Nemocnica bory_MRI prirprava na otvorenie nemocnice

Pracovisko rádiodiagnostiky

RÁDIODIAGNOSTICKÉ PRACOVISKO NEMOCNICE BORY

Rádiodiagnostické pracovisko Nemocnice Bory je vybavené najmodernejšou zobrazovacou technikou, ktorá umožní vykonávať na pracovisku komplexnú škálu zobrazovacích vyšetrení, vrátane tých najnáročnejších.

Aktuálne z portfólia diagnostických výkonov ponúkame našim pacientom

 • skiaskopické a skiagrafické vyšetrenia na digitálnych  rontgenových prístrojoch,
 • ultrasonografické vyšetrenia (USG),
 • vyšetrenia počítačovou tomografiou (CT),
 • vyšetrenia magnetickou rezonanciou (MR).
pracovisko radiodiadnostiky MRI

DIGITÁLNE ÚLOŽISKO

Nemocnica Bory je plne digitalizovaná so spoločným úložiskom. Ide o unikátny softvér Syngo Carbon. Majú ho v súčasnosti len dve pracoviská v strednej Európe a Rádiodiagnostika Nemocnice Bory ním bude disponovať ako prvá na Slovensku.

Budú v ňom komplexne uložené všetky dáta, nielen tie rádiologické, ale od klinických pracovísk až po patológiu. Nahrávky, fotografie, obrazové záznamy z operačných a endoskopických sál tak vytvoria kompletnú databázu pacienta.

Rádiodiagnostické prístroje sú podporované umelou inteligenciou, ktorá umožňuje presnejšiu diagnostiku so zníženou záťažou pre pacienta.

KRATŠIA DĹŽKA VYŠETRENÍ

Vďaka zakúpeným akceleračným technikám sa výrazne skráti aj celková dĺžka vyšetrení pacienta, čím sa zníži jeho prípadný diskomfort v magnetickom poli. Zároveň zvýšime dostupnosť vyšetrení pre pacientov. Prioritou budú najmä onkologickí pacienti, ktorí sa budú môcť dostať na potrebné vyšetrenie včas.

KOMPLEXNÝ DIAGNOSTICKÁ STAROSTLIVOSŤ

Onkologický pacient dostane v Nemocnici Bory komplexnú diagnostickú starostlivosť, aj vďaka úzkej spolupráci rádiodiagnostiky s rádioterapiou a pracoviskom nukleárnej medicíny.

VÝKONY REALIZOVANÉ NA NAŠICH PRACOVISKÁCH

 • MR mozgu vrátane pokročilých techník zobrazovania
 • MR miechy
 • MR krčnej, hrudnej a driekovej chrbtice
 • MR kĺbov dolných končatín - nohy, členka, kolena, bedrových
 • MR kĺbov horných končatín - ruky, zápästia, lakťa, ramena
 • MR sakroiliakálnych kĺbov
 • MR temporomandibulárnych kĺbov
 • Multiparametrické hodnotenie kĺbnej chrupavky
 • MR artrografia ramena
 • MR pečene, pankreasu, MRCP
 • MR elastografia pečene
 • Multiparametrické MR pečene vrátane merania tuku a železa
 • MR obličiek a nadobličiek
 • MR urografia
 • Multiparametrické MR prostaty
 • Multiparametrické MR mozgu
 • MR enterografia, MR kolonografia
 • MR rekta
 • MR fistulografia
 • MR ženskej panvy
 • MR močového mechúra
 • MR defekografia
 • MR prsníkov
 • Kontrastná a nekontrastná MR angiografia vrátane 4D MRA

 • USG brucha
 • USG ciev
 • USG mäkkých častí
 • USG prsníkov
 • USG krku
 • USG kĺbov a muskuloskeletálneho systému

 • USG prsníkov
 • Mamografia prsníkov
 • MR prsníkov
 • Biopsia a aspirácia prsníkov
 • Posúdenie nálezu multidisciplinárym tímom odborníkov
 • Dispenzarizácia pacientiek so zhurbným nádorom prsníka
 • Komplexná predoperačná starostlivosť
 • Preventívna starostlivosť

 • RTG pasáž ezofágom
 • RTG pasáž žalúdka a duodena
 • RTG iv urografia
 • RTG retrogradná cystografia
 • RTG fistulografia
 • RTG hltací akt
 • RTG hrudníka, lebky, kostí, kĺbov, chrbtice, abdomenu
 • RTG pri lôžku mobilným rontgenom
 • RTG skiaskopia na operačnej sále

AKO SA MÔŽE PACIENT OBJEDNAŤ?

RTG vyšetrenia nevyžadujú objednanie, vykonávajú sa na počkanie v pracovných dňoch v čase 7:30 - 14:00 h.

Objednať na CT, sono, mamo vyšetrenie sa môžete počas pracovných dní:

 • Telefonická rezervácia termínu na čísle 0950 105 510 počas pracovných dní  v čase od 10.00 do 15.30 h.
 • Rezervácia termínu osobne na recepcii nemocnice v čase od 7.30 do 14.00 h.

UPOZORNENIE: Kapacity pracoviska magentickej rezonencie MR momentálne slúžia len pre interné účely nemocnice.

Ako napríklad pre hospitalizovaných pacientov alebo pacientov smerovaných z ambulancií a urgentného príjmu našej nemocnice. Z tohto dôvodu je pozastavená rezervácia termínov na magnetickú rezonanciu pre pacientov s externou žiadankou.

Vysetrenie MRI Nemocnica Bory

Objednanie na vyšetrenie na pracovisko rádiológie

Pre objednanie na vyšetrenie je potrebné mať žiadanku vypísanú špecialistom. Vyškolený personál vás informuje o potrebnej príprave na vyšetrenie a vyšetrovacom postupe.

Pred realizáciou samotného vyšetrenia bude potrebné vypísať informovaný súhlas pacienta a dotazník bezpečnosti k danému vyšetreniu, ktoré budú čoskoro dostupné aj na web stránke. Ak ste boli na predchádzajúcom zobrazovacom vyšetrení na inom pracovisku, bude potrebné doniesť si so sebou na vyšetrenie obrazovú dokumentáciu na CD.

TÍM RÁDIODIAGNOSTICKÉHO PRACOVISKA

Všetky vyšetrenia realizuje vyškolený zdravotnícky personál pozostávajúci zo skúsených lekárov, špecialistov v odbore rádiológia, kvalifikovaných  rádiologických technikov a zdravotných sestier pod vedením primárky MUDr. Anny Šebovej.

 • Vedúci rádiologický technik je Bc. Maroš Vaško MPH.
 • Intervenčnú rádiologiu zastrešuje MUDr. Magdaléna Mižičková.
pracovisko radiodiagnostiky- mri primarka sebova

MAMMACENTRUM BORY

Nemocnica Bory otvorila Mammacentrum. Ide o komplexné pracovisko starostlivosti o prsníky. Čakacie doby na jednotlivé vyšetrenia sa skrátia a celá liečba prebehne na jednom mieste.

Pacientka pri jednej návšteve v mammacentre absolvuje celkovú diagnostiku prípadného nálezu aj spolu s biopsiou. Nasleduje operácia, možná liečba a v prípade potreby aj plastická chirurgia.

Pracovisko disponuje dvomi mamografickými prístrojmi – Siemens Mammomat Inspiration v odlišnej konfigurácii s tomosyntézou a možnosťou biopsie prsníka umožňujúce komplexnú liečbu v Mammacentre Nemocnice Bory.

Pozrite si Mammacentrum Bory

TÍM MAMMACENTRA

Mamodiagnostický tím tvoria rádiológovia venujúci sa roky prsníkovej diagnostike:

 • MUDr. Andrej Pápay,
 • MUDr. Monika Kozárová,
 • MUDr. Alena Havranová.

Technici Mammacentra Nemocnice Bory

 • Bc. Kristína Chrenštová
 • Bc. Aneta Belayová

Pre pacientky je k dispozícii aj Chirurgická mamárna ambulancia pod vedením MUDr. Marty Marcinovej PhD.

SONO, ULTRAZVUK A RTG PRACOVISKO

Rádiodiagnostické pracovisko Nemocnice Bory je moderne vybavené pracovisko, ktoré poskytne bezpečnú a kvalitnú rádiodiagnostiku vďaka modernému vybaveniu:

 • dvomi vyšetrovacími miestnosťami s RTG prístrojmi pre bežnú potrebu snímkovania a fluoroskopiu
 • 8 mobilnými RTG prístrojov s C ramenom,
 • mobilným RTG prístrojom pre potreby intenzívnej starostlivosti,
 • štyri ultrazvukové prístroje v najvyššej triede od firmy GE,
 • 3D röntgenový prístroj - O rameno, ktorí používajú neurochirurgovia Nemocnice Bory.

NÁŠ TÍM

Tím RTG a ultrazvukového pracoviska tvoria:

 • MUDr. Nikoleta Jakubíková
 • MUDr. Dávid Kubec
 • Dr. Alexey Komarov

Technici

 • Bc. Dalibor Pružinec
 • Bc. Chraščová Marcela
 • Bc. Nikola Múdra
 • Bc. Viktória Chudá
 • Lukáš Zambo

Technici na operačných sálach

 • Bc. Gažík Dárius
 • Andrea Vargová
 • Miroslava Zimanová

MR PRACOVISKO

Moderne koncipované pracovisko disponuje dvomi prístrojmi magnetickej rezonancie od firmy Siemens Healthineers.

 • 1,5-teslový Magnetom Altea - tento MR prístroj disponuje softvérom na báze umelej inteligencie a Biomatrix technológiou, ktorá sa prispôsobí individuálnym parametrom vyšetrovaného pacienta.
 • 3-teslový Magnetom Vida, ktorý na  v triede veľkosti magnetického poľa 3T dosahuje najväčšie zorné pole 55 x 55 x 50 cm.

K dosiahnutiu kvalitných MR výstupov magnetickej rezonanci prispieva aj využitie umelej inteligencie.

Pracovisko je tiež kompletne pripravené na pokročilé MR vyšetrenia v oblasti neurorádiológie ako napr.funkčné MR mozgu, MR traktografie, 3D spektroskopie či pokročilé perfúzne techniky.

NÁŠ TÍM

Tím MR pracoviska:

 • MUDr. Michaela Husárová
 • MUDr. Katarína Sláviková
 • MUDr. Katarína Sekerešová, MPH
 • MUDr. Zuzana Lišková, MPH
 • MUDr. Peter Packa

Technici

 • Bc. Vladimíra Jánošíková
 • Mgr. Diana Vulganová
 • Bc. Dávid Želinský

CT PRACOVISKO

CT pracovisko Nemocnie Bory je vybavené dvomi modernými prístrojmi pre počítačovú tomografiu:

 • CT Siemens SOMATOM go.TOP ktorý je  určený najmä na rýchle vyšetrenie pacientov urgentnej medicíny.
 • CT od firmy Canon Genesis ONE je určený pre potreby intervenčnej rádiológie a je priamo prepojené s crash-room urgentu.

NÁŠ TÍM

Tím CT pracoviska:

 • MUDr. Ivana Barakat
 • MUDr. Mgr. Naďa Jankelová, MBA
 • MUDr. Alena Havranová
 • Dr. Nataliia Kustová
 • MUDr. Dušana Drobná

Technici

 • Bc. Dominik Leššo
 • Bc. Miroslav Blaho
 • Mgr. Nikola Nemergutová

Dôležité dokumenty na stiahnutie

POKYNY PRE PRÍPRAVU PACIENTOV

MR VYŠETRENIE

POKYNY PRE PRÍPRAVU PACIENTOV

CT VYŠETRENIE

POKYNY PRE PRÍPRAVU PACIENTOV

Ultrazvuk, kontrastná látka, skiaskopické vyšetrenie

Pred vyšetrením je potrebné vyplniť dotazníky

DOTAZNÍK

CT VYŠETRENIE

DOTAZNÍK

MR VYŠETRENIE

DOTAZNÍK

MAMOGRAFIA

Žiadanky na vyšetrenia

ŽIADANKA NA VYŠETRENIE

CT VYŠETRENIE

ŽIADANKA NA VYŠETRENIE

MR VYŠETRENIE

ŽIADANKA NA VYŠETRENIE

MAMO VYŠETRENIE

ŽIADANKA NA VYŠETRENIE

RTG VYŠETRENIE

ŽIADANKA NA VYŠETRENIE

USG VYŠETRENIE