Pneumologická ambulancia a intervenčná bronchoskopia

Pneumologická ambulancia - pľúcna ambulancia

Pneumologická ambulancia sa špecializuje na intervenčnú diagnostiku, liečbu a prevenciu ochorení respiračného systému.

Hlavnou náplňou ambulantnej činnosti je špecializovaná ambulancia pre pacientov s pľúcnymi uzlíkmi, resp. hrudníkovou lymfadenopatiou, s pohrudničnými (pleurálnymi) výpotkami a s podozrením na intersticiálne pľúcne ochorenia vyžadujúce invazívnu diagnostiku. 

V ambulancii tiež uprednostňujeme:

 • Pacientov odoslaných od iných pneumológov, klinických alebo radiačných onkológov, ORL a iných chirurgických špecialistov s cieľom bronchoskopického manažmentu pacientov s nezhubnými a zhubnými obštrukčnými nádormi trachey, hlavných dýchacích ciest a mediastína.
 • Onkologických pacientov alebo pacientov s vážnym podozrením na pľúcnu malignitu s nutnosťou biopsie, re-biopsie, alebo manažmentu pohrudničného výpotku.

Lekári a sestry ambulancie

 • MUDr. František Sándor, PhD., FCCP

  pneumológ a ftizeológ
 • MUDr. Michal Šenitko, DAABIP

  pneumológ a ftizeológ
 • Ľubica Hladíková

  sestra so špecializáciou

Ordinačné hodiny

 • Pondelok: 08.00 - 16.00
 • Utorok: operačný deň
 • Streda: 08.00 - 16.00
 • Štvrtok: operačný deň
 • Piatok: 08.00 - 16.00

Kontakty

Pneumologická ambulancia sa nachádza na prízemí - recepcia A.
Pľúcne funkčné testy (spirometria a pod.) sa nachádzajú na prízemí - recepcia C.
Bronchoskopická sála (endoskopia) sa nachádza na 1. poschodí - recepcia Z a S.

Upozornenie: E-mailová adresa slúži pre existujúcich pacientov pneumologickej ambulancie na konzultáciu a predpis receptu. Neslúži na objednávanie nových pacientov.

pneumologia.ambulancia.bh@pentahospitals.com

Prečo si vybrať pneumologickú ambulanciu

Náš tím odborníkov má dlhoročné domáce aj zahraničné skúsenosti v diagnostike a liečbe ochorení dýchacieho traktu, v minimálne invazívnych intervenčných výkonoch a v intenzívnej medicíne. Pľúcna ambulancia je vybavená moderným funkčným a endoskopickým zariadením a je tesne prepojená s multidisciplinárnym zázemím nemocnice.

Ako sa objednať na vyšetrenie?

Z kapacitných dôvodov sú termíny do pneumologickej ambulancie s možnosťou priameho objednania sa pacientom po obdržaní výmenného lístku od praktického lekára limitované. K prvému vyšetreniu v pľúcnej ambulancii Nemocnice Bory je tak preferované odoslanie od lekára špecialistu, napr. pneumológa, v takzvanej následnej zdravotnej starostlivosti.

Priebeh vyšetrenia v pneumologickej ambulancii

Vyšetrenie väčšinou spočíva v rozhovore s pacientom, fyzikálnom vyšetrení a v rozbore zdravotnej dokumentácie. Pacienti môžu v rámci návštevy tiež absolvovať pľúcne funkčné testy, RTG resp. CT vyšetrenie hrudníka, EKG, alebo krvné odbery podľa indikácie lekára. Na základe získaných informácií komplexne posúdime zdravotný stav pacienta a navrhneme ďalšie optimálne diagnostické a liečebné postupy.

Diagnózy liečené v pneumologickej ambulancii

Primárnym zameraním pľúcnej ambulancie sú minimálne invazívne endoskopické zákroky v pľúcach alebo v pohrudničnej (pleurálnej) dutine potrebné k diagnostike alebo manažmentu ochorení orgánov hrudníka ako napr.:

 • Primárne alebo metastatické nádory pľúc a mediastína (medzihrudie).
 • Sarkoidóza - multisystémové ochorenie charakterizované rastom malých zhlukov zápalových. buniek najčastejšie postihujúce pľúca a lymfatické uzliny v hrudníku.
 • Intersticiálne pľúcne ochorenia ako napr. pľúcna fibróza a iné pneumonitídy (neinfekčné zápalové procesy v pľúcach) mnohopočetnej etiológie.
 • Oportunistické infekčné zápalové procesy pľúc u pacientov so zníženou imunitou.
 • Rozvinutý heterogénny pľúcny emfyzém (RV > 150%) vhodný na bronchoskopickú redukciu objemu pľúc.
 • Pohrudničné výpotky benígnej, malígnej, alebo neznámej etiológie vyžadujúce intervenciu.

Výkony pneumologickej ambulancie

Pľúcne funkčné testy

 • Spirometria, bodypletyzmografia, vyšetrenie difúznej kapacity pľúc (DLCO), bronchomotorické testy, spiroergometria, 6 minútový test chôdze (6-minute walk test) (6MWT) s pulznou oxymetriou a vyšetrením krvných plynov.
 • Táto skupina vyšetrení sa používa pri diagnostike ochorení ako napr. bronchiálna astma, chronická obštrukčná choroba pľúc, pľúcna fibróza, sarkoidóza, ale aj pri niektorých kardiovaskulárnych ochoreniach na zhodnotenie funkčného stavu kardio-respiračného systému. Jednotlivé vyšetrenia alebo skupinu vyšetrení indikuje pneumológ pri návšteve ambulancie.

Diagnostická bronchoskopia

 • Odobratie vzorky z pľúcneho tkaniva, sliznice dýchacích ciest alebo lymfatických uzlín hrudníka pomocou flexibilného bronchoskopu.
 • K cielenému odberu vzorky sa využíva ako štandardný, tak špeciálny bronchoskop alebo sonda s endobronchiálnym ultrazvukom (EBUS), systém virtuálnej/navigačnej bronchoskopie a skiaskopické C rameno (slabé RTG žiarenie).
 • Vzorky sa odoberajú buď tenkou ihlou, klieštikmi rôznych veľkostí, alebo kryo sondou (mrazenie).
 • Podľa stavu pacienta a rozsahu výkonu je pacientovi počas bronchoskopie podávaná tzv. analgosedácia alebo je pacient v celkovej anestézii. 

Terapeutická bronchoskopia

 • Re-kanalizácia hlavných dýchacích ciest pomocou rigídnej bronchoskopie v celkovej anestézii v kombinácii s balónikovou dilatáciou, excíziou endobronchiálneho tumoru, alebo zavedením stentu do dýchacích ciest. 
 • Implantácia jednocestných endobronchiálnych ventilačných systémov (chlopní) s cieľom bronchoskopickej redukcie pľúcneho objemu, alebo ako metodika poskytujúca uzáver broncho-pleurálnej fistuly.

Pohrudničné (pleurálne) zákroky

 • Ultrazvukové (USG) vyšetrenie pohrudničného  priestoru.
 • Torakocentéza (jednorázová drenáž) pohrudničného výpotku pod USG kontrolou.
 • Zavedenie akútneho alebo chronického (tunelizovaného) hrudníkového drénu pod USG kontrolou.
 • Hrudníková talkáž (chemická pleurodéza) a biopsia pohrudnice s cieľom diagnostiky a liečby chronického pleurálneho výpotku.

Ordinačné hodiny pneumologickej ambulancie

 • Pondelok: 08.00 - 16.00
 • Utorok: operačný deň
 • Streda: 08.00 - 16.00
 • Štvrtok: operačný deň
 • Piatok: 08.00 - 16.00

Praktické informácie

Možnosť objednania na prvovyšetrenie: osobne na recepcii, v réžií ambulancie

Potrebná dokumentácia pri prvom vyšetrení: výmenný lístok od lekára špecialistu

Kontakt na spojenie s ambulanciou (pacienti po prvovyšetrení):

Možnosť objednania na kontrolné vyšetrenie: osobne na recepcii, v réžií ambulancie

Zmluvy so zdravotnými poisťovňami: Dôvera, Union, VŠZP

Vek ošetrovaných pacientov: od 18 rokov

Dátum otvárania diára: 2024-08-15

Stav obsadenosti diára: diár obsadený do konca júla

Neprítomosti na ambulancii: 10.7. - 10.8. 2024