Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory
Mammacentrum komplexna starostlivost o prsniky rakoviny prsnika

Nemocnica Bory otvára Mammacentrum

Nemocnica Bory otvára Mammacentrum. Ide o komplexné pracovisko starostlivosti o prsníky.

Mammacentrum Bory

Je nám potešením, že počas ružového októbra, kedy si pripomíname dôležitosť prevencie rakoviny prsníka, Nemocnica Bory otvára Mammacentrum. Ide o komplexné prsníkové centrum, ktoré zastrešuje celkovú starostlivosť od samotnej diagnostiky, chirurgickej operácie, onkologickej liečby až po plastickú chirurgiu.

Naším cieľom je zvýšiť dostupnosť kvalitnej liečby pre pacientov s karcinómom prsníka, ktorého výskyt na Slovensku sa neustále zvyšuje,“ uviedol Ľuboš Lopatka, generálny riaditeľ Nemocnice Bory. 

mammacentrum komplexna starostlivost o prsniky rakoviny prsnika

Komplexná liečba pacientov s rakovinou prsníka

Nové Mammacentrum v Nemocnici Bory sa vyrovnáva najvyšším pracoviskám nie len čo sa diagnostiky týka, ale aj v rámci celej onkologickej liečby. V rámci nej vykonávame chemoterapiu, rádioterapiu a nukleárnu medicínu.

Nesmierne sa tešíme, že keď sem pacientky prídu, vieme ich liečiť, operovať aj stabilizovať. Jednoducho sme konečné vrcholové pracovisko,“ povedala Anna Šebová, klinický líder pre úsek rádiodiagnostiky Nemocnice Bory.

Vyšetrenie prsníkov

Na vyšetrenie prsníkov sa môže objednať každá pacientka, ktorá je odoslaná v rámci preventívnej prehliadky gynekológom, alebo si nahmatala na prsníku neobvyklý nález. Samozrejme, objednať sa môžu aj muži, ak si na prsníku objavili nezvyčajný útvar.

„Prednosťou Mammacentra Bory je komplexné vyšetrenie každej pacientky, už pri prvej návšteve. Pacientke, ktorá prišla na vyšetrenie prsníkov, a ktorej sme počas vyšetrenia objavili na prsníku podozrivý nález s potrebou ďalšieho doplnenia vyšetrení alebo biopsie, ihneď ponúkame ich doplnenie. Vďaka tomu pacientka nemusí čakať na ďalší termín ani si vybavovať novú žiadanku,“ vysvetlil Andrej Pápay, certifikovaný mamodiagnostik na úseku rádiodiagnostiky Nemocnice Bory.

Mamografické vyšetrenie

Mamografické vyšetrenie je určené hlavne pre ženy vo veku od 45 rokov, kedy na vyšetrenie posiela gynekológ so žiadankou každé dva roky. V prípade potreby prichádzajú ženy so žiadankou od gynekológa aj v skoršom veku.

Mamografické pracovisko v Nemocnici Bory nie je zatiaľ zaradené medzi skríningové pracoviská, kam sa môže zaradiť až po ročnej prevádzke.

Cesta pacienta v mamacentre

Skrátenie doby od zachytenia pozitívneho nálezu na prsníku po začatie liečby pacientky je kľúčové. Mammacentrum Bory nastavilo cestu pacientky tak, aby bol čas od prvého stretnutia s pacientkou, po operáciu prsníkového nálezu skrátený na minimum. Okrem chirurgickej liečby sa v Nemocnici Bory vykonáva aj onkologická liečba. V prípade potreby sú k dispozícií aj rekonštrukčné výkony pod záštitou plastického chirurga.

  1. V prípade pozitívneho nálezu je pacientka Mammacentra Nemocnice Bory odoslaná na mamologickú ambulanciu k špecialistke na prsníkovú chirurgiu MUDr. Marte Marcinovej, PhD., ktorá ju komplexne vyšetrí.
  2. Následne je pacientkin prípad predstavený na multidisciplinárnej komisii, kde jej nález posudzuje mamologický multidisciplinárny tím odborníkov zastúpený lekármi z odborností rádiológia, chirurgia, onkológia, gynekológia, patológia, radiačná onkológia a nukleárna medicína.
  3. V prípade potreby je súčasťou komisie aj plastický chirurg.
  4. Vďaka multidisciplinárnej komisii dochádza k čo najefektívnejšiemu manažovaniu pacientky.

mammacentrum komplexna starostlivost o prsniky rakoviny prsnika 9

Technologické vybavenie Mammacentra Bory

Nemocnica Bory disponuje dvoma mamografickými prístrojmi od značky Siemens Healthineers s možnosťou biopsie prsníka. Prístroje sú vybavené špičkovým softvérom, ktorý počas vyšetrenia automaticky vyhodnocuje optimálnu silu kompresie prsníka vzhľadom k veľkosti prsníka. V praxi to znamená, že prístroj redukuje dávku žiarenia a taktiež zvyšuje komfort pacientky pri samotnom vyšetrení.

Jeden z mamografických prístrojov dokáže technicky vykonať mamografiu aj s opakovaným snímkovaním vo viacerých uhloch. Tomosyntéza umožňuje hodnotiacemu lekárovi prezrieť mamografickú snímku vo viacerých vrstvách a odhalí aj ložisko, ktoré by mohlo byť pri štandardnej mamografickej snímke prekryté.

Rádiodiagnostické pracovisko

Na rádiodiagnostickom pracovisku v Nemocnici Bory sú k dispozícií aj dva prístroje magnetickej rezonancie, ktoré sú vybavené diagnostickými aj bioptickými prsníkovými cievkami, čo umožňuje vykonať nielen diagnostiku, ale aj biopsiu podozrivých ložísk pod MR navigáciou. Aj toto je jeden z predpokladov komplexného prsníkového centra.

Prístrojová technika je doplnená aj o ultrazvukové vyšetrenia prsníkov a vákuovú mamotómiu, ktorá umožňuje vykonávanie vákuovej biopsie. To znamená odobratie vzorky tkaniva z podozrivého ložiska prsníka. V prípade malého ložiska aj odobratie celého ložiska pod mamografickou alebo MR kontrolou.