Neurochirurgické pracovisko Nemocnice Bory

Neurochirurgia Bory poskytuje najmodernejšiu neurochirurgickú starostlivosť pre všetkých pacientov, bez rozdielu. Liečime ochorenia komplexné a technicky najnáročnejšie, ktorých liečbu je v súčasnosti vďaka multidisciplinárnej spolupráci tímov Nemocnice Bory možné sústrediť do jednej nemocnice. Poskytujeme zdravotnú starostlivosť pokrokovo, moderne a ucelene pod jednou strechou.

O neurochirurgických pacientov sa stará celý tím špecialistov neurochirurgie, ktorí svoje skúsenosti získali štúdiom a prácou na prestížnych zahraničných univerzitách a pracoviskách Neurochirurgie v Európe, Anglicku a v USA. 

Ako sa bude môcť pacient objednať na vyšetrenie?

Objednať na vyšetrenie sa môžete počas pracovných dní v čase od 7.30 do 14.00 h.

  • Telefonická rezervácia termínu na čísle 0950 105 510
  • Rezervácia termínu osobne na recepcii nemocnice

Neurochirurgia v Nemocnici Bory je sub-špecializovaná, t.j. každé spektrum ochorení má zvlášť svojho špecialistu. Ten bude sprevádzať pacienta jeho ochorením a liečbou od začiatku až do ukončenia liečby.

Len vďaka vzájomnej úzkej spolupráci s pracoviskami Nemocnice Bory ako je neurológia, rádiológia a intenzívna medicína vieme určiť, čo ktorému pacientovi hrozí, v ktorých prípadoch a ktorý spôsob liečby bude najvýhodnejší. To všetko s cieľom, aby liečba neurochirurgického ochorenia pacienta bola v zhode s postupmi svetových organizácií a prebiehala správne.

Liečebné možnosti

Jedinečné liečebné postupy

Tumory bázy lebečnej

Operujeme v spolupráci s ORL, prístupy sú kombinované. V rámci Slovenska ide o výnimočné výkony. Používame extracerebrálne, extradurálne prístupy (mimo mozgu), ktoré ponúkame ako jediní v slovenskom zdravotníctve.

Tumory frontobázy

Resekcie rakoviny koreňa nosa, prínosových dutín, radikálne operácie donedávna neliečitelných tumorov. Pacienti v minulosti často boli odosielaní do zahraničia za daným výkonom, teraz ho môžu absolvovať v Nemocnici Bory.

Tumory podmozgovej žľazy (hypofýzy)

Ako jediní na Slovensku ponúkame obe modality - a to operáciu endoskopickú vs. mikrochirurgickú. Obe možnosti majú svoje pre a proti, preto tím odborníkov vždy rozhodne, ktorý prístup bude pre pacienta najvhodnejší a najbezpečnejší.

Jedinečné liečebné postupy

Nádory očnice (orbity)

Opäť ako jediní na Slovensku realizujeme daný výkon v spolupráci s oftalmologickým tímom Nemocnice Bory.

Nádory hlavových nervov

Nádory hlavných nervov (neurinóm/schwanóm akustického nervu) - mikrochirurgicky  pod kontrolou (EEG, MEP, SSEP) - neuromonitoringu. Vykonávame ako jediní na Slovensku monitoring zrakového poľa a okohybných nervov, vrátane všetkých ostatných hlavových a periférnych nervov.

Tumory sellárnej oblasti

Zumory sellárnej oblasti (turecké sedlo) ako jediní na Slovensku ponúkame obe modality, a to operáciu endoskopickú alebo mikrochirurgickú. Obe možnosti majú svoje pre a proti, preto tím odborníkov vždy rozhodne, ktorý prístup bude pre pacienta najvhodnejší a najbezpečnejší.

Výkony realizované v Nemocnici Bory

Informácie pre pacienta

AMBULANCIA

NEUROCHIRURGICKÁ

Hydrocephalus

Bypass na mozgových cievach

Artériovenózna malformácia (AVM)

Objednajte sa k nám