Mammacentrum komplexna starostlivost o prsniky rakoviny prsnika

Mammacentrum Bory

Mammacentrum Bory

Nemocnica Bory otvorila Mammacentrum. Ide o komplexné pracovisko starostlivosti o prsníky. Čakacie doby na jednotlivé vyšetrenia sa skrátia a celá liečba prebehne na jednom mieste.

Pacientka pri jednej návšteve v mammacentre absolvuje celkovú diagnostiku prípadného nálezu aj spolu s biopsiou. Nasleduje operácia, možná liečba a v prípade potreby aj plastická chirurgia.

Pacientkám poskytujeme celkovú starostlivosť:

 • od samotnej diagnostiky,
 • chirurgickej operácie,
 • onkologickej liečby, kde vykonávame chemoterapiu, rádioterapiu a nukleárnu medicínu,
 • až po rekonštrukčné výkony pod záštitou plastického chirurga.

Skrátenie doby od zachytenia pozitívneho nálezu na prsníku po začatie liečby pacientky je kľúčové.

mammacentrum komplexna starostlivost o prsniky rakoviny prsnika

Komplexná liečba pacienta

Prednosťou Mammacentra Bory je komplexné vyšetrenie každej pacientky už pri prvej návšteve. Pacientke, ktorá prišla na vyšetrenie prsníkov a počas vyšetrenia sme jej objavili na prsníku podozrivý nález s potrebou ďalšieho doplnenia vyšetrení alebo biopsie, ihneď ponúkame ich doplnenie. Vďaka tomu pacientka nemusí čakať na ďalší termín ani si vybavovať novú žiadanku.

V prípade pozitívneho nálezu je pacientka Mammacentra Nemocnice Bory:

 1. Odoslaná na mamárnu ambulanciu k špecialistke na prsníkovú chirurgiu MUDr. Marte Marcinovej PhD., ktorá ju komplexne vyšetrí.
 2. Následne je pacientkin prípad predstavený na multidisciplinárnej komisii, kde jej nález posudzuje mamologický multidisciplinárny tím odborníkov zastúpený lekármi z odborností rádiológia, chirurgia, onkológia, gynekológia, patológia, radiačná onkológia a nukleárna medicína.
 3. V prípade potreby je súčasťou komisie aj plastický chirurg.
 4. Vďaka multidisciplinárnej komisii dochádza k čo najefektívnejšiemu manažovaniu pacientky.

Kto sa môže objednať na vyšetrenie?

Na vyšetrenie prsníkov sa môže objednať každá pacientka, ktorá je odoslaná v rámci preventívnej prehliadky gynekológom alebo si nahmatala na prsníku neobvyklý nález. Samozrejme, objednať sa môžu aj muži, ak si na prsníku objavili nezvyčajný útvar.

Mamografické vyšetrenie je určené hlavne pre ženy vo veku od 45 rokov, kedy na vyšetrenie posiela gynekológ so žiadankou každé dva roky. V prípade potreby prichádzajú ženy so žiadankou od gynekológa aj v skoršom veku. Mamografické pracovisko v Nemocnici Bory nie je zatiaľ zaradené medzi skríningové pracoviská, kam sa môže zaradiť až po ročnej prevádzke.

Ako sa môžete objednať na vyšetrnie?

 • Telefonická rezervácia termínu na čísle 0950 105 510 v čase od 13.00 do 15.00 h.
 • Rezervácia termínu osobne na recepcii nemocnice v čase od 7.30 do 14.00 h.
mammacentrum komplexna starostlivost o prsniky rakoviny prsnika 9

Technologické vybavenie Mammacentra

Nemocnica Bory disponuje dvoma mamografickými prístrojmi od značky Siemens Healthineers s možnosťou biopsie prsníka. Prístroje sú vybavené špičkovým softvérom, ktorý počas vyšetrenia automaticky vyhodnocuje optimálnu silu kompresie prsníka vzhľadom k veľkosti prsníka. V praxi to znamená, že prístroj redukuje dávku žiarenia a taktiež zvyšuje komfort pacientky pri samotnom vyšetrení.

Jeden z mamografických prístrojov dokáže technicky vykonať mamografiu aj s opakovaným snímkovaním vo viacerých uhloch. Tomosyntéza umožňuje hodnotiacemu lekárovi prezrieť mamografickú snímku vo viacerých vrstvách a odhalí aj ložisko, ktoré by mohlo byť pri štandardnej mamografickej snímke prekryté.

Rádiodiagnostické pracovisko

Na rádiodiagnostickom pracovisku v Nemocnici Bory sú k dispozícií aj dva prístroje magnetickej rezonancie, ktoré sú vybavené diagnostickými aj bioptickými prsníkovými cievkami, čo umožňuje vykonať nielen diagnostiku, ale aj biopsiu podozrivých ložísk pod MR navigáciou. Aj toto je jeden z predpokladov komplexného prsníkového centra.

Prístrojová technika je doplnená aj o ultrazvukové vyšetrenia prsníkov a vákuovú mamotómiu, ktorá umožňuje vykonávanie vákuovej biopsie. To znamená odobratie vzorky tkaniva z podozrivého ložiska prsníka. V prípade malého ložiska aj odobratie celého ložiska pod mamografickou alebo MR kontrolou.

mammacentrum komplexne vysetrenia a liecba nadorov prsnika
MUDr. Marta Marcinová

Tím Mammacentra

Mamodiagnostický tím tvoria rádiológovia venujúci sa roky prsníkovej diagnostike:

 • MUDr. Andrej Pápay,
 • MUDr. Erika Galová,
 • MUDr. Monika Kozárová,
 • MUDr. Anna Hyžová.

Pre pacientky je k dispozícii aj Chirurgická mamárna ambulancia pod vedením MUDr. Marty Marcinovej PhD.

Informácie pre pacientky

Mamárna ambulancia

Pracovisko rádiodiagnostiky