou online gamifikácie, alebo účasťou na otvorených workshopoch k manažérskym, alebo komunikačným témam.