Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory
Józef Almasi klinicky lider pre ortopedi Nemocnice Bory

Jozef Almási, klinický líder pre ortopédiu

MUDr. Jozef Almási, PhD., MPH je svetovo uznávaný ortopéd. V najmodernejšej nemocnici na Slovensku – Nemocnici Bory bude pôsobiť v rámci multiodborového ortopedicko-traumatologicko-rehabilitačného pracoviska, kde bude mať na starosti jeho ortopedickú časť.

Od detstva túžil liečiť ľudí

Jozef Almási sám seba označuje za “prvogeneračného lekára”, keďže v rodine nemajú nikoho s medicínskym vzdelaním. Od detstva túžil liečiť ľudí, ale ako priznáva, mal to ťažšie presadiť sa v porovnaní s jeho rovesníkmi z lekárskych dynastií.

Ako sa dostal k ortopédii? “O tom, že sa stanem ortopédom, rozhodlo, že v mladosti som aktívne športoval. Po otcovi, ktorý bol strojný inžinier, som zdedil aj technické nadanie. Práve tieto dve okolnosti určili, že sa budem venovať medicíne pohybového aparátu, kde sú dôležité fyzické danosti aj technické zručnosti,” vysvetľuje súčasný primár dunajskostredskej ortopédie

Vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Svoju profesionálnu kariéru odštartoval na 2. ortopedickej klinike v ružinovskej nemocnici, odkiaľ šiel pracovať do vojenskej nemocnice v Győri, jednej z najprestížnejších nemocníc v Maďarsku.

Ortopédiu v Dunajskej Strede vybudoval od nuly

V tom čase začal externe spolupracovať aj s nemocnicou v Dunajskej Strede, kde neskôr vybudoval ortopedické oddelenie a stal sa jeho primárom. Ide o pracovisko, ktoré má vynikajúce renomé v blízkom aj vzdialenejšom okolí. Otvorili ho v roku 2013.

S tímom mladých lekárov sme začínali úplne od nuly. Miestna ortopédia nemala prakticky žiadnu pacientsku základňu. Ľudia z regiónu chodievali na ortopedické operácie do Nových Zámkov alebo Bratislavy,” popisuje svoje začiatky na pracovisku ortopédie J. Almási.

Svet zdravia priniesol nový vietor

Keď spoločnosť Svet zdravia zaradila dunajskostredskú nemocnicu do svojej siete nemocníc, nastala zmena.

Zadul do našich plachiet priaznivý vietor. Získali sme potrebné zázemie na rozvoj. Mojím snom a cieľom bolo, aby sme do nášho oddelenia začlenili aj traumatológiu, ktorá bola dovtedy súčasťou chirurgického oddelenia. To sa nám počas pandémie aj podarilo,“ pripomína Jozef Almási.

V Dunajskej Strede jeho zásluhou vzniklo integrované ortopedicko-traumatologické pracovisko. Je vybudované na moderných základoch. O jeho kvalite okrem iného svedčí, že ho vyhľadávajú významní slovenskí športovci či zahraniční pacienti.

Skúsenosti získava vďaka medzinárodnej spolupráci

Približne každý druhý týždeň sa MUDr. Almási zúčastňuje medicínskeho odborného vzdelávania v zahraničí alebo si na konzultácie pozýva zahraničných lekárov, ktorí navštevujú ortopedicko-traumatologické oddelenie v dunajskostredskej nemocnici.

Vďaka neustálemu vzdelávaniu a vedecko-výskumnej činnosti do svojej medicínskej praxe zavádza nové operačné techniky ako aj kĺbové implantáty z nových materiálov. MUDr. Almási úzko spolupracuje s Anatomickým ústavom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde vyučuje klinickú anatómiu.

V talianskej Verone prezentoval novú techniku implantácie bedrového kĺbu

V druhej polovici mája sa napríklad zúčastnil na dvoch medzinárodných odborných podujatiach v Taliansku. Vo Verone pred lekármi zo šestnástich krajín prezentoval na mŕtvych ľudských telách novú techniku implantácie bedrového kĺbu.

Prezentácia robotických operácií

Na prvom kadáveri som demonštroval postup a na druhom som potom aktívne asistoval jednému ortopédovi, ktorý chce aplikovať novú metódu vo svojej klinickej praxi. Ešte ku mne príde v rámci edukačného programu Surgeon to Surgeon na vizitáciu a mal by ju byť schopný začať používať,“ vysvetľuje J. Almási.

Následne v Brescii opakovane asistoval pri prezentáciách robotických operácií kolenného kĺbu. Táto inovatívna metóda podľa jeho slov patrí do rúk len najskúsenejším ortopédom. Jej hlavnou prednosťou je vysoká presnosť a možnosť pacientovi “našiť” koleno na mieru.

Výhody a nevýhody robotického systému

Nevýhodou je pomerne zdĺhavé vyvažovanie a nastavovanie robotického systému pred samotným zákrokom. Robotický zákrok je mimoriadne materiálno-technicky ako aj personálne náročný. Ako upozorňuje J. Almási, v rukách neskúseného lekára môže ísť o nebezpečný nástroj.

Možnosť konfrontovať sa so svetovou špičkou ma posúva neuveriteľne dopredu. Lekárske know-how v súčasnosti už nie je tajomstvom, ako tomu bývalo kedysi, keď si primári úzkostlivo strážili svoje vedomosti a až na smrteľnej posteli prezradili, že víno sa dá robiť aj z hrozna. Výmenu skúseností považujem za niečo prirodzené, pretože v konečnom dôsledku to pomáha pacientovi. Keď sa stretneme dvaja ortopédi a každý z nás operuje inou metódou, diskutujeme o tom, povieme si jej výhody a nevýhody a niekde sa stretneme. Keď jeden z nás zistí, že jeho metóda je slepá vetva vývoja, aj to je prospešné,“ tvrdí J. Almási.

Vzdelávať plánuje aj v multifunkčnom školiacom stredisku Nemocnice Bory

Nemocnica Bory bude mať multifunkčné školiace stredisko, ktorého súčasťou bude tréningová operačná sála s plnohodnotným prístrojovým vybavením. MUDr. Almási bude môcť ďalej pokračovať vo svojich vzdelávacích aktivitách, navyše v atraktívnom prostredí:

  • či už pôjde o edukačný program pre lekárov Surgeon to Surgeon,
  • demonštrácie nových operačných techník alebo
  • pedagogickú činnosť v rámci pregraduálneho štúdia.

Áno, máme aj akademické ambície. Bory budú mať všetky predpoklady na to, aby poskytli medikom kvalitnú prípravu na budúcu profesiu.“

Revolučné metódy chce zaviesť aj na ortopedickom pracovisku Nemocnice Bory

Integrované ortopedicko-traumatologicko-rehabilitačné pracovisko v Nemocnici Bory bude podobne ako ostatné medicínske programy založené na multidisciplinárnej spolupráci. Podľa J. Almásiho je tento prístup v súčasnosti už úplnou samozrejmosťou, keďže prináša do zdravotnej starostlivosti vyššiu kvalitu a efektivitu.

Keď som dostal ponuku viesť v najmodernejšej nemocnici na Slovensku ortopédiu, dlho som neváhal.” To, že môže stáť pri zrode ortopedického pracoviska, ktoré bude poskytovať špičkové ortopedické výkony, považuje za príležitosť, ktorú už druhý raz nemusí dostať. Netají, že jeho ambíciou je vybudovať kliniku, ktorá bude mať v stredoeurópskom regióne výnimočné postavenie.
Viac o pracovisku sa dozviete na našom webe.