Ambulancia klinickej onkológie Nemocnice Bory

Ambulancia klinickej onkologie, chemoterapia

Ambulancia klinickej onkológie poskytuje komplexnú diagnostiku a liečbu onkologických ochorení. Zabezpečujeme komplexné vyšetrenia pre pacientov pred, počas a po skončení liečby.

Vďaka multidisciplinárnemu prístupu k liečbe onkologických ochorení spolupracujeme so špecialistami z oblastí radiačnej onkológie, chirurgie, hospitalistiky či gynekológie.

Lekári ambulancie

 • Doc. MUDr. Richard Hrubý, PhD., MBA MPH

  klinický a radiačný onkológ

Ordinačné hodiny

 • Pondelok: 08:00 - 15:00
 • Utorok: 08:00 - 15:00
 • Streda: 08:00 - 15:00
 • Štvrtok: 08:00 - 15:00
 • Piatok: 08:00 - 15:00

Ambulancia sa nachádza na prvom poschodí vpravo.
Na objednanie je potrebný výmenný lístok.

Prečo si vybrať ambulanciu klinickej onkológie

Ambulancia sa špecializuje na liečbu solídnych tumorov vo vymedzenom rozsahu poskytovania zdravotnej strostlivosti.

Priebeh vyšetrenia v ambulancii klinickej onkológie

Ambulancia klinickej onkológie je špecializovaná ambulancia s možnosťou priameho objednania sa na základe výmenného lístka. Pacienta môže objednať do ambulancie aj ošetrujúci onkológ.

Ambulancia klinickej onkológie poskytuje:

 • vyšetrenia nových onkologických pacientov s určením stratégie a taktiky liečby,
 • vyšetrenia pacientov pred, počas a po skončení liečby,
 • dispenzárne kontroly onkologických pacientov po ukončení aktívnej onkologickej liečby.

Výkony ambulancie klinickej onkológie

 • chemoterapia
 • imunoterapia
 • biologická liečba 
 • hormonálna liečba
 • podporná liečba

Ordinačné hodiny ambulancie klinickej onkológie

 • Pondelok: 08:00 - 15:00
 • Utorok: 08:00 - 15:00
 • Streda: 08:00 - 15:00
 • Štvrtok: 08:00 - 15:00
 • Piatok: 08:00 - 15:00

Praktické informácie

Možnosť objednania na prvovyšetrenie: v réžií ambulancie, osobne na recepcii

Potrebná dokumentácia pri prvom vyšetrení: nález/lekárska spáva od odosielajúceho špecialistu

Kontakt na spojenie s ambulanciou (pacienti po prvovyšetrení):

Možnosť objednania na kontrolné vyšetrenie: v réžií ambulancie, osobne na recepcii

Zmluvy so zdravotnými poisťovňami: VŠZP, Dôvera, Union

Vek ošetrovaných pacientov: od 18 rokov

Dátum sprístupnenia nových termínov: 2024-08-15

Stav zaplnenia termínov ambulancie: informácia o termínoch na kontaktnom centre/recepcii

Neprítomnosti na ambulancii: