Spať na novinky
Aktuality z Nemocnice Bory
endoskopicke operacie na chrbtici

Lekári zo Švédska sa vzdelávali aj v Nemocnici Bory

Endoskopický spinálny program v Nemocnici Bory Vývoj endoskopickej techniky na chrbtici za ostatné roky vyústil do revolučných operačných postupov. Celosvetovo však tieto zmeny ešte zďaleka nie sú etablované. Endoskopický spinálny program má v Nemocnici Bory silné zastúpenie. Disponuje tým najmodernejším vybavením a skúseným tímom, ktorý nielen sleduje najnovšie trendy, ale ich čiastočne svojimi inováciami aj […]

Endoskopický spinálny program v Nemocnici Bory

Vývoj endoskopickej techniky na chrbtici za ostatné roky vyústil do revolučných operačných postupov. Celosvetovo však tieto zmeny ešte zďaleka nie sú etablované.

Endoskopický spinálny program má v Nemocnici Bory silné zastúpenie. Disponuje tým najmodernejším vybavením a skúseným tímom, ktorý nielen sleduje najnovšie trendy, ale ich čiastočne svojimi inováciami aj určuje.

Špecialisti zo Švédska v Nemocnici Bory

Vo Švédsku sa operácie nielen krčnej, ale ani driekovej chrbtice zatiaľ štandardne nevykonávajú. „Po minuloročnom prezentovaní skúseností zo slovenského zdravotníctva na európskom kongrese odbornej spoločnosti pre krčnú chrbticu v Štokholme nás oslovili miestni kolegovia, ktorých táto téma zaujala, s otázkou možnosti pozrieť si naše endoskopické pracovisko,“ uviedol Benedikt Trnovec, lekár špecialista v oblasti neurochirurgie v Nemocnici Bory.

V spoločnej spolupráci Neurochirurgického oddelenia Nemocnice Bory a Neurochirurgickej kliniky SZU a UNB sa podarilo pripraviť pre vizitujúcich kolegov z jednej z najväčších chrbticových kliník v hlavom meste Švédska edukačný program, ktorý obsahoval základné aj pokročilé endoskopické portfólium pozostávajúce z jedného operačného dňa v Univerzitnej nemocnici Bratislava a dvoch operačných dní v Nemocnici Bory.

Najmodernejšia liečba ochorení chrbtice

Slovenskí pacienti majú vďaka týmto pracoviskám dostupnú najmodernejšiu liečbu ochorení chrbtice, ktorá mnohokrát nahrádza potrebu implantátov a operácii väčšieho rozsahu s vplyvom na skorú rekonvalescenciu pacienta.

Sme hrdí na intenzívnu spoluprácu a dobré vzťahy našich dvoch koncových neurochirurgických pracovísk, jedného na východnej a druhého na západnej strane Bratislavy. Daná spolupráca viedla k úspešnej organizácii endoskopického tréningu pre severských kolegov, prezentáciu našich pracovísk (a technického vybavenia) a šíreniu dobrého mena našej krajiny v odborných kruhoch,“ dodáva Benedikt Trnovec.

Perspektívne sa ohlásili so záujmom o hosťovanie pri endoskopických či miniinvazívnych zákrokoch v Nemocnici Bory už aj kolegovia z iných krajín, ako je napríklad Slovinsko, Nemecko, Bulharsko, Česká republika či Severné Macedónsko.