Centrum intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby

Špičkoví odborníci a najmodernejšie technológie. Centrum intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby (CINRE) bude poskytovať pacientom s cievnou mozgovou príhodou i infarktom myokardu v Nemocnici Bory neurovaskulárnu a kardiovaskulárnu diagnostiku, miniinvazívnu liečbu, ako aj endovaskulárny program a program intervenčnej kardiológie. Vďaka personálnej a prístrojovej zastupiteľnosti, ktoré bude v rozsahu, ako iné podobné zariadenie na Slovensku nemá, bude možná funkčnosť nemocnice v prevádzkovom režime 24/7.

Špičkové medicínske zariadenie CINRE budú tvoriť: 

  • Päť moderných endovaskulárnych katetrizačných sál (cathlabov), ktoré budú vybavené najmodernejšími angiografmi vrátane softvéru s 3D dynamickým zobrazovaním mäkkých tkanív. 
  • Súčasťou je tiež neuroendovaskulárna sála s biplane angiografom, ktorú špecialisti využívajú napr. na liečbu mozgových aneuryziem. 
  • Hybridná neurochirurgicko-endovaskulárna operačná sála. 

Tím odborníkov bude pracovať s najmodernejším a najnovším počítačovým tomografom v strednej a východnej Európe, ktorý má o 50 až 75 percent nižšiu radiačnú záťaž pre pacienta. Lekárom tiež umožní 4D dynamické snímanie vo vysokom rozlíšení, odstraňovanie kovových artefaktov či možnosť priamej navigácie liečby spojením obrazu s angiografmi. 

Súčasťou je aj softvér pre odhaľovanie vhodných kandidátov na mechanickú trombektómiu pri akútnej ischemickej cievnej mozgovej príhode v 24-hodinovom okne. Z neurointervenčných výkonov bude dominovať ošetrovanie krvácajúcich a nekrvácajúcich mozgových aneuryziem, karotický stenting a mechanická stent-trombektómia pri cievnej mozgovej príhode. 

Spektrum výkonov CINRE 

  • Neurologické výkony ako napríklad endovaskulárna liečba krvácajúcich a nekrvácajúcich mozgových aneuryziem, neuroembolizačná liečba tumorov, malformácií a durálnych fistúl. 
  • Kardiologické výkony ako napríklad koronárna angioplastika a stenting. 
  • Angiologické výkony ako napríklad endovaskulárna liečba akútnej, chronickej a kritickej končatinovej ischémie, venózne intervencie, endovaskulárna liečba ochorení aorty. 
  • Výkony cievnej chirurgie ako napríklad angiochirurgické vyšetrenia, konvenčná chirurgická operácia varixov, bypassové operácie, operácia krčných tepien i cievnych tumorov. 
  • Neurochirurgické výkony ako napríklad endoskopická endonazálna operatíva nádorov hypofýzy, na mozgu, v očnici, spinálna otvorená aj endoskopická neurochirurgia, chirurgická liečba cievnych malformácií mozgu a miechy. 

Vedenie CINRE 

V súčasnosti MUDr. Vulev vedie Centrum intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby (CINRE) v Bratislave. V počte zrealizovaných výkonov je najväčším intervenčným pracoviskom na Slovensku. Za posledný rok CINRE uskutočnilo približne 5 000 miniinvazívnych výkonov mozgových periférnych ciev a srdcových ciev.

Tím nemocnice CINRE bude v Nemocnici Bory tvoriť 240 zamestnancov, z toho 60 lekárov, vrátane lekárov z Českej republiky, Maďarska či Slováci, ktorí sa vrátili z Nemecka a Rakúska. ·

Vízia CINRE

Pred 20 rokmi sme sa na niektoré diagnózy iba pozerali, pred desiatimi ich začali už robiť, avšak ešte nie s absolútne uspokojivými výsledkami, pred piatimi sme sa ich už dokázali robiť dobre a dnes sú dennou súčasťou našej práce, s neuveriteľne nízkym rizikom komplikácií, ktoré sa približuje nule. To všetko vďaka uplatneniu a zavádzaniu do praxe tých najpokrokovejších, či už zobrazovacích alebo materiálových technológií.

V nemocnici CINRE sa operuje napríklad 350-400 mozgových aneuryziem ročne, s výskytom komplikácií pod jedno percento. To je ríša snov, kde sa medicína za posledné roky posunula. Najmä táto časť kardio a neurovaskulárnej medicíny sa rozvíja veľmi rýchlo, rovnako rýchlo ako naše mobilné telefóny či počítače.

Práve najnovšie technológie k našej práci potrebujeme najviac, rovnako sa ale potrebujeme aj vzdelávať a aplikovať najnovšie poznatky do praxe. Motto nemocnice CINRE je preto od jej vzniku: neustály pokrok a inovácie, najvyššia medicínska kvalita. A o to sa aj snažíme.

Otvorenie Nemocnice Bory a CINRE 

Aj keď je otvorenie Nemocnice Bory naplánované začiatkom roka 2023, samotná Nemocnica Bory bude spustená v etapách. Lôžkovú časť budeme zapájať postupne spoločne s oddelením anestéziológie a intenzívnej medicíny. Približne v tom istom čase začne logisticky náročný proces sťahovania CINRE z priestorov Polikliniky ProCare Medissimo. 

CINRE by sa malo do Nemocnice Bory sťahovať v lete budúceho roka. Sťahovanie je naplánované na obdobie približne štyroch mesiacov, počas ktorých však bude prevádzka neustále bežať. 

V prvej fáze do Nemocnice Bory prevezú vybavenie prvých dvoch katetrizačných sál, čo budú realizovať špecialisti z Nemecka a pracovisko bude krátku dobu fungovať len v dvoch sálach. Následne sa zo dňa na deň presunie personál a s ním aj zvyšok vybavenia. Všetko je potrebné zorganizovať tak, aby pacienti nepocítili žiadne obmedzenie.

Kontaktujte nás
Prosím vyplňte vaše meno.
Prosím vyplňte vaše priezvisko.
Prosím vyplňte váš titul.
Prosím skontrolujte vašu emailovú adresu.
Prosím vyplňte telefónne číslo vo formáte napr.: +421900 000 000
Prosím zvoľte oblasť záujmu.
Sem preneste svoje CV a/alebo motivačný list.
Max. 20MB
Pridať súbor
Nahrajte súbory v správnom formáte alebo do max. 20MB veľkosti.
Napíšte správu.
Zaškrtnite prosím súhlasím so spracovaním osobných údajov.
*Povinné polia

Formulár sa odosiela. Chvíľku strpenia.

Kontaktujte nás
Prosím vyplňte vaše meno.
Prosím vyplňte vaše priezvisko.
Prosím skontrolujte vašu emailovú adresu.
Prosím zvoľte oblasť záujmu.
Napíšte správu.
Zaškrtnite prosím súhlasím so spracovaním osobných údajov.
*Povinné polia

Formulár sa odosiela. Chvíľku strpenia.

Aktuality

Princípy Nemocnice
novej generácie

Nemocnica Bory sa riadi 7 kľúčovými princípmi, ktoré kladú bezpečnosť a komfort pacienta na prvé miesto.

Nemocnica Bory_7 principov_optimalizacia logickych krokov
Optimalizácia logistických tokov
Nemocnica Bory_7 principov_Digitalna forma dokumentov o pacientoch
Nemocnica bez papierov
Nemocnica Bory_7 principov_Orientacia na pacienta
Orientácia na pacienta
Nemocnica Bory_7 principov_Efektivna starostlivost
Efektívna prevádzka
Nemocnica Bory_7 principov_Prijemne liecive prostredie
Liečivé prostredie nemocnice
Nemocnica Bory_7 principov_Neustale zlepsovanie medicinskych procesov
Neustále zlepšovanie medicínskych procesov
Nemocnica Bory_7 principov_Neustaly rozvoj
Pripravenosť na budúci rozvoj
Nemocnica Bory - Sme tu pre vás.
Dajte nám
o sebe vedieť