Diabetologická ambulancia Nemocnice Bory

Diabetologicka ambulancia - liecba cukrovky

Cukrovka je chronické ochorenie považované za pandémiu tretieho tisícročia. Má výrazný vplyv  na kvalitu a prognózu života pacientov a zároveň kladie vysoké nároky na celkové vnímanie ochorenia samotným pacientom.

Diabetologická ambulancia v Nemocnici Bory sa zameriava na komplexnú liečbu všetkých typov cukrovky, ako i špecifických porúch metabolizmu lipidov s využitím najmodernejších terapeutických postupov a technológií. Súčasťou liečebného procesu je edukácia a nasmerovanie pacienta k racionalizácii životného štýlu s možnosťou využitia poradenstva nutričného terapeuta, fyzioterapeuta či podológa. 

Lekári ambulancie

 • MUDr. Miriam Avramovová

  diabetológ

Ordinačné hodiny

 • Pondelok: 7:30 - 15:30
 • Utorok: 7:30 - 15:30
 • Streda: 7:30 - 15:30
 • Štvrtok: 7:30 - 15:30
 • Piatok: 7:30 - 15:30

Diabetologická ambulancia sa nachádza na prízemí časť B.

Prečo si vybrať diabetologickú ambulanciu

Na diabetologickú ambulanciu je pacient odosielaný na odporúčanie praktického lekára alebo špecialistu s dôvodným podozrením na cukrovku, resp. pozitívnym oGTT (orálny glukózo-tolerančný test). Na objednanie je potrebný výmenný lístok. Ambulancia je prednostne určená pre pacientov, ktorí boli hospitalizovaní alebo inak liečení v Nemocnici Bory. Pacienti s prediabetom (poruchou glukózovej tolerancie) spadajú do starostlivosti praktického lekára, nie diabetológa.

Priebeh vyšetrenia v diabetologickej ambulancii

Pacient je v rámci vyšetrenia v diabetologickej ambulancii kompletne vyšetrený, vrátane zmerania glykémie glukometrom, močovej analýzy a zhodnotenia dostupných laboratórnych výsledkov. Výsledkom je stanovenie diagnózy s návrhom konkrétnej liečby. Táto liečba zahŕňa diétu, primeraný pravidelný pohyb, režimové opatrenia a podľa typu cukrovky liečbu liekmi, inzulínom alebo ich kombináciou. V indikovaných prípadoch sa využívajú najmodernejšie technológie ako inzulínové pumpy, kontinuálny monitoring glykémií pomocou glukózových senzorov.

Cieľom liečby je udržať hladinu cukru v krvi vo vyhovujúcom rozmedzí (TIR). Okrem štandardnej liečby môžeme pacientovi poskytnúť v spolupráci s inými špecializáciami poradenstvo ohľadom správneho životného štýlu a zdravého stravovania, čo je tiež dôležité pre udržanie kontroly hladiny cukru v krvi a kvality života pacienta. Možnosťou je takisto podologická starostlivosť, čo je preventívna a rekondičná špecializovaná starostlivosť o nohy. 

Diagnózy liečené v diabetologickej ambulancii

 • Diabetes mellitus 1. typu 
 • Diabetes mellitus 2. typu 
 • Gestačný diabetes mellitus - tehotenská cukrovka 
 • Poruchy metabolizmu lipidov (mimo kompetencie všeobecného lekára) 

Výkony diabetickej ambulancie

 • Vstupné vyšetrenie - anamnéza, antropometrické merania, fyzikálne vyšetrenie, vyhodnotenie, stanovenie diagnózy a určenie liečebného postupu a medikamentóznej diabetologickej liečby
 • Kontrolné diabetologické vyšetrenie - zhodnotenie klinického stavu, antropometrické merania, zhodnotenie laboratórnych parametrov a efektu medikamentóznej liečby s následným určením ďalšieho liečebného postupu
 • Komplexná edukácia pacientov so všetkými typmi diabetes mellitus (cukrovky) 
 • Ambulantné nastavenie pre liečbu inzulínovou pumpou 
 • Vyhodnotenie záznamov kontinuálneho monitoringu glykémií s odporúčaním optimálnej liečby 
 • Poradenstvo ohľadom využitia technológií s cieľom optimalizácie liečby 
 • Vyšetrenia v rámci diferenciálnej diagnostiky pre špecifické typy diabetes mellitus 
 • Vybraný skríning mikrovaskulárnych komplikácií 
 • Prevencia orgánových komplikácií s dôrazom na prevenciu cievnych komplikáci

Ordinačné hodiny diabetickej ambulancie

 • Pondelok: 7:30 - 15:30
 • Utorok: 7:30 - 15:30
 • Streda: 7:30 - 15:30
 • Štvrtok: 7:30 - 15:30
 • Piatok: 7:30 - 15:30
Objednajte sa k nám