Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory

Unikátne mobilné chirurgické tréningové laboratórium v Nemocnici Bory

Počas dvojdňového workshopu mali lekári v Nemocnici Bory jedinečnú príležitosť si precvičiť najnovšie artroskopické operačné techniky v simulovanom výučbovom prostredí.

V dňoch 8. a 9. apríla sa v Nemocnici Bory uskutočnil exkluzívny workshop MobileLab. Zorganizovala ho spoločnosť Arthrex, ktorá je známa svojimi školeniami pre lekárov po celom svete.

V rámci tohto workshopu bolo do areálu nemocnice pristavené špeciálne nákladné vozidlo s názvom „MOBILE SURGICAL SKILLS LAB“, vybavené mobilným laboratóriom a dvoma operačnými sálami, kde mali lekári možnosť trénovať najnovšie artroskopické techniky na študijných preparátoch simulujúcich reálne operácie. Spoločnosť Arthrex týmto napĺňa svoje poslanie pomáhať operatérom starať sa o svojich pacientov lepšie.

Školenie v kamióne

Kamión je jedinečným riešením, ktoré umožňuje flexibilitu a pohodlie pri praktickom vzdelávaní lekárov na rôznych miestach. Jedná sa o mobilné laboratórium, ktoré môže cestovať všade tam, kde je to potrebné a zabezpečovať tak praktické školenie priamo na mieste. V Európe je len päť takýchto kamiónov.

Počas dvojdňového workshopu mali lekári v Nemocnici Bory jedinečnú príležitosť si precvičiť najnovšie artroskopické operačné techniky v simulovanom výučbovom prostredí.

„Školenie bolo zamerané na veľmi špecifické postupy a konkrétne techniky zavádzania implantátov a šitia. Prvý deň bolo školenie zamerané na operačné techniky ramena a kolena. Druhý deň sa školenie týkalo aj miniinvazívnej chirurgie nohy a systému proindividuálnej artroplastiky ramena prispôsobený každému pacientovi,“ zhrnul školenie MUDr. Jozef Almási, klinický líder pre ortopédiu v Nemocnici Bory.

Dôraz na vzdelávanie lekárov

„Naša spoločnosť od začiatku svojej existencie kladie veľký dôraz na vzdelávanie lekárov. Vzhľadom na neustály vývoj nových operačných techník a liečebných metód považujeme za dôležité ponúknuť lekárom Nemocnice Bory školenia a podporu vzdelávania v podobe nášho unikátneho mobilného laboratória,“ povedal Tomáš Mucha, riaditeľ spoločnosti Arthrex pre Českú republiku a Slovensko.