Otorinolaryngologická ambulancia – ambulancia pre nádory hlavy a krku

ORL ambulancia pre nadory hlavy a krku

Ambulancia pre nádory hlavy a krku slúži najmä pre pacientov odosielaných od ORL špecialistov, klinických alebo radiačných onkológov, endokrinológov alebo prípadne iných špecialistov za účelom manažmentu pacientov s nezhubnými a zhubnými nádormi hltana, hrtana, dutiny ústnej, nosovej dutiny a prínosových dutín, slinných žliaz, nádorov parafaryngu.

Ambulancia slúži rovnako pre pacientov odosielaných na konzultácie ohľadom chirurgickej liečby chorôb štítnej a prištítnej žľazy, pokročilých kožných malignít v oblasti hlavy a krku. Ako aj na dodiagnostikovanie a liečenie pacientov so zdureninami na krku. Zároveň ju navštevujú pacienti po operácii alebo inej liečbe týchto nádorov a za účelom pravidelných kontrol pri dispenzárnej starostlivosti. 

Lekári ambulancie

 • doc. MUDr. Patrik Štefanička, PhD

  otorinolaryngológ
 • MUDr. Gabriela Pavlovčinová, PhD

  otorinolaryngológ

Ordinačné hodiny

 • Pondelok: 08:00 - 16:00
 • Streda: 08:00 - 16:00
 • Piatok: 08:00 - 16:00

Ambulancia sa nachádza na prízemí - recepcia A.

Prečo si vybrať ORL ambulanciu nemocnice Bory

Ambulancia poskytuje vysokošpecializovanú starostlivosť o pacientov s nezhubnými a zhubnými nádormi v oblasti hlavy a krku. Je plne vybavená prístrojovou technikou potrebnou k dôkladnému vyšetreniu pacienta.

Priebeh vyšetrenia v ambulancii

Vyšetrenie v ORL ambulancii pre nádory hlavy a krku začína prediskutovaním problémov pacienta so zameraním na ťažkosti, ktoré môžu súvisieť s nádorovým ochorením v oblasti hlavy a krku. Nasleduje klinické vyšetrenie jednotlivých orgánov (dutina ústna, hltan, hrtan, nosová dutina, lymfatický systém krku, slinné žľazy, štítna žľaza), vrátane endoskopického vyšetrenia. Tiež sa hodnotí zobrazovacia dokumentácia. V prípade potreby je v lokálnej anestézii vykonaný odber biopsie na histologické vyšetrenie. Pacientovi je navrhnutá liečba či už konzervatívna, alebo chirurgická, prípadne je odporučené ďalšie sledovanie a kontroly.

Režim ORL ambulancie: 

 • špecializovaná referenčná t.j. objednať resp. odporučiť môže pacienta len iný lekár špecialista
 • ambulancia určená na dispenzarizáciu pacientov v nemocnici hospitalizovaných alebo inak liečených

Diagnózy liečené v ORL ambulancii

ORL Ambulancia sa zaoberá manažmentom pacientov s nezhubnými a zhubnými nádormi hltana, hrtana, dutiny ústnej, nosovej dutiny a prínosových dutín, slinných žliaz, nádorov parafaryngu. Rovnako slúži pre pacientov odosielaných na konzultácie ohľadom chirurgickej liečby chorôb štítnej a prištítnej žľazy, pokročilých kožných malignít v oblasti hlavy a krku a na dodiagnostikovanie a liečenie pacientov so zdureninami na krku.

Výkony ORL ambulancie

 • klinické vyšetrenie jednotlivých orgánov hlavy a krku (dutina ústna, hltan, hrtan, nosová dutina, slinné žľazy, štítna žľaza, lymfatický systém krku) 
 • flexibilné endoskopické vyšetrenie, 
 • posudzovanie zobrazovacej dokumentácie
 • odber biopsie v lokálnej anestézii na histologické vyšetrenie 

Ordinačné hodiny ambulancie

 • Pondelok: 08:00 - 16:00
 • Streda: 08:00 - 16:00
 • Piatok: 08:00 - 16:00

Praktické informácie

Možnosť objednania na prvovyšetrenie: kontaktné centrum, osobne na recepcii

Potrebná dokumentácia pri prvom vyšetrení: výmenný lístok od lekára z jednej zo špecializácií: ORL, endokrinológ, stomatológ

Kontakt na spojenie s ambulanciou (pacienti po prvovyšetrení):

Možnosť objednania na kontrolné vyšetrenie: kontaktné centrum, osobne na recepcii

Zmluvy zo zdravotnými poisťovňami: VŠZP, Dôvera, Union

Vek ošetrovaných pacientov: od 0 rokov

Dátum otvárania diára: 2024-08-15

Stav obsadenosti diára: informácia o termínoch na kontaktnom centre/recepcii

Neprítomosti na ambulancii: