Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory
Praca v nemocnici bory_3

Ako sa bude pracovať v novej Nemocnici Bory?

Najmodernejšia slovenská nemocnica, ktorá rastie ako z vody v Bratislave, je výnimočná nielen svojim prostredím, ale aj procesmi a prístupom k ľuďom. Pre svoje fungovanie v plnej prevádzke bude potrebovať až 1400 zamestnancov. Kto sa bude starať o chod Nemocnice Bory? Kto o pacientov v ambulantnej a lôžkovej časti? To vám prezradíme už teraz, pred jej spustením.

Nová bratislavská nemocnica sa pýši prívlastkom - nemocnica novej generácie. Inovácie v oblasti technológií, medicínskych, ošetrovateľských procesov i kultúre nemajú obdoby v slovenskom zdravotníctve. Pre pacientov to znie lákavo. Aké to bude pre personál, ktorý v nej bude pracovať?

Nemocnicu Bory nenavrhli dve – tri múdre hlavy

Pri tvorbe medicínskych i nemedicínskych procesov spolupracujú celé tímy, vrátane našich budúcich kolegov. V nemocnici aplikujú svoje skúsenosti zo Slovenska spolu s najnovšími poznatkami zo zahraničných nemocníc s dôrazom na vysoký komfort a bezpečnosť pacientov, ale taktiež s dôrazom na vysokú efektivitu prevádzky.

Záujem o prácu v Nemocnici Bory v Bratislave je veľký. Nečudo, veď nemocnica tohto druhu tu nebola postavená posledných 30 rokov. A navyše, stále existujú ľudia, ktorí veria, že zdravotníctvo sa dá aj na Slovensku robiť na európskej úrovni.

V novej bratislavskej nemocnici budú pracovať tri skupiny zamestnancov:

  • lekársky personál,
  • ošetrovateľský personál,
  • prevádzkový personál a administratíva.

S výberom zamestnancov z lekárskej i ošetrovateľskej oblasti sme začali už pred časom a práve štartujeme výber kolegov do prevádzky. Ako postupujeme? Od vrchu organizačnej štruktúry daného úseku. Napríklad medicínsky riaditeľ si vybral a vyberá lídrov jednotlivých klinických úsekov, ktorí si hľadajú k sebe ďalších primárov. Primári ďalších senior lekárov. Takto postupujeme až po lekárov v špecializačnej príprave.

Aké pozície sú v novej bratislavskej nemocnici novinkou?

Veľmi dôležitou súčasťou Nemocnice Bory sú sestry a ošetrovateľský personál, ktorých bude celkovo 900. Keďže chceme vrátiť sestry k pacientom, venujeme tejto skupine kolegov špeciálnu pozornosť. V tíme riaditeľky ošetrovateľstva je niekoľko manažérok ošetrovateľstva a nemocničných manažérov zmeny. Spoločne budú strategicky riadiť veľký počet ošetrovateľského personálu a zodpovedať za organizáciu práce.

Medzi unikátne technologické inovácie, ktoré uľahčia prácu sestry patrí aj robotický automat. Ide o unikátnu technologicky automatizovanú prípravu liekov. Sestra nebude tráviť svoj čas dávkovaním a prípravou liekov pre pacientov na oddelení. Urobí to za ňu centrálna prípravovňa liekov. Navyše sa eliminuje chybovosť pri dávkovaní alebo možnosť zámeny liekov. Pacienti dostanú správne lieky vďaka jedinečnému kódu na balíčku s liekmi.

Nemocničná manažérka zmeny

Ide o nový typ pozície, ktorú nepoznáme ani v sieti Svet zdravia, ani v iných slovenských nemocniciach. Jej  cieľom je zabezpečiť vysokú úroveň klinických kompetencií a efektívnu medziodborovú spoluprácu počas 24 hodinovej prevádzky. Nemocničná manažérka zmeny bude riadiť rozloženie ošetrovateľského personálu naprieč nemocnicou, ako aj manažovať lôžkovú kapacitu, akútne príjmy a preklady pacientov. Významne sa bude podieľať aj na príprave nemocnice na akreditáciu podľa noriem kvality.

Ako vníma túto prácu Martina Handulová, budúca manažérka zmeny v Nemocnici Bory?

"Je to pre mňa výzva. Mám pred touto pozíciou rešpekt, ale je to pre mňa príležitosť uplatniť moje skúsenosti zo zahraničia a získať nové poznatky.” vysvetľuje Martina.

Vzdelávanie ošetrovateľského personálu je základ

Na vzdelávanie personálu myslíme už teraz, pred otvorením Nemocnice Bory. Manažérky ošetrovateľstva sa môžu už dnes pripravovať na svoju budúcu prácu, a to formou školení. Školenia prebiehajú osobne alebo online v oblasti komunikačných a manažérskych zručností, ale aj procesov, ktoré budú v najmodernejšej nemocnici na Slovensku nové. V celej budove Nemocnice Bory budú rozmiestnené moderné technológie a logistické toky budú prispôsobené pacientskym cestám a akútnosti stavu pacienta.

Ďalšou novinkou v rámci ošetrovateľskej štruktúry v pripravovanej novej nemocnici v Bratislave je inovatívna pozícia súvisiaca so vzdelávaním. Je ňou manažér vzdelávania pre zdravotnícke pozície. Úlohou manažéra vzdelávania bude nastavenie systému kompetenčného vzdelávania a vytvorenie adaptačného vzdelávania ošetrovateľského personálu. Táto pozícia je priamo podriadená riaditeľke ošetrovateľstva.

Koho momentálne hľadáme?

Prevádzka budovy bude obsadená medzi prvými. Kolegovia v prevádzke musia dokonale poznať budovu novej nemocnice a procesy  nastaviť tak, aby do nej  mohli nastúpiť ďalší kolegovia. Preto sme začali s výberom pozícií ako je:

V plnej prevádzke novej bratislavskej nemocnice bude v prevádzkovej oblasti a administratíve zamestnaných približne 150 zamestnancov. Tí sa budú starať o chod nemocnice spolu s medicínskym a ošetrovateľským personálom tak, aby pacienti z okolia Bratislavy i celého Slovenska boli liečení ako v modernej európskej nemocnici.

« z 57 »