Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory
porodna asistentka-2

Fyziologický pôrod v Nemocnici Bory bude viesť pôrodná asistentka

Najmodernejšiu nemocnicu na Slovensku plánujeme otvoriť v marci 2023. No už dnes do nej vyberáme sestry i pôrodné asistentky. Otvorenie gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v Nemocnici Bory je naplánované na leto 2023.

Sestra bude partnerom lekára

Veľakrát sa stane, že do nemocnice nastúpia motivované sestry, ktoré sú zo školy naučené, ako by mali v nemocnici pôsobiť. No reálna prax im ten priestor nakoniec nedá. Sestra bude v Nemocnici Bory partnerom lekára a jej kompetencie budú jasne definované.

Pre pôrodné asistentky bude napríklad určite atraktívne, že v súlade s ich kompetenciami budú môcť samostatne viesť fyziologický pôrod v modernom a prívetivom prostredí Nemocnice Bory so zázemím plnohodnotných pôrodných sál. V novej bratislavskej nemocnici bude súčasťou interdisciplinárnej starostlivosti Programu Žena a dieťa pôrodnica novej generácie.

porodnica-bory-porodna-izba

Aká bude Pôrodnica Bory?

Pôrodnica Bory bude disponovať ôsmimi pôrodnými izbami, ktoré budú vybavené nielen prístelkou pre sprevádzajúcu osobu, ale medicínskou technikou v podobe plnohodnotnej pôrodnej sály. V tesnom susedstve pôrodnice bude sekčná operačná sála, ktorá je súčasťou centrálneho operačného traktu. V prípade, že počas pôrodu nastanú komplikácie, po indikovaní lekárom bude možné pôrod ukončiť cisárskym rezom.

Nemocnica Bory sa postará aj o predčasne narodené bábätká, ktorých stav si bude vyžadovať intenzívnu zdravotnú starostlivosť. Na oddelení novorodeneckej jednotky intenzívnej starostlivosti bude možné hospitalizovať dieťatko spoločne s mamičkou v desiatich samostatných izbách.

Aká bude práca pôrodnej asistentky?

Pôrodné asistentky budú v pôrodnici Nemocnice Bory realizovať:

  • Fyziologický pôrod
  • Psychofyzickú prípravu rodičky
  • Príprava pôrodného plánu v spolupráci s budúcou mamičkou
  • Laktačné poradenstvo v spolupráci s neonatologickými sestrami.

Pôrodné asistentky budú mať v Nemocnici Bory k dispozícii aj vzdelávacie centrum a veľmi realistické trenažéry pre priebežný tréning vedenia pôrodu. Takisto ich budeme podporovať v kontinuálnom vzdelávaní.

Nábor sestier do Nemocnice Bory už začal

Pôrodných asistentiek plánuje Nemocnica Bory zamestnať minimálne 33. Každá sestra prechádza pohovorom, počas ktorého obe strany prezentujú svoju víziu, kultúru a hodnoty a snažia sa zistiť vzájomnú kompatibilitu. Na pohovore je prítomná už aj vedúca sestra daného pracoviska, ktorá si takto sama vyberá svoj tím.

Spolu s niektorými úzko špecializovanými sestrami je pôrodných asistentiek na Slovensku nedostatok. Preto si Nemocnica Bory plánuje svoje pôrodné asistentky postupne vychovať.

Vedúci ošetrovateľský tím v Nemocnici Bory tvorí riaditeľka ošetrovateľstva Alena Kendrick, štyri manažérky ošetrovateľstva so svojimi 22 vedúcimi sestrami a štyri nemocničné manažérky zmeny. Okrem sestier najmodernejšia nemocnica na Slovensku hľadá aj ostatný zdravotnícky personál a už dnes vie, že 80 praktických sestier a sanitárov by mali tvoriť ukrajinskí kolegovia.

Spoznajte Nemocnicu Bory už teraz! Vyskúšajte si našu online simuláciu a v nej aj prácu sestry.