Nemocnica bory_MRI prirprava na otvorenie nemocnice

Pracovisko rádiodiagnostiky

Rádiodiagnostické pracovisko Nemocnice Bory

Rádiodiagnostické pracovisko Nemocnice Bory je vybavené najmodernejšou zobrazovacou technikou, ktorá umožní vykonávať na pracovisku komplexnú škálu zobrazovacích vyšetrení, vrátane tých najnáročnejších.

Aktuálne z portfólia diagnostických výkonov ponúkame našim pacientom 

 • skiaskopické a skiagrafické vyšetrenia na digitálnych  rontgenových prístrojoch,
 • ultrasonografické vyšetrenia (USG),
 • vyšetrenia počítačovou tomografiou (CT),
 • vyšetrenia magnetickou rezonanciou (MR).

Všetky vyšetrenia realizuje vyškolený zdravotnícky personál pozostávajúci zo skúsených lekárov, špecialistov v odbore rádiológia, kvalifikovaných  rádiologických technikov a zdravotných sestier pod vedením primárky MUDr. Anny Šebovej.

pracovisko radiodiadnostiky MRI
Vysetrenie MRI Nemocnica Bory

Ako sa môže pacient objednať na vyšetrenie?

RTG vyšetrenia nevyžadujú objednanie, vykonávajú sa na počkanie v pracovných dňoch v čase 7:30 - 14:00 h.

Objednať na CT, sono, mamo vyšetrenie sa môžete počas pracovných dní:

 • Telefonická rezervácia termínu na čísle 0950 105 510 počas pracovných dní  v čase od 10.00 do 15.30 h.
 • Rezervácia termínu osobne na recepcii nemocnice v čase od 7.30 do 14.00 h.

Upozornenie: 

Kapacity pracoviska magentickej rezonencie MR momentálne slúžia len pre interné účely nemocnice, ako napríklad pre hospitalizovaných pacientov alebo pacientov smerovaných z ambulancií a urgentného príjmu našej nemocnice. Z tohto dôvodu je pozastavená rezervácia termínov na magnetickú rezonanciu.

MEDICÍNSKE VYBAVENIE

 • dva MR prístroje magnetickej rezonancie (1,5-teslový Magnetom Altea - tento MR prístroj disponuje softvérom na báze umelej inteligencie a Biomatrix technológiou, ktorá sa prispôsobí individuálnym parametrom vyšetrovaného pacienta a 3-teslový Magnetom Vida, ktorý na  v triede veľkosti magnetického poľa 3T dosahuje najväčšie zorné pole 55 x 55 x 50 cm. K dosiahnutiu kvalitných MR výstupov magnetickej rezonanci prispieva aj využitie umelej inteligencie.) od firmy Siemens Healthineers
 • dva CT prístroje (Siemens SOMATOM go.TOP, určený najmä na rýchle vyšetrenie pacientov urgentnej medicíny Canon Genesis ONE, určený pre potreby intervenčnej rádiológie), ktoré sú priamo prepojené s crash-room urgentu
 • dva mamografické prístroje – Siemens Mammomat Inspiration v odlišnej konfigurácii s tomosyntézou a možnosťou biopsie prsníka umožňujúce komplexnú liečbu v Mammacentre nemocnice Bory
 • dve vyšetrovacie miestnosti s RTG prístrojmi pre bežnú potrebu snímkovania a fluoroskopiu
 • 8 mobilných RTG prístrojov s C ramenom, mobilným RTG prístrojom pre potreby intenzívnej starostlivosti
 • štyri ultrazvukové prístroje v najvyššej triede od firmy GE
Nuklearna medicina MRI vysetrenie
pracovisko radiodiagnostiky- mri primarka sebova

Objednanie na vyšetrenie na pracovisko rádiológie

Pre objednanie na vyšetrenie je potrebné mať  žiadanku vypísanú špecialistom. Vyškolený personál vás informuje o potrebnej príprave na vyšetrenie a vyšetrovacom postupe.

Pred realizáciou samotného vyšetrenia bude potrebné vypísať informovaný súhlas pacienta a dotazník bezpečnosti k danému vyšetreniu, ktoré budú čoskoro dostupné aj na web stránke. Ak ste boli na predchádzajúcom zobrazovacom vyšetrení na inom pracovisku, bude potrebné doniesť si so sebou na vyšetrenie obrazovú dokumentáciu na CD.

DIGITÁLNE ÚLOŽISKO

Nemocnica Bory je plne digitalizovaná so spoločným úložiskom. Ide o unikátny softvér Syngo Carbon. Majú ho v súčasnosti len dve pracoviská v strednej Európe a Rádiodiagnostika Nemocnice Bory ním bude disponovať ako prvá na Slovensku.

Budú v ňom komplexne uložené všetky dáta, nielen tie rádiologické, ale od klinických pracovísk až po patológiu. Nahrávky, fotografie, obrazové záznamy z operačných a endoskopických sál tak vytvoria kompletnú databázu pacienta.

Rádiodiagnostické prístroje sú podporované umelou inteligenciou, ktorá umožňuje presnejšiu diagnostiku so zníženou záťažou pre pacienta.

KRATŠIA DĹŽKA VYŠETRENÍ

Vďaka zakúpeným akceleračným technikám sa výrazne skráti aj celková dĺžka vyšetrení pacienta, čím sa zníži jeho prípadný diskomfort v magnetickom poli. Zároveň zvýšime dostupnosť vyšetrení pre pacientov. Prioritou budú najmä onkologickí pacienti, ktorí sa budú môcť dostať na potrebné vyšetrenie včas.

Komplexná diagnostická starostlivosť

Onkologický pacient dostane v Nemocnici Bory komplexnú diagnostickú starostlivosť, aj vďaka úzkej spolupráci rádiodiagnostiky s rádioterapiou a pracoviskom nukleárnej medicíny.

Dôležité dokumenty na stiahnutie

POKYNY PRE PRÍPRAVU PACIENTOV

MR VYŠETRENIE

POKYNY PRE PRÍPRAVU PACIENTOV

CT VYŠETRENIE

POKYNY PRE PRÍPRAVU PACIENTOV

Ultrazvuk, kontrastná látka, skiaskopické vyšetrenie

ŽIADANKA NA VYŠETRENIE

MR VYŠETRENIE

ŽIADANKA NA VYŠETRENIE

CT VYŠETRENIE

Pred vyšetrením je potrebné vyplniť dotazníky

DOTAZNÍK

CT VYŠETRENIE

DOTAZNÍK

MR VYŠETRENIE

DOTAZNÍK

MAMOGRAFIA