Pracovisko rádiodiagnostiky Nemocnica Bory

 Radiodiagnosticke pracovicko MRI, CT, USG,

Rádiodiagnostické pracovisko Nemocnice Bory je vybavené najmodernejšou zobrazovacou technikou, ktorá umožní vykonávať na pracovisku komplexnú škálu zobrazovacích vyšetrení, vrátane tých najnáročnejších.

Aktuálne z portfólia diagnostických výkonov ponúkame našim pacientom skiaskopické a skiagrafické vyšetrenia na digitálnych  rontgenových prístrojoch, ultrasonografické vyšetrenia (USG)  a vyšetrenia počítačovou tomografiou (CT) a magnetickou rezonanciou (MR).

Všetky vyšetrenia realizuje vyškolený zdravotnícky personál pozostávajúci zo skúsených lekárov, špecialistov v odbore rádiológia, kvalifikovaných  rádiologických technikov a zdravotných sestier pod vedením primárky MUDr. Anny Šebovej.

Ako sa môže pacient objednať na vyšetrenie?

Objednať na vyšetrenie sa môžete počas pracovných dní:

  • Telefonická rezervácia termínu na čísle 0950 105 510 v čase od 13.00 do 15.00 h.
  • Rezervácia termínu osobne na recepcii nemocnice v čase od 7.30 do 14.00 h.

Upozornenie: Počas septembra nie je možná telefonická rezervácia na MR vyšetrenie.

MEDICÍNSKE VYBAVENIE

  • dva MR prístroje (1,5-teslový Magnetom Altea a 3-teslový Magnetom Vida) od firmy Siemens Healthineers
  • dva CT prístroje (Siemens SOMATOM go.TOP, určený najmä na rýchle vyšetrenie pacientov urgentnej medicíny Canon Genesis ONE, určený pre potreby intervenčnej rádiológie), ktoré sú priamo prepojené s crash-room urgentu
  • dva mamografické prístroje – Siemens Mammomat Inspiration v odlišnej konfigurácii s tomosyntézou a možnosťou biopsie prsníka
  • dve vyšetrovacie miestnosti s RTG prístrojmi pre bežnú potrebu snímkovania a fluoroskopiu
  • 8 mobilných RTG prístrojov s C ramenom, mobilným RTG prístrojom pre potreby intenzívnej starostlivosti
  • štyri ultrazvukové prístroje v najvyššej triede od firmy GE

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Pre objednanie na vyšetrenie je potrebné mať  žiadanku vypísanú špecialistom. Vyškolený personál Vás informuje o potrebnej príprave na vyšetrenie a vyšetrovacom postupe.

Pred realizáciou samotného vyšetrenia bude potrebné vypísať informovaný súhlas pacienta a dotazník bezpečnosti k danému vyšetreniu, ktoré budú čoskoro dostupné aj na web stránke. Ak ste boli na predchádzajúcom zobrazovacom  vyšetrení na inom pracovisku, bude potrebné doniesť si so sebou na vyšetrenie obrazovú dokumentáciu na CD.

DIGITÁLNE ÚLOŽISKO

Nemocnica Bory je plne digitalizovaná so spoločným úložiskom. Ide o unikátny softvér Syngo Carbon. Majú ho v súčasnosti len dve pracoviská v strednej Európe a Rádiodiagnostika Nemocnice Bory ním bude disponovať ako prvá na Slovensku.

Budú v ňom komplexne uložené všetky dáta, nielen tie rádiologické, ale od klinických pracovísk až po patológiu. Nahrávky, fotografie, obrazové záznamy z operačných a endoskopických sál tak vytvoria kompletnú databázu pacienta.

Rádiodiagnostické prístroje sú podporované umelou inteligenciou, ktorá umožňuje presnejšiu diagnostiku so zníženou záťažou pre pacienta.

KRATŠIA DĹŽKA VYŠETRENÍ

Vďaka zakúpeným akceleračným technikám sa výrazne skráti aj celková dĺžka vyšetrení pacienta, čím sa zníži jeho prípadný diskomfort v magnetickom poli. Zároveň zvýšime dostupnosť vyšetrení pre pacientov. Prioritou budú najmä onkologicki pacienti, ktorí sa budú môcť dostať na potrebné vyšetrenie včas.

Komplexná diagnostická starostlivosť

Onkologický pacient dostane v Nemocnici Bory komplexnú diagnostickú starostlivosť, aj vďaka úzkej spolupráci rádiodiagnostiky s rádioterapiou a pracoviskom nukleárnej medicíny.

Informácie pre pacienta

POKYNY PRE PRÍPRAVU PACIENTOV

RÁDIOLOGICKÉ VYŠETRENIE

POKYNY PRE PRÍPRAVU PACIENTOV

KONTRASTNÁ LÁTKA
Objednajte sa k nám