Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory

Nové online workshopy

Budujeme prestížnu nemocnicu založenú na modernej medicínskej technike a inovatívnych medicínskych procesoch, avšak základ všetkého stále tvoria spokojní ľudia a kvalitný manažment.

Dobrým manažérom sa človek stáva a nie rodí. Častokrát to nie je o rozdávaní a plnení úloh, ale tiež o poznaní seba, nových spôsobov vedenia ľudí a o zvládaní náročných situácií.

Vzdelávanie v týchto zručnostiach a uplatňovanie ich krok po kroku je pre nás základ, preto sme sa rozhodli pre odbornú verejnosť zorganizovať interaktívne prednášky práve na tieto témy. Po pozitívnych ohlasoch na workshop Sila kvalitného manažmentu v nemocnici pod vedením PhDr. Márie Ruskovej, MBA, ACC sme sa rozhodli tento workshop zopakovať a doplniť ho ešte o workshop na tému Zvládanie stresu a náročných emócií.

Interaktívnych prednášok sa môžete zúčastniť z pohodlia a bezpečia Vášho domova. Napriek tomu, že nám aktuálna situácia nedovoľuje stretnúť sa osobne a naše workshopy sú „len“ v digitálnej forme, sú vedené interaktívnym štýlom a dávajú priestor zapojiť sa a voľne diskutovať.

Pozrite si ponuku našich online workshopov a pripojte sa podľa inštrukcií, ktoré Vám zašleme.