Ortopedicko traumatologicke oddelenie Nemocnica Bory program

Špecializácia na úrazy hlavy
a pohybového ústrojenstva

Ortopedicko traumatologický
program

Ortopedicko traumatologický program je zameraný predovšetkým na monotraumy, čiže poranenia jedného orgánového systému alebo časti tela, ktorých je absolútna väčšina. Najčastejšie sú to úrazy pohybového ústrojenstva a hlavy, ktoré sa môžu stať pri športovaní, ale aj pri bežných činnostiach.

Nemocnica Bory_Ortopedicko traumatologicky program_Urazy hlavy a pohyboveho ustrojenstva

Urgentný príjem a pohotovosť

Ako vyzerá v novej nemocnici ošetrenie takéhoto akútneho pacienta?

Pri projektovaní budovy sme si dali záležať na tom, aby jeho klinická trasa bola čo najkratšia a všetku potrebnú zdravotnú starostlivosť dostal čo najskôr. Ak bude pacient v ohrození života, na urgentnom príjme v moderne vybavenej resuscitačnej miestnosti (tzv. crash room) sa pri ňom stretne resuscitačný tím, ktorý zastabilizuje jeho životné funkcie.

Už tu, priamo v crash roome, sa začína mimoriadne rýchly proces stanovenia diagnózy a liečby - realizuje sa ultrazvukové a röntgenové vyšetrenie, začínajú sa podávať krvné transfúzie, infúzie a všetky potrebné lieky. Hneď vo vedľajšej miestnosti sa nachádza CT pracovisko, kde je diagnostický proces zavŕšený a špecialisti sa ihneď dohodnú na urgentnom postupe.

JIS Nemocnice Bory v Bratislave

Ak pacient potrebuje operáciu, krátkou chodbou určenou iba pre kritické prípady sa dostane do dedikovaného výťahu, ktorý ho prevezie priamo na pripravenú operačnú sálu. Po operácii je pacient hospitalizovaný na oddelení multiodborovej intenzívnej starostlivosti JIS, kde sa oň v jednolôžkovej izbe stará tím špecializovaných sestier a lekárov.

Fyzioterapia a rehabilitácia

Akonáhle je to možné, začína sa proces rehabilitácie a mobilizácie pacienta, ktorý spoločne nastavuje tím traumatológov, anestéziológov a fyzioterapeutov. Pacient sa vďaka tomu rýchlejšie zotavuje zo zranení a riziko trvalých následkov je nižšie. Rehabilitačný tím nemocnice zároveň pacientovi poskytuje podporu aj po prepustení z nemocnice a nastavuje optimálny rehabilitačný program pre obnovenie pohybových funkcií pacienta čo možno v najväčšej možnej miere.

Nemocnica Bory_Ortopedicko traumatologicky program_Opercacie po urazoch
Nemocnica Bory_Ortopedicko traumatologicky program_Opercacie po urazoch

Operácie kolenných a bedrových kĺbov a implantátov

Ortopedicko traumatologický program rozvíja predovšetkým endoprotetiku, čiže implantácie umelých kĺbových náhrad. Zameriava sa aj na revízne operácie totálnych endoprotéz kolenných a bedrových kĺbov, to znamená výmeny umelých kĺbových náhrad, ktoré boli implantované pacientom v minulosti.

Na Slovensku v posledných rokoch vznikol dostatok pracovísk, ktoré implantujú umelé kĺbové náhrady, či už je to výmena kolenného alebo bedrového kĺbu, vďaka čomu sa skrátili čakacie doby a počet týchto operácií vzrástol. Implantáty (kĺbové náhrady) však človeku nevydržia celý zvyšok života, ale iba pätnásť až dvadsať rokov a preto je potrebná ich výmena. Tento operačný výkon si však vyžaduje špičkový personál i technické vybavenie, preto ho dokážu realizovať len vybrané pracoviská. Naša nemocnica je jedna z nich.

INTERDISCIPLINÁRNE PROGRAMY
NEMOCNICE BORY

V Nemocnici Bory je pacient na prvom mieste a teda aj jeho klinická cesta po nemocnici vedie
k čo najefektívnejšiemu liečeniu. Uplatňujeme interdisciplinárny prístup, čiže spoluprácu odborníkov
viacerých špecializácií. Tie sa sústredia v šiestich interdisciplinárnych medicínskych programoch.

výberový proces v Nemocnici Bory
nemocnica bory vyberovy proces novej generacie pohovor sestra manazer interview stol notebook

Výberový proces
novej generácie

Modernú nemocnicu netvorí len nová budova vybavená najmodernejšími technológiami, no predovšetkým profesionálny personál, ktorý tvorí súdržný tím a je nositeľom zmeny v zdravotníctve.