Cinre -Centrum intervencnej neuroradiologie a endovaskularnej liecby

CINRE

Ako sa môžete objednať do CINRE?

O CINRE

Nemocnica CINRE (Centrum intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby) od jesene 2017 poskytuje v neodkladnom 24/7 nonstop režime špičkovú medicínsku starostlivosť pri kardiovaskulárnych a neurovaskulárnych diagnózach. Práve tie sú najčastejšou príčinou chorobnosti a úmrtnosti u nás.

V CINRE pracuje tím 240 zamestnancov. Ide o odborníkov zo Slovenska a zahraničia, ktorí ročne realizujú okolo 5 000 operácií a hospitalizácii. CINRE je zároveň medzinárodným školiacim centrom excelentnosti v množstve endovaskulárnych techník. Školili sa v ňom už lekári z viac ako 20 krajín celého sveta.

Spektrum výkonov CINRE 

 • endovaskulárna liečba krvácajúcich a nekrvácajúcich mozgových aneuryziem
 • neuroembolizačná liečba tumorov, AV malformácií (AVM) a durálnych fistúl (DAVF)
 • extra a intrakraniálny stenting zúžení mozgových tepien
 • endovaskulárna liečba akútnej ischemickej cievnej mozgovej príhody (mechanická stent-trombektómie)
 • neurochirugická liečba a výkony neurochirurgie
 • transradiálne selektívne koronarografie (ambulantne)
 • intravaskulárna diagnostika a navigácia PKI (OCT, IVUS, FFR)
 • koronárna angioplastika a stenting (elektívne, pri AKS – STEMI/NSTEMI/nestabilná AP)
 • rekanalizácia chronických oklúzií (CTO) a ošetrovanie viaccievnych postihnutí
 • balónková valvuloplastika
 • uzávery PFO/ASD/uška ľavej predsiene
 • septálne ablácie pri hypertrofickej kardiomyopatii
 • TAVI
 • ECMO v prípade kritického akútneho alebo chronického srdcového zlyhania
 • resynchronizačná liečba
 • TEE / kardio CT / kardio MR
 • klinická elektrofyziológia (neinvazívna diagnostika a liečba porúch srdcového rytmu, riziková stratifikácia náhlej smrti, invazívne alektrofyziologické diagnostické metódy, iIntervenčná liečba porúch srdcového rytmu - katétrová ablácia)
 • endovaskulárna liečba akútnej, chronickej a kritickej končatinovej ischémie, krurálne intervencie, aterektómie, farmakomechanická trombektómia akútneho vaskulárneho trombu

 

 • venózne intervencie, farmakomechanická trombektómia akútnej extenzívnej hlbokej žilovej trombózy, implantácie kaválnych filtrov
 • endovaskulárna liečba akútnej a masívnej pľúcnej embólie
 • endovaskulárna liečba ochorení aorty (aneuryzmy, disekcie) a akútnych aortových syndrómov
 • renovaskulárne a viscerálne intervencie
 • endovaskulárna embolizačná liečba viscerálnych aneuryziem,  tumorov, malformácií a traumatických, iatrogénnych a spontánnych krvácaní
 • etanolová ablácia periférnych artériovenóznych malformácií (ETOH)
 • vyšetrenie arteriálneho /tepnového/ systému s colorduplexným sonografickým vyšetrením, vrátane ošetrenia rán
 • vyšetrenia venózneho /žilového/ systému s colorduplexným sonografickým vyšetrením s podrobným mappingom pred plánovaným zákrokom na žilovom systéme
 • sklerotizačná liečba metličiek a retikulárnych varixov pod Veinlite kontrolou
 • sklerotizačná liečba varixov penou pod USG kontrolou
 • konvenčná chirurgická operácia varixov dolných končatín- crossectomia a stripping
 • operácia varixov miniinvazívnou metódou použitím rádiofrekvenčného katétra (RFA)
 • bypassové operácie pomocou cievnej protézy alebo vlastnou žilou
 • lokálne endarterektómie, plastiky žilou alebo cievnou záplatou, interpozície tepien
 • operácia krčnicových tepien
 • operácie dialyzačných prístupov
 • operácie výdutí brušnej aorty
 • operácie cievnych tumorov
 • komplexná rtg, usg, CT a MR diagnostika

Vedenie CINRE 

 • MUDr. Ivan Vulev PhD., MPH, FCIRSE - výkonný a medicínsky riaditeľ
 • Ing. Milan Petrulák -  námestník riaditeľa pre ekonomicko-prevádzkový úsek, zástupca výkonného riaditeľa
 • MUDr. Maroš Frič - námestník riaditeľa pre medicínsko-prevádzkový úsek, primár OAIM a COS
 • Mgr. Barbara Kovaríková - námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľstvo
 • Mgr. Bibiana Tereštíková - vedúca HR oddelenia
 • Ing. Drahoslava Lakyová - manažér pre účtovníctvo a dane

Vízia CINRE

Súčasná kardiovaskulárna a neurovaskulárna medicína by už bez najmodernejších intervenčných, endovaskulárnych alebo chirurgických postupov nedokázala existovať. Vďaka nepretržitému zavádzaniu najnovších zobrazovacích, počítačových a materiálových technológií do praxe, je jej vývoj mimoriadne dynamický a prináša pacientom:

 • nové možnosti liečby,
 • výrazné skrátenie operačných časov,
 • skrátenie rekonvalescencie,
 • výrazné zníženie komplikácií,
 • ústup od celkovej anestézy k lokálnej a množstvo iných výhod.

Práve najnovšie technológie k našej práci potrebujeme najviac, rovnako ako nepretržité vzdelávanie, spolu s aplikáciou najnovších poznatkov do praxe. Aj preto je motto nemocnice CINRE už od jej vzniku.

"Neustály pokrok a inovácie, najvyššia medicínska kvalita."

CINRE v Nemocnici Bory

CINRE sa do priestorov Nemocnice Bory presťahovalo koncom leta 2023. Od 1. 9. 2023 nájdete CINRE pôsobiť pod recepciou B v novej budove Nemocnice Bory v bratislavskej švrti Lamač.

Viac informácií nájdete na www.cinre.sk alebo na Facebook profile.

Kontaktujte nás
Prosím vyplňte vaše meno.
Prosím vyplňte vaše priezvisko.
Prosím vyplňte váš titul.
Prosím skontrolujte vašu emailovú adresu.
Prosím vyplňte telefónne číslo vo formáte napr.: +421900 000 000
Prosím zvoľte oblasť záujmu.
Sem preneste svoje CV a/alebo motivačný list.
Max. 20MB
Pridať súbor
Nahrajte súbory v správnom formáte alebo do max. 20MB veľkosti.
Napíšte správu.
Zaškrtnite prosím súhlasím so spracovaním osobných údajov.
*Povinné polia

Formulár sa odosiela. Chvíľku strpenia.

Kontaktujte nás
Prosím vyplňte vaše meno.
Prosím vyplňte vaše priezvisko.
Prosím skontrolujte vašu emailovú adresu.
Prosím zvoľte oblasť záujmu.
Napíšte správu.
Zaškrtnite prosím súhlasím so spracovaním osobných údajov.
*Povinné polia

Formulár sa odosiela. Chvíľku strpenia.

Aktuality

Princípy Nemocnice
novej generácie

Nemocnica Bory sa riadi 7 kľúčovými princípmi, ktoré kladú bezpečnosť a komfort pacienta na prvé miesto.

Nemocnica Bory_7 principov_optimalizacia logickych krokov
Optimalizácia logistických tokov
Nemocnica Bory_7 principov_Digitalna forma dokumentov o pacientoch
Nemocnica bez papierov
Nemocnica Bory_7 principov_Orientacia na pacienta
Orientácia na pacienta
Nemocnica Bory_7 principov_Efektivna starostlivost
Efektívna prevádzka
Nemocnica Bory_7 principov_Prijemne liecive prostredie
Liečivé prostredie nemocnice
Nemocnica Bory_7 principov_Neustale zlepsovanie medicinskych procesov
Neustále zlepšovanie medicínskych procesov
Nemocnica Bory_7 principov_Neustaly rozvoj
Pripravenosť na budúci rozvoj
Nemocnica Bory - Sme tu pre vás.