Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory
ortopedicka operacia vymena kolenneho klbu s robotickou asistentciou ROSA

Klinický líder pre ortopédiu MUDr. Jozef Almási zrealizoval unikátnu operáciu

Jozef Almási, klinický líder Nemocnice Bory pre ortopédiu, so svojím tímom v dunajskostredskej nemocnici zrealizoval unikátnu operáciu. Išlo o výmenu kolenného kĺbu s asistenciou robotickej technológie ROSA (Robotic Orthopaedic Surgery Assistant).

Ortopedicka operacia

MUDr. Jozef Almási, PhD., MPH je svetovo uznávaný ortopéd. V Nemocnici Bory bude pôsobiť v rámci multiodborového ortopedicko-traumatologicko-rehabilitačného pracoviska, kde bude mať na starosti jeho ortopedickú časť. Počas minulého týždňa so svojím tímom v dunajskostredskej nemocnici uskutočnili vôbec prvé robotické totálne endoprotézy kolena daného typu v strednej a východnej Európe.

Moderná technológia aj v Nemocnici Bory

Moderná robotická technológia ROSA (Robotic Orthopaedic Surgery Assistant) prinesie pacientom nielen zvýšenie kvality zdravotnej starostlivosti, ale aj subjektívnej spokojnosti po operácii kolena. Táto technológia sa budúci rok presunie do novej Nemocnice Bory v Bratislave.

Totálna endoprotéza kolena

Pri totálnej endoprotéze operatér nahrádza už nefunkčný či vážne poškodený kĺb pacienta umelým implantátom. Robotický asistent vypočíta uloženie komponentov implantátu v 3D priestore na základe individuálnej anatómie pacienta. Po naplánovaní a odsúhlasení operatérom robot ROSA prikladá robotické rameno s resekčným blokom na vypreparované koleno a operatér vykonáva naplánované resekcie.

ROSA súčasne s resekciou kontroluje aj presnosť operatéra. Predoperačné plánovanie sa vykonáva na základe štandardných RTG snímok, ktoré sa odosielajú do Kanady a následne sú zadávané robotom alebo bezsnímkovou technológiou bez potreby RTG. Práve túto bezsnímkovú technológiu bude MUDr. Almási so svojím tímom používať aj v Nemocnici Bory. 

Personalizovaná operácia kolena

Táto technológia umožňuje operáciu kolena pre daného pacienta v najvyššej možnej miere personalizovať. Zároveň môže zákrok naplánovať podľa individuálnej osi a uloženia končatiny, ktorá je jedinečná pre každého pacienta. Dosiaľ sme takéto informácie nedokázali získať žiadnou zobrazovacou metódou.

Vďaka robotu ROSA tak vie operatér vykonať veľmi presné rezy a na základe nepretržitých intraoperačných dát sa môže počas operácie objektívnejšie rozhodovať. Využíva sa pritom kinematická a reštrikčne kinematická technika vyvažovania väzov kolena, ktorá sa dá vykonať len touto technológiou.

Máme za sebou prvých sedem operácií, výsledky sú sľubné a pocity nášho tímu excelentné. Veľmi si vážime, že sme sa stali prvými v strednej a východnej Európe, ktorí môžu s touto technolģiou pracovať,“ uviedol Jozef Almási, primár ortopedického oddelenia Nemocnice Svet zdravia Dunajská Streda a zároveň budúci klinický líder Nemocnice Bory pre ortopédiu. 

Unikátna technológia zvyšuje spokojnosť pacientov

Prvýkrát bola ROSA využitá v marci roku 2019 v Spojených arabských emirátoch. Francúzsku technológiu, ktorú neustále vyvíja medzinárodný tím, odvtedy americká firma Zimmer Biomet rozšírila na viac ako 400 pracovísk najmä v Spojených štátoch a západnej Európe. Prvotne bola vytvorená pre operácie mozgu a budúci rok sa má rozšíriť aj o operácie bedrového kĺbu.

Benefity pre pacienta

V súčasnosti pribúdajú klinické dôkazy, ktoré podporujú aplikáciu roboticky asistovaných prístupov k artroplastike kolena:

  • lepšia funkčnosť kĺbu,
  • nižšia miera pooperačnej bolestivosti a užívania analgetík,
  • vyššia spokojnosť pacientov s operáciou,
  • lepšie funkčné výsledky,
  • nižšia miera poškodenia kostí a mäkkých tkanív vďaka zlepšenej presnosti vyváženia, rezov kostí a následného umiestnenia implantátov.

Presnejšie umiestnenie implantátu pri artroplastike kolena sa môže prejaviť aj v lepšej životnosti implantátu a pooperačná hospitalizácia sa skracuje. Využiť robotického asistenta môže operatér pri každej výmene kolenného kĺbu, prioritne je však vhodný pre komplikovanejšie prípady a aktívnych pacientov, ktorí majú vysoké nároky na pohyblivosť kolena. Využitie danej technológie pri totálnej endoprotéze kolenného kĺbu zatiaľ zdravotné poisťovne neuhrádzajú.

Moderná technológia ROSA aj v Nemocnici Bory

Modernú technológiu bude následne využívať nová Nemocnica Bory v Bratislave, ktorá otvorí pre pacientov prvé pracoviská v marci budúceho roka. Do Borov sa presunie aj časť robotického tímu dunajskostredskej nemocnice a prvé operácie s využitím robota ROSA by sa mohli v novej bratislavskej nemocnici uskutočniť už v máji 2023.