Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory
nemocnica-bory_digitalne-workshopy

Digitálne workshopy – V nemocnici Bory vytvárame priestor na profesijný a odborný rozvoj pre každého zamestnanca

Tento rok sme Vám prostredníctvom našich workshopov vedeným kolegami z nemocnice novej generácie Bory dostupných pre širokú verejnosť predstavili najnovšie trendy v zdravotníctve, nové medicínske procesy a technológie, ktoré budú v nemocnici a tiež jej pripravenosť na vysokovirulentnú nákazu. Okrem odborných tém sme však široké portfólio interaktívnych prednášok venovali aj témam zameraným na manažérske zručnosti, zvládanie stresu či empatickú komunikáciu.

So záujemcami o informácie sa veľmi radi stretávame osobne či už u nás v Digital Parku, alebo na SZŠ Strečnianskej, kde máme zriadenú vzorovú pacientsku izbu vybavenú najnovšou technikou. Tento rok nám však plány s osobnými stretnutiami skrížila pandémia. Na túto situáciu sme reagovali organizovaním digitálnych prednášok, ktoré sú dostupné každému priamo z pohodlia svojich domovov. Aj napriek chýbajúcemu osobnému kontaktu boli spätné väzby pozitívne a prednášky hodnotené ako interaktívne, s priestorom na diskusiu.

Za celý rok sa nám podarilo uskutočniť 13 workshopov, z toho 8 v online podobe a spolu sa prednášok zúčastnilo vyše 130 ľudí. Na začiatok roka sme si preto pre Vás pripravili opäť novú ponuku, ktorá, veríme, opäť pootvorí okno do pripravovanej nemocnice.

Zaregistrujte sa na workshope, o ktorý máte záujem v linku nižšie a pripojte sa podľa inštrukcií, ktoré vám následne e-mailom zašleme.

Medicínske, ošetrovateľské a technologické novinky v nemocnici Bory

Lektor: Vedenie nemocnice Bory
Termíny a spôsob prihlásenia sa na workshop:

20.1. 16:00 – 17:30 Link na registráciu
24.2. 16:00 – 17:30 Link na registráciu
24.3. 16:00 – 17:30 Link na registráciu

Zvládanie náročných emócií a ako sa brániť vyhoreniu

Lektor: PhDr. Mária Rusková, MBA, ACC
Termíny a spôsob prihlásenia sa na workshop:
25.1. 16:00 – 18:00 Link na registráciu

Sila kvalitného manažmentu

Lektor: PhDr. Mária Rusková, MBA, ACC
Termíny a spôsob prihlásenia sa na workshop:
16.2. 16:00 – 18:00 Link na registráciu

Empatia a asertivita v zdravotníctve

Lektor: PhDr. Mária Rusková, MBA, ACC
Termíny a spôsob prihlásenia sa na workshop:
9.3. 16.00 – 18.00 Link na registráciu

Budeme sa vedieť orientovať v novej nemocnici?

Lektor: MUDr. Miroslav Halecký, MHA
Termíny a spôsob prihlásenia sa na workshop::
16.3. 16:00 – 17:30 Link na registráciu

 

Tešíme sa na vás na jednom z našich workshopov.