Diabetologické ambulancie

Diabetologicka ambulancia - liecba cukrovky

Cukrovka je chronické ochorenie považované za pandémiu tretieho tisícročia. Má výrazný vplyv  na kvalitu a prognózu života pacientov a zároveň kladie vysoké nároky na celkové vnímanie ochorenia samotným pacientom.

Diabetologická ambulancia v Nemocnici Bory sa zameriava na komplexnú liečbu všetkých typov cukrovky, ako i špecifických porúch metabolizmu lipidov s využitím najmodernejších terapeutických postupov a technológií. Súčasťou liečebného procesu je edukácia a nasmerovanie pacienta k racionalizácii životného štýlu s možnosťou využitia poradenstva nutričného terapeuta, fyzioterapeuta či podológa. 

Lekári ambulancie

 • MUDr. Miriam Avramovová

  diabetológ
 • MUDr. Martina Barátová

  diabetológ

Ordinačné hodiny

 • Pondelok: 7:30 - 15:30
 • Utorok: 7:30 - 15:30
 • Streda: 7:30 - 15:30
 • Štvrtok: 7:30 - 15:30
 • Piatok: 7:30 - 15:30

Kontakty

Objednať sa do ambulancie je možné:

 • telefonicky cez kontaktné centrum na čísle 0950 105 510 v čase od 7.00 do 17.00 h.,
 • osobne na recepciách Nemocnice Bory iba v čase od 7.00 do 15.30h.

Diabetologická ambulancia sa nachádza na prízemí, recepcia A.

Prečo si vybrať diabetologickú ambulanciu

Na diabetologickú ambulanciu je pacient odosielaný na odporúčanie praktického lekára alebo špecialistu s dôvodným podozrením na cukrovku, resp. pozitívnym oGTT (orálny glukózo-tolerančný test). Na objednanie je potrebný výmenný lístok. Ambulancia je prednostne určená pre pacientov, ktorí boli hospitalizovaní alebo inak liečení v Nemocnici Bory. Pacienti s prediabetom (poruchou glukózovej tolerancie) spadajú do starostlivosti praktického lekára, nie diabetológa.

Priebeh vyšetrenia v diabetologickej ambulancii

Pacient je v rámci vyšetrenia v diabetologickej ambulancii kompletne vyšetrený, vrátane zmerania glykémie glukometrom, močovej analýzy a zhodnotenia dostupných laboratórnych výsledkov. Výsledkom je stanovenie diagnózy s návrhom konkrétnej liečby. Táto liečba zahŕňa diétu, primeraný pravidelný pohyb, režimové opatrenia a podľa typu cukrovky liečbu liekmi, inzulínom alebo ich kombináciou. V indikovaných prípadoch sa využívajú najmodernejšie technológie ako inzulínové pumpy, kontinuálny monitoring glykémií pomocou glukózových senzorov.

Cieľom liečby je udržať hladinu cukru v krvi vo vyhovujúcom rozmedzí (TIR). Okrem štandardnej liečby môžeme pacientovi poskytnúť v spolupráci s inými špecializáciami poradenstvo ohľadom správneho životného štýlu a zdravého stravovania, čo je tiež dôležité pre udržanie kontroly hladiny cukru v krvi a kvality života pacienta. Možnosťou je takisto podologická starostlivosť, čo je preventívna a rekondičná špecializovaná starostlivosť o nohy. 

Diagnózy liečené v diabetologickej ambulancii

 • Diabetes mellitus 1. typu 
 • Diabetes mellitus 2. typu 
 • Gestačný diabetes mellitus - tehotenská cukrovka 
 • Poruchy metabolizmu lipidov (mimo kompetencie všeobecného lekára) 

Výkony diabetickej ambulancie

 • Vstupné vyšetrenie - anamnéza, antropometrické merania, fyzikálne vyšetrenie, vyhodnotenie, stanovenie diagnózy a určenie liečebného postupu a medikamentóznej diabetologickej liečby
 • Kontrolné diabetologické vyšetrenie - zhodnotenie klinického stavu, antropometrické merania, zhodnotenie laboratórnych parametrov a efektu medikamentóznej liečby s následným určením ďalšieho liečebného postupu
 • Komplexná edukácia pacientov so všetkými typmi diabetes mellitus (cukrovky) 
 • Ambulantné nastavenie pre liečbu inzulínovou pumpou 
 • Vyhodnotenie záznamov kontinuálneho monitoringu glykémií s odporúčaním optimálnej liečby 
 • Poradenstvo ohľadom využitia technológií s cieľom optimalizácie liečby 
 • Vyšetrenia v rámci diferenciálnej diagnostiky pre špecifické typy diabetes mellitus 
 • Vybraný skríning mikrovaskulárnych komplikácií 
 • Prevencia orgánových komplikácií s dôrazom na prevenciu cievnych komplikáci

Ordinačné hodiny diabetickej ambulancie

 • Pondelok: 7:30 - 15:30
 • Utorok: 7:30 - 15:30
 • Streda: 7:30 - 15:30
 • Štvrtok: 7:30 - 15:30
 • Piatok: 7:30 - 15:30

Praktické informácie

Diabetologická ambulancia I

Možnosť objednania na prvovyšetrenie: kontaktné centrum, osobne na recepcii

Potrebná dokumentácia pri prvom vyšetrení: nález/lekárska spáva od odosielajúceho špecialistu, výmenný lístok od všeobecného lekára

Kontakt na spojenie s ambulanciou (pacienti po prvovyšetrení):

Možnosť objednania na kontrolné vyšetrenie: kontaktné centrum, osobne na recepcii

Zmluvy so zdravotnými poisťovňami: VŠZP, Dôvera, Union

Vek ošetrovaných pacientov: od 18 rokov

Dátum sprístupnenia nových termínov: 2024-08-15

Stav zaplnenia termínov ambulancie: informácia o termínoch na kontaktnom centre/recepcii

Neprítomnosti na ambulancii: .
18.07. - 31.07.2024; 22.08. - 30.08.2024

Kontakt: diabetologia.ambulancia.bh@pentahospitals.com

Upozornenie: E-mailová adresa slúži pre existujúcich pacientov diabetologickej ambulancie na konzultáciu a predpis receptu. Neslúži na objednávanie nových pacientov.

 

Diabetologická ambulancia II

Možnosť objednania na prvovyšetrenie: kontaktné centrum, osobne na recepcii

Potrebná dokumentácia pri prvom vyšetrení: výmenný lístok od všeobecného lekára alebo od lekára špecialistu

Kontakt na spojenie s ambulanciou (pacienti po prvovyšetrení):

Možnosť objednania na kontrolné vyšetrenie: kontaktné centrum, osobne na recepcii

Zmluvy so zdravotnými poisťovňami: VŠZP, Dôvera, Union

Vek ošetrovaných pacientov: od 18 rokov

Dátum sprístupnenia nových termínov: 2024-08-15

Stav zaplnenia termínov ambulancie: informácia o termínoch na kontaktnom centre/recepcii

Neprítomnosti na ambulancii:

Kontakt: diabetologia2.ambulancia.bh@pentahospitals.com

Upozornenie: E-mailová adresa slúži pre existujúcich pacientov diabetologickej ambulancie na konzultáciu a predpis receptu. Neslúži na objednávanie nových pacientov.